Ewch i’r prif gynnwys
Cynthia Carter BA (Carleton) MA (Carleton) MLitt (Strathclyde) PhD (Wales)

Dr Cynthia Carter

(hi)

BA (Carleton) MA (Carleton) MLitt (Strathclyde) PhD (Wales)

Reader

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
CarterCL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76172
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 2.60, Caerdydd, CF10 1FS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, gyda diddordebau ymchwil ac arbenigedd mewn newyddion, newyddiaduraeth a rhyw; plant, newyddion a dinasyddiaeth; plant a darlledu gwasanaeth cyhoeddus; cynulleidfaoedd cyfryngau o dan 30 oed a ffurfio polisi cyfryngau.

Mae fy llyfrau'n cynnwys Newyddiaduraeth, Rhyw a Phŵer (Routledge, 2019); Routledge Companion to Media and Gender (Routledge, 2014);  Current Perspectives in Feminist Media Studies (Routledge, 2013); Darlleniadau Beirniadol: Trais a'r Cyfryngau (Gwasg y Brifysgol Agored, 2006); Darlleniadau Beirniadol: Cyfryngau a Rhyw (Gwasg Prifysgol Agored, 2004), Trais a'r Cyfryngau (Gwasg Prifysgol Agored, 2003), Risgiau Amgylcheddol a'r Cyfryngau (Routledge, 2000) a Newyddion, Rhyw a Phŵer (Routledge, 1998).

Rwy'n Gyd-olygydd Sefydlu'r cyfnodolyn Feminist Media Studies (Routledge) ac aelod o'r bwrdd golygyddol yn y gorffennol neu'r presennol o Gyfathrebu, Diwylliant a Beirniad (Wiley-Blackwell), Communication Review (Taylor & Francis), Communication Theory (Wiley-Blackwell), CRitical Studies in Media Communication (Taylor & Francis), Journal of Children and Media (Routledge), Online Journal of Communication and Media Technologies, Sociology Compass (Blackwell), ac Astudiaethau ar Fenywod a Chrynodebau Rhyw (Routledge).

Rwy'n aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyfryngau, Cyfathrebu ac Astudiaethau Diwylliannol (MeCCSA) (2015-presennol), ac yn gyn Is-gadeirydd ac yn Gadeirydd yr Is-adran Ysgoloriaeth Ffeministaidd, Cymdeithas Cyfathrebu Rhyngwladol (ICA). Rwyf hefyd yn aelod hirsefydlog o ECREA ac IAMCR. Rwy'n gwasanaethu ar Senedd Prifysgol Caerdydd ac yn aelod o Banel Adolygu DTP ESRC.

Cyhoeddiad

2023

2022

 • Carter, C. and Mendes, K. 2022. Girls, news and public cultures. In: Allan, S. ed. The Routledge Companion to News and Journalism. London: Routledge, pp. 243-351.
 • Carter, C. 2022. Children's citizenship and the news. In: Lemish, D. ed. The Routledge Handbook of Children, Adolescents and Media. London: Routledge, pp. 285-293.
 • Carter, C. 2022. Newsround @50. In: Kirkham, H. and Woodfall, A. eds. The Children’s Media Yearbook 2022. Children's Media Foundation, pp. 20-25.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2000

1998

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Plant, Newyddion, Newyddiaduriaeth a Dinasyddiaeth
 • Newyddion a Merched
 • O dan 30 o gynulleidfaoedd cyfryngau
 • Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • polisi plant a'r cyfryngau
 • Cyfryngau, hawliau plant a lles
 • Astudiaethau Cyfryngau Newyddion a Newyddiaduraeth Ffeministaidd
 • Trais a'r cyfryngau
 • Trais rhywiol a'r cyfryngau

Ymchwil wedi'i Ariannu Dethol

(2022) Panel Arbenigol, Adolygiad o'r Pwerau a Chyfrifoldebau Darlledu mewn Gwledydd Dethol (Denmarc, Iwerddon, Estonia, Canada, Gwlad y Basg), Llywodraeth Cymru, a ddyfarnwyd (Medi 26). PI- Dr Thomas Chivers; Cyd-Radd – Yr Athro Stuart Allan; Dr Cynthia Carter, Dr Eva Nieto Mcavoy. Dr Caitriona Noonan.

(2021) Cynghori/ymgynghoriaeth ymchwil, gyda'r Athro Jeanette Steemers (RA Laura Sinclair) ar gyfer Her Cronfa Cynnwys Cynulleidfa Ifanc BFI (YACF), dadansoddiad o ddata ffurflenni mynediad Her i sicrhau mewnwelediadau academaidd i werth darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc (Gorffennaf - Tachwedd).

(2020) Sefydliad Data Agored, y DU. "Data am Fywydau Plant yn y Pandemig,"  (gyda'r Athro Jeanette Steemers, KCL a Dr Christine Singer, RA) yn canolbwyntio ar bwysigrwydd data i deilwra adnoddau addysgol a chyfryngau ar gyfer dysgu yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud a dysgu cyfunol yn ystod y pandemig. https://theodi.org/article/new-report-data-about-childrens-lives-in-the-pandemic/

(2020) - "Plant, Covid-19 a'r Cyfryngau," holiadur byd-eang gyda phlant 9-13 oed yn ymchwilio i'w strategaethau ymdopi a'u defnydd o'r cyfryngau yn ystod pandemig y Coronafeirws (gyda'r Athro Jeanette Steemers, KCL a'r Athro Emerita Máire Messenger Davies, Prifysgol Ulster), a ariennir gan y Bafaria Broadcasting Corporation, Sefydliad Canolog Rhyngwladol ar gyfer Teledu Ieuenctid ac Addysgol (IZI). https://www.br-online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/33_2020_E/Goetz_Mendel_Lemish-Children_COVID-19_and_the_media.pdf

(2020) Cyllid Corn Hadau (JOMEC) ar gyfer cymorth ymchwil - Prosiect Monitro'r Cyfryngau Byd-eang (GMMP 2020) - adroddiad byd-eang "Pwy Sy'n Gwneud y Newyddion?" https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/GMMP2020.ENG_.FINAL20210713.pdf

(2018-2023) – Gwaith PSB Canolfan Polisi a Thystiolaeth (PEC)  sy'n ymchwilio i gynnig gwerth darlledu gwasanaeth cyhoeddus i blant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc o dan 30 oed (AHRC). https://www.pec.ac.uk/research/public-service-broadcasting

(2017-2018) Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil Prifysgol Caerdydd.

(2015) Cyllid Corn Hadau (JOMEC) ar gyfer cymorth ymchwil - Prosiect Monitro'r Cyfryngau Byd-eang.

(2014) Prosiect Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Caerdydd (CUROP). Atgofion Plentyndod BBC Newsround 

(2011) Cyllid Corn Hadau (JOMEC) ar gyfer cymorth ymchwil - Prosiect Monitro'r Cyfryngau Byd-eang, 2010.

(2008-2013) Sefydliad Gwasanaeth a Chyflawni'r GIG - 'Tystiolaeth i ymarfer: gwerthuso ymyriad sy'n canolbwyntio ar y plentyn ar gyfer rheoli meddygaeth diabetes'. Ymgynghorydd ar gyfer CDA o wybodaeth a ddarperir ar gyfer plant ar ddiabetes. Prif ymchwilydd: Yr Athro Anne Williams, Athro Ymchwil Nyrsio RCN, Prifysgol Caerdydd. Cyd-ymchwilydd: Dr Cynthia Carter ar gyfer CDA o wybodaeth iechyd a ddarperir ar gyfer plant â diabetes.

(2007-2011) Rhaglen Ymchwil a Datblygu Gwasanaeth a Chyflenwi y GIG, "Iechyd, meddyginiaethau a dewisiadau hunanofal a wneir gan blant, pobl ifanc a'u teuluoedd: Gwybodaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau." Prif ymchwilydd: Yr Athro Anne Williams, Athro Ymchwil Nyrsio RCN, Prifysgol Caerdydd. Cyd-ymchwilydd: Dr Cynthia Carter, yr Athro Terry Threadgold, Dr Tammy Boyce ar gyfer CDA o wybodaeth iechyd a ddarperir i blant i helpu i reoli cyflyrau hirdymor penodol (e.e. diabetes, epilepsi, asthma) a meddygfa ENT.

(2008-2009) Gorfforaeth Ddarlledu Bafaria, Sefydliad Canolog Rhyngwladol ar gyfer Teledu Ieuenctid ac Addysgol. Prosiect o'r enw "Children's Television Worldwide: Gender Representation." Astudiaeth 20 gwlad, yn monitro sianeli teledu plant. Astudiaeth ddilynol gan ddefnyddio data cychwynnol i ymgymryd â chymhariaeth ryngwladol o ganeuon cyflwyno teledu plant Saesneg a rhaglenni ffeithiol. Prif Ymchwilydd: Dr Cynthia Carter.

(2009) Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth ARHC/BBC, Trwyth Gwybodaeth – Ymchwilio i'r Trosiannol a Chynulleidfa Newyddion Teen. Prif Ymchwilydd: Dr Cynthia Carter. Cyd-ymchwilwyr: Yr Athro Stuart Allan (Prifysgol Bournemouth); Yr Athro Máire Messenger Davies (Prifysgol Ulster); Dr Kaitlynn Mendes (Prifysgol De Montfort); Ian Prince (BBC)

(2007-2008) Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth AHRC/BBC. Beth mae plant eisiau gan y BBC? Cynnwys plant ac amgylcheddau cyfranogol mewn oes o gyfryngau dinasyddion." Ymchwil ar y cyd gyda'r BBC ar gyfer y prosiect Cynnwys Plant ac Amgylcheddau Cyfranogol. Prif Ymchwilydd: Dr Cynthia Carter (Prifysgol Caerdydd). Cyd-ymchwilwyr: Yr Athro Stuart Allan (Prifysgol Bournemouth), yr Athro Máire Messenger Davies (Prifysgol Ulster), Roy Milani (cyn Olygydd, Newsround) a Louise Wass (BBC Learning), Kaitlynn Mendes (cynorthwy-ydd ymchwil). https://www.bbc.co.uk/blogs/knowledgeexchange/cardifftwo.pdf

(2007-2008) "Children's Television Worldwide: Gender Representation," Bafaria Broadasting Corporation (International Central Institute for Youth and Educational Television). Prif ymchwilydd: Dr Cynthia Carter (Prifysgol Caerdydd) ar gyfer prosiect ar gynrychiolaethau o rywedd ar dair sianel deledu plant yn y DU fel rhan o astudiaeth ryngwladol mewn dros 20 o wledydd.

Addysgu

Undergraduate teaching

Media and Gender (2nd year) and Mediating Childhood (third year).

Postgraduate teaching

"Focus Group Research" workshop on the module Putting Research into Practice II

PhD supervision

I am particularly interested in supervising doctoral research in any area of feminist media studies (particularly around news and gender) as well as diverse topics in  the field of children and media research.

Current MPhil and PhD student topics supervised

 • "Catalysing Gender Equality through Storytelling and Exploration in Video Games"
 • "A Feminist Analysis of Sexual Abuse in the YouTube Community"
 •  "Peppa Pig: ‘Poor Daddy having to work. Lucky Mummy, you can play at home all day!’ An investigation into the representation of gendered parenthood roles in pre-school and children’s television"
 • "The Representation of Women in Video Games and how it Affects Female Gamers"
 • "Disasters and the Media: The Coverage of Cyclones Gonu AND Phet as Natural Disasters by the Omani Press"

Completed PhD student topics supervised

 • Faith, fashion and femininity: visual and audience analysis of Indonesian Muslim fashion blogs.
 • Journalistic news values and assumptions about childhood shaping UK press accounts of bullying and child suicide in the UK.
 •  News media representations of the women’s movement in the USA and the UK during the 1970s.
 •  Korean self-help and time management delineated in Japanese and Korean self-help books.
 •  Representations of femininity, science and nature in cosmetics industry advertising.
 •  Propaganda used in news media reporting of the Israel/Lebanon conflict in the Lebanese press.
 •  Online communities and their contribution to the formation of the public sphere in the PR China.
 •  Representations of refugees and asylum seekers in the UK press.
 •  Representations of female politicians in the Zambian news media.

Bywgraffiad

Education and qualifications

(1998) PhD in Journalism, Media and Cultural Studies. “News of Sexual Violence Against Women and Girls in the British Daily National Press,” School of Journalism, Media and Cultural Studies, University of Wales, Cardiff (Cardiff University).

(1995) Master of Literature in Media and Culture. “Constructing ‘Normalcy’: A Feminist Analysis of Mass Media Images of the Nuclear Family,” John Logie Baird Centre, Department of English Studies, University of Strathclyde, Glasgow.

(1989) Master of Arts in Canadian Studies (majoring in Cultural Studies and Women’s Studies). “Skirting the Subject: A Feminist Investigation of Critical Cultural Theory,” Institute of Canadian Studies, Carleton University, Ottawa.

(1987) Bachelor of Arts (High Honours, Dean’s Honours List) in Mass Communication. “The Social Construction of Femininity in Chatelaine Magazine, 1950-1959,” Mass Communication Programme, School of Journalism, Carleton University, Ottawa.

Career overview

2016-present: Reader, Cardiff University School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, UK

2005-2016: Senior Lecturer, Cardiff University School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, UK

1992-2005: Lecturer, Cardiff University School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, UK

1989-1992: Part-time Lecturer, Historical and Contextual Studies, Cumbria College of Art and Design, Carlisle, UK

Anrhydeddau a dyfarniadau

* Outstanding Contribution Award (Sustained), College of Arts, Humanities and Social Sciences, Cardiff University, 2015

* Rising Star Award, Cardiff University, 2009

Student awards

* Doctoral Fellowship, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 1991-1994

 *Dean’s Honours List, Carleton University, 1987

Aelodaethau proffesiynol

*  Member, Executive Committee, Media, Communication and Cultural Studies Association, 2015-present

*  Member, Institute of Welsh Affairs, UK (IWA Women), 2010-11.

*  Theresa Award Committee, Feminist Scholarship Division, International Communication Association, 2008-2012.

*  Member, Voice of the Listener and Viewer, 2007-present

 * Member, Association for Journalism Education, 2006-present.

*  Member, ICA Nominations Committee, 2005-2006.

*  Member, European Communication Research and Educational Association, 2005-present

 * Immediate Past Chair, Feminist Scholarship Division, International Communication Association, 2005-2007

*  Chair, Feminist Scholarship Division, International Communication Association, 2003-2005

*  Vice-Chair, Feminist Scholarship Division, International Communication Association, 2001-2003

* Member of the Executive Organising Committee, Women’s Media Studies Network, Media, Communication and Cultural Studies Association, 2001-2007

*  Member, International Association for Media and Communication Research, 2001-present

Safleoedd academaidd blaenorol

Academic positions

 • 2016-present: Reader, Cardiff University School of Journalism, Media and Culture, Cardiff, UK
 • 2005-2016: Senior Lecturer, Cardiff University School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, UK
 • 1992-2005: Lecturer, Cardiff University School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff, UK
 • 1989-1992: Part-time Lecturer, Historical and Contextual Studies, Cumbria College of Art and Design (Cumbria University), Carlisle, UK

Pwyllgorau ac adolygu

Selected JOMEC and Cardiff University Committees and Administration

*  Equality and Diversity Networks Committee Member, College of Arts, Humanities and Social Sciences, Cardiff University, 2015-present

“  Future of Journalism,” Organising Committee, JOMEC, Cardiff University, 2014-2015

*  Convenor, ESRC Wales DTC Journalism and Democracy strand, JOMEC, Cardiff University, 2014-present 

*  Acting Director of Postgraduate Research Studies (PhD programme), JOMEC, 2013-2014

 *  Equality and Diversity Contacts Committee Member, Cardiff University, 2013-present

*  Chair, Equality and Diversity Committee, JOMEC, 2013-present (also 2003-2005; 1998-2002).

 *  Chair, Undergraduate Exam Board, JOMEC, 2013-present

 *  Member, JOMEC School Board, 2010-present.

*  Annual Programme Review and Evaluation Sub-Committee, Cardiff University, School of Humanities and Social Sciences, 2004-2007.

*   Course Director, MA Journalism Studies, JOMEC, 2007-2008; 2005-2005; 2000-2002 

 * Member, JOMEC Research Committee, 2000-present.

Recent International and National Research and Other Professional Activities

*  Expert Judge, Gender Equity Award, Prix Jeunesse , 2016

*  Member, Executive Committee, Media, Communication and Cultural Studies Association, 2015-present

*  News media expert, House of Lords Communications Committee inquiry, Women in News and Current Affairs Broadcasting, “Women in News and Current Affairs Broadcasting” report, 2014-2015

 * Media Panel Commissioner, Commission on Gender, Inequality, and Power, Gender Institute, LSE, 2014-2016

 * Media policy research advisor, Public Health Research programme, NETSCC, NIHR Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre, University of Southampton, 2014

*  Advisory Board Member - Scientific Advisory Board for the Centre for Interdisciplinary Gender Research (GIG) at the University of Gothenburg, 2012-2014

*  Council Member, Committee on Publication Ethics, 2011-2014

*  Member, ICA Nominations Committee,  2005

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio PhD

Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn goruchwylio ymchwil doethurol mewn unrhyw faes o;

 • Astudiaethau newyddion a newyddiaduraeth ffeministaidd
 • Astudiaethau Cyfryngau Ffeministaidd
 • Newyddion a Merched
 • Plant, Newyddion, Democratiaeth a Dinasyddiaeth
 • Plant, Cyfryngau a Darlledu Gwasanaethau Cyhoeddus
 • polisi plant a'r cyfryngau

Goruchwylio pynciau myfyrwyr PhD cyfredol

 •  "Peppa Pig: 'Dadi druan yn gorfod gweithio. Mami lwcus, gallwch chi chwarae gartref drwy'r dydd!' Ymchwiliad i gynrychiolaeth rolau rhianta rhywedd mewn teledu plant a chyn-ysgol"
 • "Cynrychiolaeth y wasg Nigeria o anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM)"
 • "Trychinebau a'r cyfryngau: Darllediadau seiclonau Gonu A Phet fel Trychinebau Naturiol gan Wasg Omani"
 • "Rôl newyddiadurwyr wrth adrodd penderfyniadau diwedd oes: cwestiynau moeseg, cyfraith a dinasyddiaeth ddemocrataidd"

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Laura Marie Sinclair

Laura Marie Sinclair

Myfyriwr ymchwil

Ronke Osuntokun

Ronke Osuntokun

Myfyriwr ymchwil

Ahmed Al-othman Bait Othman

Ahmed Al-othman Bait Othman

Myfyriwr ymchwil

Rhiannon Snaith

Rhiannon Snaith

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Cyfryngau cymdeithasol a hunaniaeth ieuenctid yn Ne Korea
 • blogio ffasiwn slamig a'u cymuned ifanc / modern yn Indonesia
 • gwerthoedd newyddion newyddiadurol a rhagdybiaethau am blentyndod yn llunio cyfrifon i'r wasg o fwlio a hunanladdiad plant yn y DU
 • Cynrychioliadau newyddion o'r mudiad menywod yn UDA a'r DU yn ystod y 1970au
 • Corea hunangymorth a rheoli amser a amlinellir yn Siapan a Corea llyfrau hunangymorth
 • cynrychioliadau o fenyweidd-dra, gwyddoniaeth a natur mewn hysbysebu diwydiant colur
 • propaganda a ddefnyddir wrth adrodd yn y cyfryngau newyddion am y gwrthdaro Israel / Libanus yn y wasg Libanus
 • cymunedau ar-lein a'u cyfraniad at ffurfio'r sffêr gyhoeddus yn PR Tsieina
 • Cynrychiolaeth o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng ngwasg y DU
 • Cynrychiolaeth o wleidyddion benywaidd yn y cyfryngau newyddion Zambia

Ymgysylltu

 Mae fy ngweithgareddau ymgysylltu diweddar yn perthyn i dri maes:

1) plant a gwerth darlledu gwasanaeth cyhoeddus

Cyflwyniad i'r Pwyllgor Digidol , Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Ymchwiliad i "Dyfodol Darlledu Gwasanaethau Cyhoeddus," Celfyddydau, Diwylliant a Gwasanaethau Cyhoeddus Darlledu workstrand ar gyfer y Ganolfan Polisi a Thystiolaeth Diwydiannau Creadigol (PEC) a ariennir gan AHRC dan arweiniad Nesta (Eva Nieto Mcavoy, Yr Athro Stuart Allan a Dr Cynthia Carter), (19 Mehefin 2020).

Cyd-ymchwilydd mewn holiadur byd-eang sy'n ymchwilio i strategaethau ymdopi plant a'r defnydd o'r cyfryngau yn ystod cyfnod clo cyntaf Covid-19, a ariannwyd gan y Sefydliad Canolog Rhyngwladol ar gyfer Teledu Ieuenctid ac Addysgol, Corfforaeth Ddarlledu Bafaria (Ebrill 2020). Cyflwynais ganfyddiadau'r DU i gynhyrchwyr cyfryngau plant, grwpiau eiriolaeth cyfryngau plant ac academyddion yn nigwyddiad blynyddol gwobrau'r diwydiant cyfryngau plant, Prix Jeunesse, Munich, Mehefin 2020.

Cyd-gyflwynydd (gyda'r Athro Stuart Allan, 2019) Canolfan Polisi a Thystiolaeth (PEC), "Pobl Ifanc a Darlledu Gwasanaethau Cyhoeddus," ar gyfer Rhaglen Gweithdy InnoPSM: PSM yn yr Eco-System Ddigidol: Blaenoriaethau'r Celfyddydau ac Ymchwil. Cyfranogwyr o ddiwydiant y cyfryngau, llunwyr polisi, a'r byd academaidd.

2) Plant, Newyddion a Dinasyddiaeth

Ymateb Ofcom i gais a wnaed gan CBBC Newsround i leihau bwletinau ar yr awyr i ganolbwyntio mwy ar ei ddarpariaeth ar-lein (gyda'r Athro Jeanette Steemers, Coleg y Brenin Llundain a'r Athro Máire Messenger Davies, Prifysgol Ulster, Tachwedd 2019).

Cyflwyniad cyweirnod i newyddiadurwyr, swyddogion y llywodraeth, llunwyr polisi ac academyddion ar gyfer cynhadledd ryngwladol ar lythrennedd plant a'r cyfryngau, Sefydliad Cyfryngau Albania (Mai 2019).

Aelod Cynghori, Rhwydwaith Llythrennedd y Cyfryngau, Y Swyddfa Gyfathrebu, y DU (2019-presennol).

Bwrdd Cynghori Academaidd, Children's Media Foundation, grŵp eiriolaeth diwydiant cyfryngau plant yn y DU (2016-presennol).

3) Astudiaethau newyddion ffeministaidd

Keynote, cyflwynydd a thrafodydd ar gyfer cyfres o weminarau ymchwil ar-lein a gynhelir gan y Bill a Melinda Gates Foundation. Mae'r cyfranogwyr yn cynnwys grwpiau eiriolaeth, llunwyr polisi, academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau (2020-2021).

Cydlynydd Cymru ar gyfer y prosiect Monitro Cyfryngau Byd-eang (gwirfoddolwr) yn archwilio cynrychiolaeth rhywedd yn y newyddion ar draws pum mlynedd monitro (2000, 2005, 2010, 2015 a 2020) ar draws mwy na 120 o wledydd. Mae'r dadansoddiad hydredol pwysig hwn yn llywio addysg ac ymarfer newyddiaduraeth, llunio polisi ac ymchwil academaidd ledled y byd ac fe'i hystyrir yn astudiaeth feincnod allweddol yn y maes.

Tystiolaeth ysgrifenedig arbenigol, ymchwiliad Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi, Menywod mewn Newyddion a Darlledu Materion Cyfoes wedi'u cynnwys yn adroddiad "Women in News and Current Affairs Broadcasting," (Ionawr 2015).

 

 

 

 

 

 

 

Arbenigeddau

 • Astudiaethau Cyfryngau Ffeministaidd
 • Plant a chyfryngau newyddion
 • Cyfryngau Gwasanaethau Cyhoeddus Plant
 • rhyw, newyddion a newyddiaduraeth