Ewch i’r prif gynnwys
Rachel Cahill-O'Callaghan   PhD (Law), PhD (Science), LLB, BSc, Dip Stat

Yr Athro Rachel Cahill-O'Callaghan

(hi/ei)

PhD (Law), PhD (Science), LLB, BSc, Dip Stat

Athro, Cyfarwyddwr Ymchwil (Cyfraith)

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
Cahill-OCallaghanR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74479
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Llawr Cyntaf , Ystafell 1.12, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

PhD (Cyfraith), PhD (Gwyddoniaeth), LLB, BSc, Dip. Dieteteg, FHEA, Ystadegau Dip.

Gwerthoedd yn y Goruchaf Lys. Penderfyniadau, Is-adran ac Amrywiaeth (Hart Publishing 2020) ar restr fer Gwobr Llyfr Birks (2020)

Papur Diweddaraf: Cahill-O'Callaghan, R. and Roberts, P. 2023. Clywed llais y fenyw yn barnu: Amrywiaeth, cydraddoldeb, a chyfranogiad. Adolygiad Cyfraith Dickinson 127(3), 735.  

Symudais i astudio'r Gyfraith o yrfa lwyddiannus mewn gwyddoniaeth academaidd ym maes bioleg canser a geneteg bacteriol. Cwblheais PhD mewn Gwyddoniaeth ym 1994 yng Ngholeg y Drindod (Dulyn) a symudais i Sefydliad Technoleg Massachusetts (Boston) ac yna i Goleg Imperial (Llundain). Cyhoeddir y gwaith hwn yn eang ac enillodd sawl gwobr ryngwladol.

Yna newidiais ddisgyblaeth a chwblhau LLB yng Nghaerdydd yn 2007 a dyfarnwyd PhD yn y gyfraith i mi yn 2016. Mae fy ymchwil gyfreithiol, sy'n cyfuno damcaniaethau a thechnegau seicoleg a'r gyfraith, hefyd wedi ennill gwobrau gan gynnwys  Gwobr Papur Gorau SLS (2014) gyda "Reframing the Judicial Diversity Debate: Personal Values and Tacit Diversity." a gyhoeddwyd yn Astudiaethau Cyfreithiol (2015) 35(1)  1-29 .  Mae gwobrau eraill yn cynnwys Gwobr Poster SLS 2012 gyda  "A yw Gwerthoedd Personol yn  Tynnu Graddfeydd Cyfiawnder?"   a Gwobr Poster SLSA 2012 ar gyfer  "Gwerthoedd Personol:  Elfen bwysig yn y ddadl amrywiaeth."   Mae'r gwaith hwn yn sail i'm gwaith cymharol cydweithredol ar Uchel Lys Awstralia ac yn gweithio ar benderfyniadau cyfreithiol mewn cyfraith feddygol. Rwyf hefyd yn ymchwilio i benodiadau barnwrol a chysyniadau teilyngdod.  

Fy niddordebau cyffredinol yw gwneud penderfyniadau ac agweddau ar bersonoliaeth sy'n dylanwadu ar wneud penderfyniadau. Rwy'n cydweithio ag academyddion yn y DU a'r Unol Daleithiau i archwilio penderfyniadau gyda myfyrwyr y gyfraith mewn astudiaeth ryngwladol sy'n archwilio dylanwad gwerthoedd a dangosyddion eraill proffesiynoldeb ar wneud penderfyniadau moesegol.   Rwyf hefyd wedi ymchwilio i'r penderfyniadau polisi sy'n ymwneud â thriniaeth ffrwythlondeb yn y DU. Yn ddiweddar, rwyf wedi dod â'm dau lwybr gyrfa at ei gilydd, gan archwilio'r fframweithiau cyfreithiol ym maes genomeg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2013

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

My research explores the influence of facets of personality on legal decision making.   My primary focus is on the influence of personal values in legal judgments and the implications for decision making and diversity.  This work draws on theories and techniques from psychology to examine decision making in cases which divide judicial opinion in the UK Supreme Court.  The work has won several prizes including winning the Society of Legal Scholars best paper prize 2014 with Cahill-O'Callaghan, R. (2015). Reframing the judicial diversity debate: personal values and tacit diversity. Legal Studies 35(1) 1-29.   This research was cited by Lord Mance (Supreme Court) in his lecture during the Judicial Committee of the Privy Council’s sitting in the Bahamas on 24 February 2017. The content analysis technique I developed to identify values in legal judgments is detailed in Cahill-O'Callaghan, R. (2013). The influence of personal values on legal judgments. Journal of Law and Society 40(4) 596-623.   This paper was one of three papers short-listed for the Socio-Legal Scholars Association Best Paper Prize 2014. My monograph 'Values in the Supreme Court: Decisions, Division and Diversty (Hart 2020) was shortlisted for the SLS Birks Book prize 2020.

Another strand of my work centres on comparative judicial studies, examining judicial decision making  in two other ultimate courts, the  US Supreme Court and the High Court of Australia. I have used the value methodology to examine the values that underpin political decision making in the US Supreme Court, in the paper Beneath Politics: Values in the US Supreme Court.  I also work with Heather Roberts (ANU) to examine the values and facets of judicial personality which are revealed in swearing-in speeches of the judiciary of the High Court of Australia.

I also work with Richard Moorhead (UCL), Stephen Galoob (Tulsa), Maryam Kouchaki (Kellog) on law student ethical decision making. This research " Values, ethics and professionalism in Law School"  was funded by the Legal Education Foundation (£26,000) and the SAFRA Foundation Harvard University ($10,000). This collaborative multidisciplinary project explores the relationship between values, professionalism and ethical decision making in law students from both the UK and US.   The first publication from this work is Moorhead, R; Denvir, C; Cahill-O'Callaghan, R; Kouchaki, M; Galoob, S (2016) The Ethical Identity of Law Students. International Journal of the Legal Profession 6; 1 – 41.

My work on policy decision making centres on judicial appointments, and the role of single persons in artificial reproductive technology in work with Dr. Atina Krajewska (Birmingham University) which  is funded by British Academy.  My work on judicial appointments centres on judicial appointments in the Welsh context.

Other judicial studies interests include implicit bias,  decisions on case selection in the Supreme Court, conceptions of merit and the role of dissent.

Funding

External Funding

  • 2016  Co-applicant  "Single persons in publically funded fertility treatment in the UK - Should we care? British Academy Awarded Value: £4,907. Principle applicant: Dr. Atina Krajewska, (Birmingham University).
  • 2014 – 2015 Co-applicant " Do Values and Professionalism Change During Law School?”" Legal Education Foundation: Robust Evidence Awarded Value: £21,000.  Principle applicant: Prof. Richard Moorhead (Centre of Professional Ethics, University College London, QS 7)Co-applicant:   Dr. Maryam Kouchaki, (Kellog School of Management, Northwestern University, QS 26)Co-applicant:  Dr. Stephen Galoob ( College of Law, University of Tulsa, QS 701)
  • 2014 – 2015 Co-applicant “Do Values and Professionalism Change During Law School?”  SAFRA Foundation Harvard University (US) Awarded Value: $10,000. Principle applicant:   Dr. Maryam Kouchaki, (Kellog School of Management, Northwestern University QS 26) Co-applicant: Prof. Richard Moorhead (Centre of Professional Ethics, University College London, QS 7)Co-applicant:  Dr. Stephen Galoob ( College of Law, University of Tulsa, QS701))

Institutional Grant Funding

  • 2018 Joint application with Dr. Bernadette Rainey – Finding work: An exploration of low paid work in Cardiff – Cardiff University Research Opportunities Programme. Awarded Value £1,600
  • 2016 Sole Applicant “ The Judiciary in Wales : A Unique Diversity Concern.”  Cardiff  University Research Opportunities Programme. Awarded Value: £1,600
  • 2013 Sole Applicant “The Cases the Supreme Court Reject.”  Cardiff University Research Opportunities Programme Awarded Value: £1,460

Addysgu

Dr. Cahill-O'Callaghan is leads and teaches the core land law module and the optinional third year dissertation modle.  She also leads and teached the LLM module on themes in empirical legal studiies.  

She leads the ESRC Wales DTP pathway in Empirical Legal Studies.

Bywgraffiad

My path to law, like my research, does not follow the established patterns.  I came to law from science having completed a PhD in clinical medicine at Trinity College, Dublin in 1994.  This was followed by two postdoctoral fellowships at MIT (1994 – 1998) and Imperial College London (1998 – 2003). My legal research combines facets of both disciplines, drawing on theories and techniques from science to understand legal questions.

I was appointed to a lectureship post at Cardiff School of Law and Politics during my PhD studies (2012).  I was awarded my PhD in Law in 2016. On the basis of my research, teaching and engagement with the profession I was promoted to Senior Lecturer (2017) and Reader in 2019.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Shortlisted for the SLS Birks Book Prize for the monograph 'Values in the Supreme Court: Decisions, Division and Diversity' (Hart 2020)

Best Paper (2014) Society of Legal Scholars (SLS)

Short list final three Best Paper Prize (2014) Socio-Legal Scholars Association (SLSA)

Winner Best Poster Prize (2013) Society of Legal Scholars (SLS)

Prior to my change of discipline, I received ten European awards and one American award, including the best presentation at the American Gastroenterology Society.

Winner Best Poster Prize (2012) Socio-Legal Scholars Association

Aelodaethau proffesiynol

Fellow, Higher Education Academy

Member of Socio-Legal Studies Association

Council member of Society of Legal Scholars

Member of Society of Empirical Legal Scholars (US)

Member of the Law and Society Association (US)

Member of the American Association of Advancement of Science (US)

Invited member of the Australian Research Council Expert Panel (National Competitive Grants Programme Discovery and Linkage Programme)

Invited Member of the LSA Collaboration Network on Judicial Studies

Invited Member of the LSA Collaboration Network on Law and Emotion

Safleoedd academaidd blaenorol

2019 - Reader, Cardiff University

2017 – 2019 Senior Lecturer, Cardiff University

2012- 2017:Lecturer in Law , Cardiff University

2010 - 2012 : Cardiff Law School PhD Scholarship

2000-2003: Lecturer (Part-time), Molecular Microbiology, Birkbeck University, London

1999 - 2003: Post - Doctoral Fellow, Centre of Molecular Microbiology, Imperial College

1994-1998: Post- Doctoral Fellow, Comparative Medicine, MIT (USA)

1990 – 1994: PhD Scholarship, Trinity College, Dublin

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Cyngor,  Cymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol (SLS)

Canolfan y Gyfraith a Chymdeithas Aelod o'r Pwyllgor Llywio

Golygydd Cynorthwyol Journal of Law and Society

Adolygydd: Rwy'n adolygu amrywiaeth o gyfnodolion gan gynnwys y Modern Law Review, UNSW Law Journal, Law & Society Review, Legal Studies.

Meysydd goruchwyliaeth

 

Rwy'n croesawu ceisiadau myfyrwyr PhD mewn astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol gyda ffocws ar y proffesiwn cyfreithiol a gwneud penderfyniadau. Byddaf hefyd yn ystyried ymchwil yn y gyfraith a gwyddoniaeth a thuedd ymhlyg.  

 

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Emma-Rose McKeown

Emma-Rose McKeown

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Rwyf wedi goruchwylio 

Dr. Lauren Cooper ym maes profiadau actorion mewn apeliadau lloches

Dr Kevin Williams ym maes polisi tai yng Nghymru