Ewch i’r prif gynnwys
Marcus Coffey

Yr Athro Marcus Coffey

Cadeirydd Personol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
CoffeyMJ@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Cochrane, Ystafell 5th Floor, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YU
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Fy enw i yw MJ Coffey, ac rwy'n addysgu pwnc Ffarmacoleg i'n hisraddedigion ar y rhaglen radd Meddygaeth (MBBCh).

Mae deall sut mae cyffuriau'n gweithio yn elfen hanfodol o hyfforddi meddygon i ddod yn rhagnodwyr diogel.

Er mai dim ond effaith therapiwtig yr ydym yn ei rhoi i gleifion yr ydym am ei chael, mae'n rhaid i ni hefyd gydnabod bod gan bob meddyginiaeth y potensial i achosi sgîl-effeithiau diangen, felly gall gwell dealltwriaeth o sut mae cyffuriau'n gweithio helpu i leihau nifer yr achosion o 'adweithiau niweidiol i gyffuriau'.

Er mwyn helpu ein myfyrwyr i ddysgu am y cyffuriau y gellir eu defnyddio ar draws yr holl arbenigeddau meddygol a gwmpesir yn y cwrs, rwy'n defnyddio ystod o dechnegau addysgu sy'n helpu i esbonio effeithiau cyffuriau. Mae hyn yn cynnwys cyd-destunoli'r defnydd o feddyginiaethau sy'n targedu system benodol (neu feinwe) o fewn y corff dynol, felly rwy'n creu deunyddiau addysgu trochol sy'n cwmpasu popeth o garoleg i imiwnoleg i seiciatreg. A phopeth yn y canol!

Rwyf wedi ennill nifer o wobrau am fy dulliau arloesol o addysgu, ac mae gen i ddiddordeb arbennig mewn creu Adnoddau e-Ddysgu rhyngweithiol ac ysgogol yn weledol y gall Myfyrwyr Meddygol eu defnyddio i wella eu gwybodaeth am faes pwnc penodol. Gellir gweld rhai enghreifftiau o'r mathau o adnoddau dysgu ac addysgu rwy'n eu creu drwy glicio ar unrhyw un o'r dolenni isod:

Enghraifft 1

Enghraifft 2

Enghraifft 3

Rwy'n Uwch Gymrawd Addysg Uwch .

Rwyf hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr 'HIVE' (Canolfan Addysg ac Arloesi Digidol yr Ysgol Meddygaeth)

 

Cyhoeddiad

2023

2020

2018

  • Newton, Z. and Coffey, M. 2018. Case writing workshop. Presented at: Centre for Medical Education, Queen?s University Belfast Curriculum Showcase, Queen's University Belfast, 2018. pp. -.

2016

2009

2005

2004

2002

2001

Articles

Conferences

Addysgu

I teach extensively on the following programmes of study:

MBBCh (UCAS: A100/ A101)

Medical Pharmacology BSc (UCAS: B210)

I have a particular interest in teaching cardiovascular pharmacology