Ewch i’r prif gynnwys
Laura Cook

Laura Cook

(hi/ei)

Rheolwr Canolfan Wolfson, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
CookL5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70106
Campuses
sbarc|spark, Llawr 2, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Adeilad Hadyn Ellis, Llawr 2, Ystafell 2.01, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Fel Rheolwr Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, rwy'n arwain y tîm Gwasanaethau Proffesiynol i ddarparu cymorth gweithredol a gweinyddol i staff ymchwil y ganolfan, a gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr i gynllunio goruchwyliaeth strategol, cydlynu a chyflawni grant Wolfson yn effeithiol. Rwy'n brofiadol ym mhob maes o gymorth ymchwil gan gynnwys Cyllid, Rheoli Grantiau, Adnoddau Dynol a Rheoli Prosiectau.

Dechreuais fy ngyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2019, yn CASCADE (Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant) - lle symudais ymlaen o Swyddog Cymorth Ymchwil dros bedair blynedd i Gydlynydd Prosiect i Reolwr Gweinyddu Ymchwil.