Ewch i’r prif gynnwys
Cindy Corliss

Dr Cindy Corliss

Research Associate, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
CorlissC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70192
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd yn CASCADE, y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant, yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd fi yw'r Prif Ymchwilydd ar gyfer prosiect 18 mis a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n canolbwyntio ar fywydau ar-lein plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru.

Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys seiberfwlio, iechyd meddwl plentyndod, pobl ifanc a'r cyfryngau cymdeithasol, a hunaniaethau LHDT+.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Articles

Monographs

Ymchwil

Mae fy mhrosiect ymchwil presennol yn canolbwyntio ar fywydau ar-lein plant sy'n derbyn gofal, a dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae'r astudiaeth ymchwil dulliau cymysg hon yn ceisio deall sut beth yw bywydau ar-lein plant sy'n derbyn gofal ac a ydynt yn profi seiberfwlio ar gyfradd wahanol na'u cyfoedion. Yn ogystal, bydd pa ffactorau risg maen nhw'n eu hwynebu a pha fanteision sydd gan fynd ar-lein i'r boblogaeth hon hefyd yn cael eu harchwilio.

Ymchwil blaenorol: 

Pandemig y Coronafeirws (COVID-19): Mae pobl ifanc sy'n gadael gofal ac ymarferwyr yn rhannu eu profiadau a'u gwersi ar gyfer y dyfodol

Cyllidebau datganoledig: Gwerthusiad o gynlluniau peilot mewn tri awdurdod lleol yn Lloegr

Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysgolion: Gwerthusiad o beilot mewn tri awdurdod lleol yn Lloegr

Bywgraffiad

Addysg

  • Prifysgol Glasgow (2012-2016) PhD mewn Addysg
  • Prifysgol Glasgow (2010-2011) MSc mewn Addysg
  • Coleg Anna Maria (2000-2004) MEd mewn Addysg Elfennol
  • Prifysgol Clark (1993-1997) - BA mewn Cymdeithaseg

Swyddi Academaidd

  • Cydymaith Ymchwil - CASCADE, Prifysgol Caerdydd 2017-bresennol

External profiles