Ewch i’r prif gynnwys
Andrea Calderaro

Dr Andrea Calderaro

Darllenydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
CalderaroA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88819
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 8-2.11, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Andrea Calderaro yn Ddarllenydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac yn aelod o'r Ganolfan Ragoriaeth mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddo PhD mewn Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol yn Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd, lle mae hefyd yn Gymrawd Canolfan Astudiaethau Uwch Robert Schuman.

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar Dechnoleg a Chysylltiadau Rhyngwladol, gyda ffocws ar seiberddiogelwch, seiberddiplomyddiaeth, llywodraethu trawswladol y rhyngrwyd, trawsnewidiadau digidol yn y De Byd-eang, a rôl yr UE mewn cydweithrediad rhyngwladol yn y seiber-barth. Mae wedi cynnal ymchwil a chefnogi mentrau adeiladu gallu seiber yn Affrica, Asia, y Dwyrain Canol, Canol America, ac yn sefydliadau'r UE. Mae ei ymchwil gyfredol yn mynd i'r afael ag Adeiladu Capasiti Seiberddiogelwch yn y De Byd-eang a Seiber Ddiplomyddiaeth trwy ddau brosiect a ariennir gan IAA ESRC ar "Decolonizing International Cooperation in the Cyber Domain: the promise of building Cyber Diplomacy Capacity " (2022-), "Adeiladu Cynhwysedd Seiberddiogelwch yn y De Byd-eang" (2021-), a hi oedd prif ymchwilydd y prosiectau "Fframio Strategaeth Seiberddiogelwch yr UE" (2017-2018), a "Technoleg dros Heddwch a Diogelwch" (2012) a ariennir gan Gyngor Ymchwil Norwy.

Mae wedi cyhoeddi cyfrolau wedi'u cyd-olygu, gan gynnwys "Internet Diplomacy: shaping the global politics of cyberspace" (2022, Rowman & Littlefield), ymddangosodd erthyglau yn "Third World Quarterly", "European Security", "International Journal of E-Politics", "Policy and Internet", ac mae'n gyd-olygydd y gyfres lyfrau "Digital Technologies and Global Politics" yn Rowman & Littlefield. Mae ei waith wedi ymddangos ar Al Jazeera "Inside Story", BBC, BBC Radio, Rai Newyddion 24, Radio Rai, The New Statesman, The Verge, New York Times, Reuters, La Repubblica, Open Democracy, Deutsche Welle a WIRED.

Mae'n aelod o Fwrdd Ymchwil Fforwm Byd-eang Arbenigedd Seiber (GFCE), a gwasanaethodd fel aelod o Dasglu Tasglu "Adeiladu Capasiti Seibr yr UE" (Comisiwn Ewropeaidd / EUISS), Gweithgor Penagored y Cenhedloedd Unedig ar "Ddatblygiadau ym maes gwybodaeth a thelathrebu yng nghyd-destun diogelwch rhyngwladol", Bwrdd Cynghori "Rhaglen Gyffredinol y Rhyngrwyd" UNESCO, Grŵp Cynghori Arsyllfa Polisi Rhyngrwyd Byd-eang (Comisiwn Ewropeaidd), Bwrdd Cynghori Swyddfa Dramor, Cymanwlad a Datblygu y DU ar Ddiplomyddiaeth Seiber, a Bwrdd Cyngor Cynghori Cymdeithas Wybodaeth y Gymdeithas Sifil yn yr OECD. Gyda'i ymchwil, mae Dr Calderaro wedi cefnogi mentrau dan arweiniad Tŷ'r Arglwyddi, Swyddfa Gymanwlad a Datblygu Tramor y DU (FCDO), y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd yr UE, y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Asiantaeth Datblygu'r Almaen - GIZ), y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi bod yn Gymrawd Gwâd, astudiodd a gweithio yn Sefydliad Technoleg California (CalTech), Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Humboldt, LUISS Guido Carli, Prifysgol La Sapienza, Fundação Getulio Vargas (FGV) Rio de Janeiro, a Phrifysgol Oslo.

 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Articles

Book sections

Books

Monographs

Websites

Ymchwil

My research centres on the increasing centrality of the internet in the Global Governance debate, influenced by the escalation of international disputes and inequalities concerning the governance of internet infrastructure.

My research agenda is clustered around these key issues, emphasising two complementary perspectives:

1) The increasing centrality of internet governance issues in foreign policy agendas, with a particular focus on the role of the EU in international negotiations and in implementation of foreign policy initiatives addressing human rights from technical and policy perspectives.

2) I look at the internet governance debate from a bottom up perspective. In particular, I am intersted in internet governance capacity building practiceshow and in how newly connected countries are developing their internet policy development capacity. This issue has been central in my fieldwork in countries in political transitions, including Myanmar and Cuba, where I am following the national connectivity building process from a policy perspective.

Finally, I implement my research and my active role in public debate also by being a Member of the Scientific Board of the Global Internet Policy Observatory (GIPO)/EC, a Member of the Civil Society Information Society Advisory Council (CSISAC) at OECD, member of the NCUC at ICANN, and by having served as consultant of EU Parliament, the EU Commission, the Italian Parliament, and the House of Lords.

Addysgu

Undergraduate

 • Digital Technologies and Global Politics
 • Cybesecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global Politics

MA

 • Introduction to Digital Technology and International Relations

He is interested in supervising PhD thesis on:

 • Internet Governance
 • Internet and Human Rights, including freedom of expression and privacy
 • Critical Cybersecurity Studies
 • ICTs for Development
 • International Political Communication

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • PhD in Social and Political Sciences, European University Institute
 • M.Res in Social and Political Sciences. European University Institute
 • MA. Cum Laude in Sociology, Division of “International Studies”. University “La Sapienza” of Rome

Pwyllgorau ac adolygu

Rolau Rheoli

 • 2017 - 2020: Cyfarwyddwr Canolfan y Rhyngrwyd a Gwleidyddiaeth Fyd-eang, Prifysgol Caerdydd
 • 2018 - 2020: Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
 • 2016 - 2020: Rhaglen Hyfforddiant Doethurol Cydlynydd ESRC mewn "Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol"
 • 2016 - 2020: Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) yn yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Swyddi Gwyddonol

 • 2020 i ddod. Aelod o Bwyllgor Ymchwil Fforwm Byd-eang Arbenigedd Seiber (GFCE)
 • 2020 - 2021. Aelod o Fwrdd Cynghori Swyddfa Dramor a Chymanwlad y DU (FCO) ar Seiberddiogelwch
 • 2017 - 2018. Aelod o "Adeiladu Capasiti Seiberddiogelwch yr UE" Tasglu, DG-DevCo / ISS
 • 2017 - 2018. Aelod o'r Rhaglen "Dangosydd Cyffredinol Rhyngrwyd," UNESCO
 • 2015 i ddod. Golygydd, Cyfres Llyfrau "Technolegau Digidol a Gwleidyddiaeth Fyd-eang", Rowman & Littlefield
 • 2015 - 2017. Aelod, Bwrdd Gwyddonol, "Arsyllfa Polisi Rhyngrwyd Byd-eang", Y Comisiwn Ewropeaidd
 • 2014 i ddod. Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan y Rhyngrwyd a Hawliau Dynol, Prifysgol Ewropeaidd Viadrina
 • 2013 - 2017. Cyswllt, Arsyllfa Polisi Rhyngrwyd, Canolfan Astudiaethau Cyfathrebu Byd-eang yn Ysgol Gyfathrebu Annenberg – UPenn
 • 2013 i ddod. Aelod o'r Bwrdd, Cyngor Ymgynghorol Cymdeithas Wybodaeth y Gymdeithas Sifil (CSISAC) yn yr OECD
 • 2013 - 2016. Aelod Affiliate, Rhwydwaith Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth Rhyngrwyd
 • 2012 - 2017. Cynullydd, Grŵp Sefydlog Rhyngrwyd a Gwleidyddiaeth, Consortiwm Ymchwil Gwleidyddol Ewropeaidd (ECPR) 
 • 2012 - 2015. Aelod Gweithredol, Cyfathrebu Rhyngwladol SG, Cymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol (ISA)
 • 2009 - 2018. Pwyllgor Llywio Rhyngrwyd a Gwleidyddiaeth, Ymchwil Wleidyddol Consortiwm Ewrop (ECPR)
 • 2009 - 2018. Golygydd Cyswllt, International Journal of E-Politics

Meysydd goruchwyliaeth

He is interested in supervising PhD thesis on:

 • Internet Governance
 • Internet and Human Rights, including freedom of expression and privacy
 • Critical Cybersecurity Studies
 • ICTs for Development
 • International Political Communication

Arbenigeddau

 • Seiberddiogelwch a phreifatrwydd
 • Llywodraethu Byd-eang
 • Diogelwch Rhyngwladol
 • Polisi Tramor Ewrop
 • Y De Byd-eang