Ewch i’r prif gynnwys
Alison Cooper

Dr Alison Cooper

(Mae hi'n)

Uwch Gymrawd Ymchwil Glinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Gyfarwyddwr Cyswllt Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac yn arwain y rhaglen waith Gwyddoniaeth-Polisi-Ymarfer-Rhyngwyneb https://healthandcareresearchwales.org/about-research-community/wales-covid-19-evidence-centre

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwil gwasanaethau iechyd, iechyd menywod, synthesis tystiolaeth gyflym, dulliau ansoddol a realaidd. 

Rwyf hefyd yn feddyg teulu cyflogedig yng Nghanolfan Gofal Sylfaenol Tredelerch, Caerdydd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Monograffau

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 2020: PhD, Prifysgol Caerdydd
 • 2015: Addysg Feddygol a Deintyddol PG Cert, Prifysgol Caerdydd
 • 2013: DFSRH, Loc IUT, Loc SDI, Cyfadran Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol
 • 2007: MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Caerdydd
 • 2006: MRCGP, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol
 • 2001: Diploma Obstetreg a Gynaecoleg Feddygol, Prifysgol Auckland, NZ
 • 1999: MBBCh, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru

Trosolwg gyrfa

 • 2023 - ymlaen: Uwch Gymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd/Canolfan PRIME Cymru
 • 2017 - 2023: Cymrawd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd/Canolfan PRIME Cymru
 • 2014 - 2017: Cymrawd Academaidd Cysylltiol, Prifysgol Caerdydd
 • 2008 – 2014: Partner Meddyg Teulu Ystrad Mynach Meddygfa, De Cymru