Ewch i’r prif gynnwys
Martin Chorley BSc, MSc, PhD, SFHEA

Dr Martin Chorley BSc, MSc, PhD, SFHEA

Deon Astudiaethau Israddedig ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Email
ChorleyMJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74683
Campuses
Abacws, Ystafell 3.17, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddeon Astudiaethau Israddedig Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac yn Ddarllenydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Rwy'n gyfarwyddwr cwrs ar gyfer yr MSc Cyfrifiadura a Newyddiaduraeth Data, cwrs cyd-anrhydedd arloesol a gynlluniais ac a redir gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar nifer o feysydd: yn gyntaf yn ymwneud ag addysg, o ran addysg Cyfrifiadureg, ond hefyd wrth addysgu myfyrwyr â chefndiroedd nad ydynt yn STEM mewn meysydd STEM fel codio a dadansoddi data, fel gyda llawer o'n myfyrwyr newyddiaduraeth data. Yn ail, rwy'n canolbwyntio ar faes Cyfrifiadura a Newyddiaduraeth Data, gan edrych ar ddatblygiadau mewn lledaenu a chasglu gwybodaeth, a'u heffaith ar y cyfryngau a'r gymdeithas. Mae gen i ddiddordeb  hefyd ym meysydd cyfrifiadura Symudol a Chymdeithasol, lle rwy'n archwilio'r ffyrdd y mae pobl a chymdeithas yn rhyngweithio â systemau a thechnoleg.

Cyhoeddiad

2020

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar nifer o feysydd: yn gyntaf yn ymwneud ag addysg, o ran addysg Cyfrifiadureg, ond hefyd wrth addysgu myfyrwyr â chefndiroedd nad ydynt yn STEM mewn meysydd STEM fel codio a dadansoddi data, fel gyda llawer o'n myfyrwyr Newyddiaduraeth Data. Yn ail, rwy'n canolbwyntio ar faes Cyfrifiadura a Newyddiaduraeth Data, o ran hyrwyddo'r maes, ond hefyd o ran astudio'r maes ei hun, lle mae Cyfrifiadureg a thechnoleg yn cael eu harneisio i wella cyfathrebu gwybodaeth ac i ddeall yn well y rôl y mae'r cyfryngau a thechnoleg yn ei chwarae mewn cymdeithas. Mae gen i ddiddordeb  hefyd ym meysydd Cyfrifiadura Symudol a Chymdeithasol, lle mae datblygiadau yn cael eu gyrru gan ddefnydd a phŵer cynyddol dyfeisiau ffôn clyfar, potensial rhwydweithiau cymdeithasol, a chynnydd dyfeisiau cyfrifiadurol bach, gwisgadwy, a lle rwy'n archwilio'r ffyrdd y mae bodau dynol a chymdeithas yn rhyngweithio â systemau a thechnoleg.

Prosiectau'r gorffennol

Cyn cael swydd fel Darlithydd roeddwn yn gweithio ar Gymrodoriaeth EPSRC 12 mis (Gwobr Gwobr Ddoethurol 2013) yn archwilio'r berthynas rhwng personoliaeth unigolyn (o ran model personoliaeth pum ffactor OCEAN) a'r lleoedd y maent yn ymweld â nhw neu'n ymweld â nhw.

Cyn fy nghymrodoriaeth, roeddwn i'n gweithio ar y prosiect Cydnabyddiaeth , prosiect FP7 yr UE sy'n ceisio defnyddio prosesau perthnasedd a gwybyddol dynol o fewn systemau TG i wella lledaenu cynnwys a hidlo. Roedd y gwaith yn cynnwys meysydd fel sut mae prosesau gwneud penderfyniadau dynol yn ymwneud â twitter a micro-blogio, ac archwilio'r berthynas rhwng lleoedd/lleoliadau gofodol a phobl o ran eu personoliaeth a'r mynegiant maen nhw'n ei ddefnyddio tuag at y lleoedd maen nhw wedi bod.

Cyn y prosiect Cydnabyddiaeth, treuliais flwyddyn a hanner yn gweithio ar y prosiect SocialNets, prosiect FP7 arall yr UE ynghylch addasu treiddiol sy'n ceisio gwella systemau symudol ac ad-hoc gan ddefnyddio gwybodaeth rhwydwaith cymdeithasol a strategaethau addasol.

Addysgu

Trosolwg

Rwy'n Ddeon Astudiaethau Israddedig Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Rwy'n gyfarwyddwr cwrs MSc Cyfrifiaduriannol a Newyddiaduraeth Data, gradd gydanrhydedd arloesol a gyflwynir gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau trwy ddysgu seiliedig ar ymchwil ac ar sail ymarfer mewn newyddiaduraeth data ,  Codio cyfrifiadurol a datblygu digidol.

Addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer ac yn addysgu ar nifer o fodiwlau ôl-raddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn addysgu delweddu a chyfathrebu data, ac yn rhedeg modiwl dan arweiniad myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar gymhwyso sgiliau Cyfrifiannu a Newyddiaduraeth Data yn ymarferol.

 • Delweddu Data
 • Ymchwiliad Digidol (cyd-arweinydd modiwl gydag Aidan O'Donnell, JOMEC)

Rwy'n cyd-reoli'r gyfres seminar/labordy a rennir ar yr MSc Cyfrifiadura a Newyddiaduraeth Data, lle gwahoddir myfyrwyr i dreulio amser yn gweithio ar brosiectau ochr a gwella eu sgiliau newyddiadurol a chodio. Rwy'n goruchwylio prosiectau terfynol israddedig ac ôl-raddedig a thraethodau hir.

Rolau blaenorol

Yn flaenorol, rwyf wedi gwasanaethu fel Uwch Diwtor Personol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, cadeirydd y Tîm Gweithrediadau Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, ac o fis Awst 2018 i fis Mehefin 2023 fi oedd Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn yr ysgol.

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • 2012: PhD (Computer Science) - Cardiff University, UK
 • 2007: MSc High End Computing - Edinburgh University, UK
 • 2005: BSc Computer Science - Cardiff University, UK

Career Overview

 • 2014 - Present: Lecturer, Cardiff University School of Computer Science & Informatics
 • 2013 - 2014: EPSRC Doctoral Award Fellowship,Cardiff University School of Computer Science & Informatics
 • 2011 - 2013: Research Associate, Cardiff University School of Computer Science & Informatics
 • 2010 - 2011: Research Assistant, Cardiff University School of Computer Science & Informatics

Pwyllgorau ac adolygu

Rwy'n gyd-drefnydd ac yn gyd-sylfaenydd Cynhadledd Data a Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol Ewrop

 • Golygydd Gwâd, rhifyn arbennig o International Journal of Human Computer Interaction: "Dilyn llwybrau defnyddwyr"
 • Adolygydd ar gyfer:
  • Journal of Educational Computing Research 
  • Newyddiaduraeth Ddigidol
  • International Journal of Human Computer Interaction
  • ACM Trafodion ar Dechnoleg Rhyngrwyd
  • WWW
  • Cyfrediad a Chyfrifiant: Ymarfer a Phrofiad
  • Cyfathrebu Cyfrifiadurol
  • Cyfathrebu Ffiseg Gyfrifiadurol
  • Journal of Computational Science
  • International Journal of Human Computer Studies
  • ISPRS International Journal of Geo-Information

 

 • Rwyf wedi bod ar y pwyllgor trefnu a phaneli amrywiol ar gyfer nifer o gynadleddau a gweithdai:
  • Rwy'n gyd-drefnydd y Gynhadledd Newyddiaduraeth Data a Chyfrifiadurol Ewropeaidd, a gynhaliwyd yn Nulyn yn 2017, Caerdydd yn 2018, Malaga yn 2019 a Zurich yn 2023.
  • Roeddwn yn aelod o'r Pwyllgor Trefnu ar gyfer gweithdy "Dilyn Llwybrau Defnyddwyr: Traws-Lwyfan a Dadansoddi Dulliau Cymysg mewn Astudiaethau Cyfryngau Cymdeithasol," a gynhaliwyd yn CHI 2016
  • Rwyf wedi adolygu ar gyfer CSCW 2016
  • Rwyf wedi gwasanaethu ar Bwyllgor y Rhaglen Dechnegol ar gyfer rhai cynadleddau a gweithdai:
   • Adran Gwaith ar y gweill o CHI 2014 & CHI 2015
   • Gweithdy ar synwyryddion byd cyfryngau cymdeithasol (SIDEWAYS) yn y Gynhadledd Ryngwladol ar HyperText and Social Media (HT) 2015 a 2016
   • Gweithdy ar "Pobl Iach a Diogel" (HSP) yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Systemau a Thechnolegau Gwybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HCist) 2015 - 2017
  • Cadeirydd Cyhoeddusrwydd ar gyfer Cyfrifiadura Cymdeithasol a'i Chymwysiadau 2013
  • Cadeirydd Cyhoeddusrwydd ar gyfer Cyfrifiadura Cwmwl a Gwyrdd 2013
  • Cyd-drefnydd a'r Pwyllgor Rhaglen Technegol ar gyfer Gweithdy Ymwybyddiaeth a Pherthnasedd Cymdeithasol ar y Cyd 2013

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd Cyfrifiadureg a rhaglennu addysg a delweddu data.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio Matthew Moloughney ar brosiect sy'n edrych ar ddarparu asesiad ffurfiannol awtomataidd ac adborth ar gyfer rhaglenwyr newydd

Goruchwyliaeth gyfredol

Matthew Moloughney

Matthew Moloughney

Cydymaith Addysgu

Arbenigeddau

 • Gwyddor data
 • Delweddu data
 • Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol
 • Newyddiaduraeth Data