Ewch i’r prif gynnwys
Ana Costa

Miss Ana Costa

Spanish Tutor - Languages for All

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
CostaCostaA@caerdydd.ac.uk
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 1.30, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS

Trosolwyg

Rwy'n dod o Galicia yng ngogledd-orllewin Sbaen, rhanbarth sy'n enwog am ei thraddodiadau Celtaidd a bwyd môr hyfryd. Mae gennyf BA (Anrh) mewn Saesneg o Brifysgol Santiago de Compostela, dinas sy'n llawn hanes ac y mae ei hen dref yn cael ei hystyried yn un o ardaloedd trefol harddaf y byd. Fe wnes i hefyd gwrs Addysgu Sbaeneg fel Iaith Dramor gyda Sefydliad Cervantes.

Bywgraffiad

Dysgais mewn ysgol iaith yn Santiago, yna symud i Gaerdydd lle dechreuais ddysgu Sbaeneg yn Academi Iaith Caerdydd, a gweithio fel cynorthwyydd iaith Sbaeneg yn y Brifysgol Agored. Rwyf wedi bod yn dysgu Sbaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ers ymuno â'r Ysgol yn 2006. Rwyf hefyd wedi dysgu Sbaeneg arbenigol i israddedigion o'r Ysgol Meddygaeth.

Rwyf wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu deinamig a diddorol i fyfyrwyr lle gallant dyfu a datblygu eu sgiliau iaith. Rwyf bob amser yn ceisio annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol a grwpiau astudio, ac rwy'n credu eu bod yn eu meithrin gyda phrofiad gydol oes hunangyfeiriedig.

Rwyf wrth fy modd yn teithio, darllen a cherddoriaeth, ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu ieithoedd eraill ac archwilio diwylliannau.