Ewch i’r prif gynnwys
Natalie Connor-Robson

Dr Natalie Connor-Robson

Cymrawd Ymchwil, Sefydliad Ymchwil Dementia

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Connor-robsonNL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 12293
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Deall mecanweithiau moleciwlaidd clefyd Alzheimer

Mae gan glefyd Alzheimer gostau personol ac economaidd enfawr ac nid oes triniaethau effeithiol hyd yn hyn. Mae'n bwysig deall y mecanweithiau pathogenig cynharaf sy'n digwydd ar lefel gellog er mwyn dylunio opsiynau triniaeth gwell. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar rôl y llwybr endocytig mewn niwroddirywiad ac ar ddeall sut mae newidiadau genetig cyffredin yn newid swyddogaeth gellog mewn Clefyd Alzheimer ysbeidiol. Rwy'n defnyddio niwronau a microglia sy'n deillio o iPSC i astudio hyn.

Nodau Ymchwil

  1. Astudio rôl camweithrediad endocytig mewn clefydau niwroddirywiol
  2. Adnabod mecanweithiau cellog pathogenig a achosir gan risg polygenig mewn Clefyd Alzheimer
  3. Ymchwilio i strategaethau therapiwtig newydd posibl

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2013

2012

2011

Erthyglau

Gosodiad

Bywgraffiad

Derbyniais fy BSc mewn Gwyddorau Biofeddygol o Brifysgol Caerdydd cyn cwblhau fy PhD  ar rôl y teulu syniwclewin mewn iechyd a chlefydau. Yn 2014 ymunais â Chanolfan Clefyd Parkinson Rhydychen ym Mhrifysgol Rhydychen fel Cymrawd Datblygu Gyrfa yng ngrŵp yr Athro Richard Wade-Martins. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiais ar ddeall y digwyddiadau pathogenig cellog cynharaf i ddigwydd yng Nghlwy'r Parkinson's gan ddefnyddio modelau cnofilod a niwronau dopaminergig sy'n deillio o iPSC. Amlygodd fy ngwaith rolau helaeth treigladau LRRK2 yn y llwybrau endocytig ac awtophagic yn ogystal ag archwilio rôl GBA yn Parkinson's.

Yn 2021 cefais Gymrodoriaeth Ymchwil ARUK ac ymunais â'r UKDRI fel Arweinydd sy'n Dod i'r Amlwg.