Ewch i’r prif gynnwys
Diana Contreras Mojica

Dr Diana Contreras Mojica

Darlithydd mewn Gwyddorau Geo-ofodol

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
ContrerasMojicaD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74333
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 1.18, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n wyddonydd ac yn ymarferydd o Colombia gyda phrofiad yn y byd academaidd a'r sector cyhoeddus a phreifat yng Ngholombia, yr Iseldiroedd, Awstria, yr Eidal, Chile, a'r Deyrnas Unedig (DU). Fy niddordebau ymchwil yw:

 • Rheoli trychinebau
 • Rhagchwilio daeargryn
 • Asesiad bregusrwydd
 • Cydnerthedd
 • Addasiad newid hinsawdd
 • Rheoli dŵr
 • ansicrwydd bwyd
 • Treftadaeth ddiwylliannol
 • Gwyddorau gwybodaeth ddaearyddol (GIS)
 • Prosesu iaith naturiol (NLP)

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Rwy'n defnyddio gwyddorau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) i gyfrannu at reoli trychinebau, rhagchwilio daeargryn, asesiad bregusrwydd gofodol, rheoli dŵr ac ansicrwydd bwyd. Ar hyn o bryd, rwy'n defnyddio technegau prosesu iaith naturiol (NLP): dadansoddiad sentiment (SA) a dadansoddi pwnc, i werthuso adferiad ôl-drychineb ac ymateb brys ar ôl daeargrynfeydd, gan gasglu data o'r cyfryngau cymdeithasol: Twitter ac Instagram a'r platfform torfoli: Ap LastQuake. Cyn i mi weithio ar ddatblygu gweithgareddau Llwydnig sy'n canolbwyntio ar ddysgu am gyfnodau adfer ar ôl trychineb a dulliau cyfranogol i archwilio strategaethau addasu newid yn yr hinsawdd ar gyfer cymunedau y mae'r sychder yn effeithio arnynt.

Addysgu

Rwyf wedi bod yn Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Geo-ofodol yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ers 2021. Rwy'n arwain y modiwl: Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), mapiau a sgiliau dadansoddi (EA1303), gan gynnwys synhwyro o bell (RS), daearyddiaeth, geowyddorau, a geoystadegau. Rwy'n dysgu GIS yn semester yr hydref ar gyfer myfyrwyr blwyddyn un (B1)  daearyddiaeth ffisegol, daearyddiaeth amgylcheddol, geowyddorau, daeareg a daearyddiaeth forol gan ddefnyddio ArcGIS Pro. Rwy'n Ddarlithydd ar gyfer y rhaglen Meistr (MSC) mewn Peryglon Amgylcheddol ar y modiwl Asesu Risg (EAT406): 'Amlygiad a bregusrwydd', 'Bregusrwydd corfforol' a 'bregusrwydd cymdeithasol'. Rwyf hefyd yn addysgu: 'Cyfathrebu, perygl a risg' ac 'Offer a thechnolegau ar gyfer mapio risg' ar gyfer myfyrwyr blwyddyn tri (Bl3) ar y modiwl: Perygl, Risg a Gwydnwch (EA3327).

Rwyf hefyd yn gynghorydd ar ddadansoddiad GIS ar gyfer traethawd hir myfyrwyr baglor yn y cyrsiau a grybwyllwyd yn flaenorol. Rwy'n goruchwylio traethodau hir Baglor a Meistr ac yn cefnogi trefnu a gweithredu gwaith maes Y1 a Y2 mewn Daearyddiaeth (sgiliau maes Daearyddiaeth EA1305). Rwyf hefyd yn diwtor i fyfyrwyr Bl1, Bl2 a Bl3. Cyn hynny roeddwn yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Valparaiso (Chile), Prifysgol Dechnegol Kenya,  Coleg y Brenin Llundain (y Deyrnas Unedig), Prifysgol Newcastle (DU) a Phrifysgol Salzburg (Awstria). Rhwng 2012 a 2017, roeddwn yn Ddarlithydd ar-lein yn UNIGIS America Ladin, rhaglen Meistr mewn GIS a addysgir ar  y cyd gan Brifysgol Salzburg a Phrifysgol San Francisco de Quito (Ecuador). Dysgais y modiwl: GIS, mapiau a sgiliau dadansoddi. 

Bywgraffiad

I am Lecturer in Geospatial Science at the School of Earth and Environmental Sciences in the College of Physical Sciences and Engineering since 2021. I am in charge of teaching the module: GIS, maps and analytical skills.I am a member of the  Management Committee of the Earthquake Engineering Field Investigation Team (EEFIT), leading the sub-committee on Training.  Currently, I am a visiting researcher at Newcastle University, where I hold the position of Research Associate for the project: 'Learning from earthquakes: building resilient communities through earthquake reconnaissance, response and recovery.

Between 2018 and 2019, I worked at the Research Centre for Integrated Disaster Risk Management (CIGIDEN) in Santiago (Chile). In this period, I worked on the project: 'Social vulnerability to natural hazards and dependence to critical urban infrastructure: a spatial model for the healthcare system in Santiago, Chile'. In the same year, I was an external consultant for CARITAS Switzerland for the Climate change adaptation (CCA), food (in)security, water resource management and disaster risk reduction (DRR) project in La Guajira, Colombia. After completed my Doctoral studies, I worked as Team Leader of the Social Vulnerability and Resilience (SVR) group at the Global Earthquake Model (GEM) Foundation in Pavia (Italy). Parallel to my doctoral studies, I worked at the Interfaculty Department for Geoinformatics Z_GIS from the University of Salzburg (Austria) in MOVE, a project to improve the methods for the vulnerability assessment to natural hazards in Europe based on indicators. When the project finished, I started working for UNIGIS Latin America (an online Master's program in GIS run jointly by the University of Salzburg and la Universidad San Francisco de Quito - Ecuador), teaching the module: 'GIS, risk and disasters'. In Colombia, I worked at the Institute of Risk Management and Climate Change (IDIGER) as a Project manager assistant of preparedness, emergency response and disaster prevention.

I am a Doctor (PhD) in Natural Sciences – Applied Geoinformatics from the University of Salzburg (Austria). Before starting my doctoral studies, I completed a Master of Science in Geoinformation Science and Earth Observation, Specialisation: Urban Planning and Management at the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) at the University of Twente in The Netherlands. I received a Graduate Diploma in the Evaluation of Risk and Disaster Prevention offered by the Universidad de Los Andes (Colombia). My Bachelor's degree in Architecture was awarded by la Universidad Nacional de Colombia.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Calendr WMO2020 a drefnwyd gan Sefydliad Meteorolegol y Byd (WMO) gyda'r llun o'r enw: La Laguna Azul, en la Cordillera Blanca" (Teitl cyfieithiad: Y llyn glas ar y mynyddoedd gwyn) a gymerwyd yn ystod gwaith maes yn y Paron, Llyn ym Mheriw.
 • Y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 'Gwobr Poster Gorau IDRC Davos 2016' gyda'r poster o'r enw: 'Rheoli Trychinebau a Gwydnwch mewn Systemau Pŵer Trydan: Achos Chile'. Cynhadledd Trychineb a Risg Ryngwladol IDRC Davos 2016. Davos, Y Swistir.
 • Gwobr ffioedd mynediad agored 'Academi Gwydnwch 2013-2014' i'r llawysgrif: Tellman, B., Alaniz, R., Rivera, A. a Contreras, D. (2014). Trais fel rhwystr i wydnwch bywoliaeth yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd. Dyfarnwyd gan UNU-EHS.
 • Mynychwyd fel y cynrychiolydd Latino-Americanaidd (ar ysgoloriaeth) yn yr 2il Weithdy Hyfforddiant Rhyngwladol ar Dechnoleg Gofod ar gyfer Lliniaru Trychinebau a gynhelir gan y Sefydliad Synhwyro o Bell a'r Ddaear Digidol (RADI), Academi Gwyddoniaeth Tsieineaidd (CAS), a'r Ganolfan Technoleg Gofod ar gyfer Lliniaru Trychinebau (SDIM). Beijing (Tsieina).
 • Mynychodd (ar ysgoloriaeth) sesiynau Bangladesh (2013) a'r Almaen (2014) yr Academi Gwydnwch, ar thema Cydnerthedd Bywoliaeth, a gynhaliwyd gan Uned UNU-EHS, ICCCAD a'r MRF. Dhaka (Bangladesh) a Munich (Yr Almaen)
 • Dyfarnwyd gyda'r Ysgoloriaeth Un Byd (OWS) - Rhaglen de Bourse Universelle 2012-2013, a roddwyd ar gyfer Sefydliad Affro-Asiaidd Salzburg (AAI) - Salzburg (Awstria).
 • Mae buddiolwr y rhaglen 'Credito-Beca Colfuturo 2012' (Cyfieithu teitl: benthyciad - ysgoloriaeth Colfuturo 2012), a roddwyd ar gyfer sylfaen COLFUTURO.
 • Yr ail safle yn y gystadleuaeth 'Gwobr Poster Gorau - symposiwm DK 2012' gyda'r poster o'r enw: 'Dangosyddion gofodol proses adfer ar ôl daeargrynfeydd: Achos L'Aquila (Yr Eidal)'. Prifysgol Salzburg. Salzburg, Awstria.
 • Enillwyr cystadleuaeth traethawd myfyrwyr rhyngwladol 2010, a noddir gan y Ganolfan ar gyfer ailadeiladu cymunedau cynaliadwy ar ôl trychinebau (CRSCAD), Prifysgol Massachusetts (UMASS) gyda'r traethawd: "GIS yn y broses asesu ac adfer bregusrwydd mewn cymuned gyda phobl oedrannus ac analluog ar ôl trychineb". Boston (UDA).
 • Ail safle yng Nghystadleuaeth Papur Myfyrwyr URISA 2009 gyda'r papur o'r enw: 'Dylunio system cymorth cynllunio gofodol ar gyfer arolwg difrod adeiladau cyflym ar ôl daeargryn: Achos Bogota DC, Colombia". Anaheim (UDA)'.
 • Dyfarnwyd ar y cyd Rhaglen Ysgoloriaeth i Raddedigion Banc Japan / Banc y Byd (JJ / WBGSP) 2007.
 • Dyfernir ysgoloriaeth Gwyddoniaeth Geo-wybodaeth ac Arsylwi Daear Cyfadran (ITC) i fynychu'r M.Sc 18 mis. mewn Gwyddoniaeth Geo-wybodaeth ac Arsylwi'r Ddaear; Arbenigedd: Cynllunio a Rheoli Trefol.
 • Addurniad teilyngdod 'Cacique Teusacá' a roddwyd gan Faer Dosbarth Teusaquillo (Bogotá DC- Colombia) ar gyfer cyfranogiad rhagorol yn rheolaeth trefn gyhoeddus wrth ddarparu diogelwch a chefnogaeth i'r cyhoedd yn yr awdurdodaeth; Bogota DC, 29 Gorffennaf 2005.
 • Cydnabyddiaeth am 'y gefnogaeth wrth ddylunio'r Prif Gynllun ar gyfer cyfleusterau diogelwch, amddiffyn a chyfiawnder yn y Dinas-Ranbarth', gan yr Ysgrifennydd Materion Cyhoeddus ynghylch cydfodoli yn ninas Maer Bogotá, 31 Rhagfyr 2003. Bogotá DC (Colombia).
 • Cydnabyddiaeth am 'yr ymrwymiad, yr ymdrech a'r ymroddiad yng ngweithgareddau cynllunio efelychu ymateb brys mewn strwythurau sydd wedi cwympo (chwilio ac achub)', gan y Maer yn Bogotá DC; Hydref 17, 18 a 19, 2003. Bogotá DC (Colombia).
 • Rhoddwyd Sôn Teilwng gan Gyngor Cyfadran Cyfadran Cyfadran Cyfadran y Celfyddydau Prifysgol Genedlaethol Colombia, am fy thesis Baglor: 'Canolfan cydlynu cymorth ar gyfer rheoli trychinebau ar gyfer Bogota D.C.- Colombia'. Awst 2001.

Aelodaethau proffesiynol

 • The Earthquake Engineering Field Investigation Team (EEFIT)
 • Earthquake Engineering Research Institute (EERI) – Regular membership
 • International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) – United Kingdom (UK)
 • The Disaster Recovery Institute International (DRI) - Associate Business Continuity Professional (ABCP)
 • The Resilience Academy  United Nations University - Institute for Environmental and Human Security (UNU-EHS), International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) and the Munich Re Foundation (MRF).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2021 - presennol: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd, Y Deyrnas Unedig (DU).
 • 2019 - 2021: Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol Newcastle, y Deyrnas Unedig (DU).
 • 2018 - 2019: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Rheoli Risg Trychinebau Integredig (CIGIDEN), Chile.
 • 2012 - 2017: Meistr goruchwyliwr traethawd ymchwil a Darlithydd ar-lein yn Unigis America Ladin (Prifysgol Salzburg - Universidad San Francisco de Quito), Awstria.
 • 2015 - 2016: Dirprwy / Cydlynydd Traethawd Meistr Dros Dro yn Unigis America Ladin (Prifysgol Salzburg - Universidad San Francisco de Quito), Awstria.
 • 2009 - 2011: Cynorthwy-ydd Ymchwil ym Mhrifysgol Salzburg, Awstria.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Aelod o'r rheithgor Meistr Gwyddoniaeth mewn Peirianneg Gofodol. Guimbatan-Fadgyas, R. (2021). Toponyms brodorol mewn mapio perygl tirlithriad ar gyfer defnydd tir a chynllunio seilwaith. Prifysgol Twente.
 • Aelod rheithgor yn y 9fed cystadleuaeth i-Rec myfyrwyr – IATROGENESIS Tarfu ar y status quo: Gwrthsefyll creu risg trychineb.
 • Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol ac Ymarferydd yng Nghynhadledd I-REC 2019. Tarfu ar y status quo: Ailadeiladu, adfer a gwrthsefyll creu risg trychineb.
 • Adolygydd Grant, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), 2019.
 • Aelod rheithgor ar gyfer arholiadau PhD yn Seminar Nigel Priestley 2018   https://www.eucentre.it/wp-content/uploads/2018/05/Nigel-Priestley-Seminar-2018.pdf
 • Adolygydd cyfnodolion:
  • Gwyddorau Cymhwysol
  • Bwletin Cymdeithas Seland Newydd ar gyfer Peirianneg Daeargryn
  • Cartograffeg a Gwyddor Gwybodaeth Ddaearyddol (CaGIS)
  • Rheoli Risg Hinsawdd
  • Atal a Rheoli Trychinebau (DPM)
  • Georisk: Asesu a Rheoli Risg ar gyfer Systemau Peirianyddol a Geoberyglon
  • Geosciences Journal
  • Ingenieria
  • International Journal of Disaster Risk Reduction (IJDRR)
  • International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
  • Journal of Hydroleg
  • Peryglon Naturiol (NatHaz)
  • Synhwyro o bell
  • Gwyddorau Cymdeithasol
  • Rhagolygon Technolegol a Newid Cymdeithasol (TFSC)
  • Dŵr

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD mewn prosiectau ymchwil gyda chydran ofodol yn y pynciau :

 • Parodrwydd ar gyfer ymateb brys (e.e. dyrannu llochesi dros dro yn ofodol, cynllunio llwybrau gwacáu, ac ati).
 • Asesu amlygiad a bregusrwydd
 • Asesiad risg
 • Peryglon naturiol yn parthau
 • Dirlithriad tueddiad
 • Dadansoddiad sentiment a phwnc
 • Diogelwch (e.e. cydberthynas gofodol rhwng cyfleusterau'r heddlu a chyfradd trosedd)
 • Cynllunio defnydd tir