Ewch i’r prif gynnwys

Dr Louise Child

Darlithydd mewn Astudiaethau Crefyddol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

 • Crefyddau ac Animeiddiaeth Cynhenid
 • Anthropoleg, Cymdeithaseg a Seicoleg Crefydd
 • Shamaniaeth a Trance Meddiant
 • Rhyw
 • Ffilm a theledu poblogaidd gan gynnwys Gothic, Fantasy a Ffilm Noir
 • Ffilm Cynhenid
 • Myth
 • Ysbrydion

Gweithgaredd Cynhadledd Diweddar

Mae fy mhapurau cynadledda diweddar yn adlewyrchu natur ryngddisgyblaethol fy niddordebau ymchwil sy'n cyfuno astudiaethau crefyddol ac astudiaethau ffilm (diwylliant poblogaidd a ffilm frodorol).  Maent yn cynnwys:

2023: Animeiddiaeth, pyrth a breuddwydio yn Twin Peaks a Chrefydd a Ffilm y Cenhedloedd Cyntaf ar gyfer 'Tirweddau Haunted: Natur, Uwch-natur, ac Amgylcheddau Byd-eang', Prifysgol Falmouth, 4-6 Gorffennaf.

2022: Tŷ'r Corff, Tŷ'r Meddwl: Ghosts and Portals in Poltergeist (1982) a The Haunting of Hill House (2018) ar gyfer cynhadledd ar-lein gyda Rhwydwaith Astudiaethau Arswyd Awstralia, 30ain Hydref. 

2022: Gwirodydd, Ancestors, a Tapu ym Mataku (2022) a Kaitangata Twitch (2010) ar gyfer 'The Global Fantastic' cynhadledd ar-lein gyda Chymdeithas Ryngwladol y Fantastic yn y Celfyddydau, 7 Hydref.

2022: Tricksters and Skinwalkers: Animeiddiaeth Ambivalent mewn Crefyddau Cynhenid a Ffilmiau Brodorol America a Chanada ar gyfer 'Ffantasi ar draws y Cyfryngau' cynhadledd ar-lein gyda GIFCON The Centre for Fantasy and the Fantastic, Prifysgol Glasgow. 

 

Cyhoeddiad

2023

2020

2015

2013

2012

2010

2008

2007

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

 

Breuddwydion, Vampires and Ghosts: Anthropological Perspectives on the Sacred and Psychology in Film and Television (yn y wasg ac i'w chyhoeddi gyda Bloomsbury ym mis Awst 2023).

Gan dynnu o theori gymdeithasol ac anthropoleg crefydd, mae'r llyfr hwn yn archwilio diddordeb y cyfryngau poblogaidd â breuddwydion, fampirod, cythreuliaid, ysbrydion ac ysbrydion. Mae Dreams, Vampires and Ghosts yn gwneud hynny yng ngoleuni astudiaethau animistaidd cyfoes o gymdeithasau lle mae pobl eraill-na-ddynol nid yn unig yn ffynhonnell adloniant, ond yn realiti cymdeithasol byw.  Mae rhaglenni ffilm a theledu a archwiliwyd yn cynnwys Buffy the Vampire Slayer, Twin Peaks, Bram Stoker's Dracula, Truly Madly Deeply a ffilmiau Hitchcock. Mae Louise Child yn tynnu sylw at sut maen nhw'n darlunio ac yn herio syniadau ac arferion sydd wedi'u gwreiddio mewn seicoleg, tra bod teledu o safon hefyd wedi swyno ton o raglenni a all archwilio rhyngweithio cymeriadau mewn bydoedd cymdeithasol cymhleth dros amser.   Yn ogystal â thynnu ar ddamcaniaethau ffilm o seicoleg Freudian a theori ffeministaidd,  Mae Dreams, Vampires and Ghosts yn defnyddio dulliau sy'n deillio o gyfuniad o astudiaethau ac anthropoleg Jungian sy'n cynnig mewnwelediadau newydd ar gyfer archwilio ffilm a theledu. Mae'r llyfr yn tynnu sylw at ffyrdd eglur a chynnil y mae naratifau sinematig yn ymgysylltu â myth a chrefydd ac ar yr un pryd yn archwilio dimensiynau cyfunol i fywyd cymdeithasol a phersonol.   Mae'n datblygu datblygiadau newydd mewn astudiaethau genre a rhywedd yn ogystal â chyfrannu at y maes sy'n tyfu Crefydd ymhlyg gan ddefnyddio dadansoddiadau manwl o freuddwydio cyfathrebol, cariadon cysgodol a chyfriniol mewn ffilm a theledu.

Penodau

1. Breuddwydio: Anthropoleg, Seicoleg ac Astudio Ffilm a Theledu

2. Breuddwydion fel Canfod: Trawma a Seicoleg yn Ffilmiau Alfred Hitchcock.

3. Animeiddiaeth, Anima a'r Cysgod yn Twin Peaks

4. Mae Tylwyth Teg Tale Arwres: Buffy the Vampire Slayer

5. Ysbrydion a Gwirodydd: YsbrydPoltergeistAfterlife

6. Dreams Reprise: Mad Cariad, Mesmeriaeth a Chyfranogiad Cyfriniol mewn Creaduriaid NefolDracula Bram Stoker

7. Casgliad

Addysgu

Undergraduate

 • Emotions, Symbols and Rituals: Studying Societies Through Film.
 • Bodies, Spirits, and Souls: The Person, Ethics, and Religion.
 • Myth and the Movies

Postgraduate 

 • Myth, Narrative and Theory Pathway for MA in Religious Studies. 

Poster about this MA pathway available: MA Religious Studies: Myth, Narrative and Theory poster [733.4 Kb]

Arbenigeddau

 • Astudiaethau sinema
 • Theori ddiwylliannol
 • Anthropoleg
 • Rhyw
 • Astudiaethau cynhenid