Ewch i’r prif gynnwys
Sin yi Cheung BSoc Sc. M.Phil. D.Phil. (Oxon)

Yr Athro Sin yi Cheung

BSoc Sc. M.Phil. D.Phil. (Oxon)

Athro Cymdeithaseg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Cymdeithaseg, yn Gymrawd etholedig o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn Gyd-gyfarwyddwr Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Gwasanaethais ar yr Uwch Dîm Rheoli yn yr Ysgol fel Cyfarwyddwr Rhyngwladol (2014-2017) cyn sefydlu'r Grŵp Ymchwil Ymfudo, Ethnigrwydd, Hil ac Amrywiaeth. Yn allanol, gwasanaethais ar fyrddau golygyddol y cyfnodolyn BSA Sociology and the ASA journal Sociology of Education, is-banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil UKRI REF2021 Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol (SP20) fel aelod llawn o'r panel. Yn ogystal â bod yn aelod o Banel y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Cyngor Grantiau Ymchwil Hong Kong o dan Bwyllgor Grantiau'r Brifysgol (2022-2024), rwyf hefyd yn gwasanaethu ar Banel Comisiynu Cystadleuaeth Grant Canolfannau ESRC, a Bwrdd Cynghori Annibynnol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dulliau Ymchwil (NCRM). Rwy'n Olygydd y Cyfnodolyn Mynediad Agored Journal Frontiers of Sociology: Hil ac Ethnigrwydd. 

Mae fy ymchwil yn mynd i'r afael â gwahanol fathau o anghydraddoldebau cymdeithasol mewn cymdeithasau cyfoes. Rwyf wedi cyhoeddi ar integreiddio ffoaduriaid, yr anghydraddoldebau newidiol mewn addysg uwch, cosbau ethnig a chrefyddol yn y farchnad lafur, rhieni unigol ar fudd-daliadau, dynameg hawlwyr, a phlant mewn gofal. Wedi'i hyfforddi fel cymdeithasegydd meintiol, wedi ymrwymo i amlddisgyblaethol a phlwraliaeth fethodolegol, rwy'n cydweithio ag ymchwilwyr ym maes polisi cymdeithasol, addysg, economeg, seicoleg a daearyddiaeth ddynol. Mae fy ymchwil wedi derbyn cyllid gan yr Academi Brydeinig, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yr Undeb Ewropeaidd, Ymddiriedolaeth Leverhulme, Sefydliad Nuffield, Cymdeithas Japan ar gyfer Hyrwyddo Ymchwil Gwyddoniaeth, Iechyd a Gofal Cymru yn ogystal ag adrannau canolog y llywodraeth fel yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac awdurdodau lleol. Dros y blynyddoedd rwyf wedi cynnal gwahoddedigion athrawon gwadd a swyddi ysgolheigion gwadd yn Wisconsin-Madison, UCLA, Prifysgol Stanford, Prifysgol Tokyo, Prifysgol Efrog Newydd a Phrifysgol Keio.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2008

2007

2006

2003

2001

1998

1997

1995

1994

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

My current research continues to examine issues around migration and refugee integration, cross-national comparison of health services usage in superdiverse neighbourhoods (funded by NORFACE) human capital and labour market inequalities and outcomes of social work intervention among vulnerable families. Recently research projects include an innovative equal pay project using secondary data analysis to study women's pay penalty in Wales (WAVE: Women Adding Value to the Economy) funded by the European Social Fund; horizontal stratification in higher education (in collaboration with Prof T Gerber at University of Wisconsin-Madison); and two Nuffield Foundation funded research projects: Social Work Over Time investigating the effect of social work intervention using longitudinal data and cohort studies; Social Networks, Social Capital and Refugee integrations (with Prof J Phillimore, University of Birmingham)

Addysgu

Mae Sin Yi yn croesawu ceisiadau PhD ar bynciau sy'n ymwneud ag unrhyw feysydd o'i diddordebau ymchwil ar fudo, integreiddio ffoaduriaid, anghydraddoldebau ethnig a chrefyddol hiliol, yn ogystal â chymdeithaseg addysg ac anghydraddoldebau rhwng y farchnad lafur.

Rwy'n mwynhau dysgu cyrsiau ar lefel israddedig a meistr a goruchwylio myfyrwyr PhD hefyd. Mae'r modiwlau UG yr wyf yn eu cynnull / dysgu yn cynnwys Dadansoddi Data Eilaidd; Mudo 'hil' a chysylltiadau ethnig; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Addysg a Gwaith.

 

Bywgraffiad

Sin Yi was a Swire scholar at St Antony's College, Oxford, where she obtained her D.Phil. in sociology. During her doctoral study, she also worked as a research officer at the Social Disadvantage Research Centre, Department of Social Policy at Oxford University. Before becoming a full-time academic, she spent two years working in the Chief Executive Department at Oxford City Council where she led a team promoting the use of evidence-based research in policy decisions in local government. Sin Yi$acirc; s research addresses different forms of social inequalities, primarily in Britain but also in comparative perspectives. She has published on changing inequalities in higher education, ethnic disadvantage in the labour market, lone parents on benefits, claimants$acirc; dynamics, children in care, refugee integration and ethnic and racial inequalities. Over the years she has received numerous research funding from the British Academy, the Economic and Social Research Council, the Leverhulme Trust, the Nuffield Foundation, as well as central government departments (Department for Work and Pensions) and local authorities (Oxford City Council).

Internationally, Sin Yi has been invited to many universities as a visiting faculty including Wisconsin-Madison, UCLA, and Stanford University. In addition to regular invitations within the UK, she has given invited seminars in many universities abroad such as Aarhus University, Brno University, University of Illinois Chicago, Stanford University, ECOMER (The European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, Utrecht University) and Lingnan University, Hong Kong. Sin Yi sits on many international funding panels and is a regular assessor and rapporteur for grant applications for Belgian Science Policy Office (BELSPO), European Science Foundation (European Collaborative Research Programme), and Hong Kong Research Grants Council.

Nationally, she also gets invited to give research evidence on ethnic inequalities in the labour market to government departments including the Social Exclusion Unit, the Cabinet Office and the Office for Deputy Prime Minister. She is currently a member of the ESRC$acirc; s Peer Review College. Before joining Cardiff, she taught sociology at Oxford Brookes University, and University of Birmingham where she was the Director of the MA in Social Research/doctoral training programme in the College of Social Sciences, prior to Birmingham gaining the Doctoral Training Centre status.

Twitter: Follow me @drsinyicheung

International Profile and External Activities

Member of the ESRC Peer Review College
Editorial Board Sociology of Education, American Sociological Association
Editorial Board, Sociology, British Sociological Association
External Faculty Fellow, Center for Comparative Studies in Race and Ethnicity, Stanford University, USA (2010-11)
Visiting Fellow, European University Institute (EUI), Fiesole, Italy (Summer 2008)
Honorary Fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin-Madison, USA 2005-06.
Visiting Scholar, California Center for Population Research (CCPR) and the Department of Sociology, University of California Los Angeles. USA. 2005-06.
Research Group: WELM

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau Cyfraniad Eithriadol 2015

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2017 rownd derfynol: Cyfraniad Eithriadol i Weithgareddau Rhyngwladol y Brifysgol.

JSPS (Cymdeithas Japan ar gyfer Hyrwyddo Gwyddoniaeth) Cymrodoriaeth Gwahoddiad ym Mhrifysgol Tokyo (2017)

Athro Gwadd Byd-eang, Prifysgol Keio, a ariennir gan JSPS (2019-2020, 2020-2021, 2023-2024)

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Royal Statistical Society
American Sociological Association
British Sociological Association
European Sociological Association, Research Network on Quantitative Methods (RN21)
International Sociology Association (ISA): Research Committee on Social Stratification and Social Mobility (RC28)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Grŵp Ymchwil Ymfudo, Ethnigrwydd, Hil ac Amrywiaeth (MEAD)
 • Golygydd-yn-Bennaf, Frontiers in Sociology (Hil ac Ethnigrwydd)
 • Bwrdd Cynghori NCRM (y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dulliau Ymchwil)
 • Panel Cynghori Arbenigol EHRC (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol)
 • Coleg Adolygu gan Gymheiriaid ESRC
 • Gweithgor Staff Cydraddoldeb Hil, Ymddiddan Caerdydd (2014-2020)
 • Gweithgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant REF
 • Grŵp Llywio Cyswllt Academaidd Rhyngwladol, AHSS. (2014-2017)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ymgeiswyr PhD yn unrhyw un o feysydd ymchwil eang ymfudo, ceiswyr lloches ac integreiddio ffoaduriaid, anghydraddoldebau ethnig, hiliol a chrefyddol, cymdeithaseg addysg, haeniad cymdeithasol, ac anghydraddoldebau rhwng y farchnad lafur.

Myfyrwyr PhD a ariennir gan ESRC:

 • Henna Nisa (Llwybr Cymdeithaseg) "Gwneud Merch mewn teuluoedd Pacistanaidd: newidiadau a pharhad ar draws tair cenhedlaeth o fenywod"
 • Anaer Yeerjiang (Llwybr Hyfforddiant Ieithyddol) "Pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a'r gweithlu proffesiynol: y berthynas rhwng gweithluoedd rhyngblethol amrywiol a gwerthfawrogiad o amrywiaeth yn Ysgolion Cymru (a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, gyda Michael Handford yn yr Ysgol Cyfathrebu Saesneg ac Athroniaeth).
 • Luret Lar (Llwybr Polisi Cymdeithasol) "Trais yn erbyn menywod a merched mudol heb unrhyw hawl i Gronfa Gyhoeddus".
 • Kemba Hadaway-Morgan (Gwaith Cymdeithasol)
 • Myfanwy Bowring (EdD)
 • Elsie Owusu-Kumi (EdD)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Cymdeithaseg economaidd,
 • Ymfudo
 • Anghydraddoldebau ethnig a hiliol
 • Cymdeithaseg addysg
 • Y farchnad lafur