Ewch i’r prif gynnwys
Mafalda Costa

Dr Mafalda Costa

(Mae hi'n)

Cydymaith Ymchwil

Email
CostaMB@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75073
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

I am a conservation biologist and geneticist interested in the biology, ecology and conservation of mammal species and their habitats. My personal research focuses on the phylogeography, introgressive hybridisation, and population genetics of mammal species, including polecats and hedgehogs.

I am also interested in zoological biobanking and researching the best methods for collection, storage and transport of tissue, DNA and viable cells of endangered animals. These resources have a wide range of benefits for species conservation and for the research community.

Cyhoeddiad

2022

2020

2015

2014

2013

2012

Articles

Ymchwil

Prosiectau cyfredol

CryoArks

BBSRC Prosiect a ariennir gan BBR dan arweiniad Prifysgol Caerdydd (Mike Bruford gyda Mafalda Costa) i sefydlu rhwydwaith biofancio sŵolegol ar gyfer y DU. Mae'r partneriaid yn cynnwys yr Amgueddfa Hanes Naturiol (Cyd-Is Aidan Emery a Tim Littlewood gyda Jackie Mackenzie Dodds a Kirsty Lloyd), Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban (Cyd-I Andrew Kitchener gyda Gill Murray-Dickson), Prifysgol Nottingham (Cyd-I Lisa Yon), Prifysgol Caeredin (Cyd-I Rob Ogden) a Chymdeithas Sŵolegol Frenhinol yr Alban (labordy WildGenes, Sw Caeredin, Helen Senn hefyd gyda Gill Murray Dickson). Mae gan ein prosiect gefnogaeth a chyfranogiad Frozen Ark, Biofanc EAZA (Cymdeithas Sŵau ac Aquaria) Ewrop ac o lawer o amgueddfeydd, prifysgolion a sefydliadau ymchwil ledled y DU. Ein nod yw dyblu casgliad y DU o sbesimenau sŵolegol mewn tair blynedd a gwneud y rhain yn ddarganfyddadwy ar gyfer cadwraeth ac ymchwil gan ddefnyddio system cronfa ddata Manylu (http://www.sustain.specifysoftware.org) a darparu'r seilwaith rhewedig di-baid i reoli'r adnoddau hyn mewn modd cynaliadwy a chyfrifol yn y dyfodol. Ewch i'n gwefan yn www.cryoarks.org i gael gwybod mwy. Mae'r prosiect yn rhedeg 1/7/2018 - 31/03/2022. 

Gwylio: CryoArks - Biofancio Anifeiliaid ar gyfer Ymchwil a Chadwraeth.

Bywgraffiad

I am currently a Postdoctoral Research Associate working for the BBSRC-funded CryoArks Intiative and based at the OnE-Organisms and Environment, Cardiff University School of Biociences. I am helping to create the first UK national zoological biobank for research and conservation. I am also the coordinator of the Hedgehog Friendly Campus campaign at Cardiff University and Outreach and Education Officer at Frozen Ark.

Prior to this, from 2016-2018, I was a part-time research assistant for the Frozen Ark project and from 2017-2018 also worked as a research administrator for the Water Research Institute at Cardiff University.

From 2012-2016, I worked with Prof Michael W Bruford as an Editorial Assistant for Heredity (The Genetics Society Journal).

I have a background in ecology and conservation biology of several mammal species. In 2014, I obtained my PhD degree (Approved with 'Distinction and Honours') from Lisbon University, Portugal, but the work was mainly conducted at Cardiff University on the extent of hybridisation between polecats and ferrets in Britain and the phylogeographic relationships between polecat lineages in Europe. 

Prior to that, I obtained a post-graduation (one-year practical course) in Conservation Biology from University of Évora, Portugal, from where I also obtained my BSc Honours Degree (full time 5-year Portuguese ‘Licenciatura’).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2022 [Public Engagement Grant]: WWF-Cymru Earth Hour 2022 Community Activity Grant. HogBuzz: Engaging staff and students with the Hedgehog Friendly Campus campaign at Cardiff University.
 • 2019 [Public Engagement Grant]: Wellcome Trust ISSF3 Public Engagement Proof-of-Concept Award. ‘Animal ARKS of the 21st Century: Engaging people with biobanking and species conservation’. Lead-PI.
 • 2016 [Travel Grant]: Attendance at the final ConGenOmics meeting, Porto, Portugal. 3rd - 6th May. Funded by the European Science Foundation (ESF).
 • 2014 [Travel Scholarship]: Attendance at the Spring School “Landscape genetics in transition to landscape genomics”, Bertinoro, Italy. 23rd - 29th March. Funded by the European Science Foundation (ESF).
 • 2011 [Michael Woods Student Bursary]: Attendance at The Mammal Society Conference, Nottingham. 15th - 17th April. Funded by the Mammal Society.
 • 2009 [1st Prize Winner, Poster Presentation]: 27th Mustelid Colloquium. Lisbon, Portugal, 18th - 20th November.
 • 2009 [Honourable Mention, Oral Presentation]: BEPG Symposium 2009. Cardiff, Wales, 22nd May.
 • 2008 [1st Prize Winner, Poster Presentation]: BEPG Symposium 2008. Cardiff, Wales, 6th May. 
 • 2007 [2nd Prize Winner Poster Presentation]: 25th Mustelid Colloquium. Trebon, Czech Republic, 4th - 7th October. 
 • 2007 [Travel Grant]: Attendance at the 25th Mustelid Colloquium, Trebon, Czech Republic. 4th - 5th October. Funded by Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT).
 • 2006 [PhD Scholarship]: Grant Number FCT – SFRH/BD/32488/2006. Funded by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT).
 • 2006 [Research Technician Fellowship]: Project GAPS – Gestão Activa e Participada do Sítio de Monfurado - LIFE03 NAT/P/000018 [Management of the Monfurado Natura Site]. 1st March 2006 - 28th February 2007. Funded by University of Évora, Portugal.
 • 2004 [Professional Bursary]: Professional internship at Conservation Biology Unit, University of Évora. 1st November 2004 - 31st September 2005. Funded by the Portuguese Institute of Employment and Professional Training (IEFP) and University of Évora, Portugal.
 • 2003 [Final Year BSc Project Bursary]:  February - September 2003. Funded by PRODEPIII Action 3.2 Internship Programme in Higher Education.

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of the Genetics Society (UK)
 • Member of the Mammal Society (UK)
 • Board Member of NGO CARNIVORA – Núcleo de Estudos de Carnívoros e seus Ecossistemas (Portugal)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018-present: Postdoctoral Research Associate, CryoArks. Cardiff University.
 • 2016-2018: Research Assistant at the Frozen Ark Project (part-time). Cardiff University.
 • 2007-2014: PhD candidate at Faculty of Sciences, Lisbon University (FCUL) and at School of Biosciences. Cardiff University.
 • 2006-2007: Research Technician at Conservation Biology Unit (UBC), University of Évora. Portugal.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Array

Pwyllgorau ac adolygu

 • Frozen Ark Scientific Sub-Committee
 • Frozen Ark Communications Sub-Committee
 • Journal reviewer for Conservation Genetics (2), Canadian Journal of Zoology (2), Annales Zoologici Fennici (1), Animal Biodiversity and Conservation (1), Evolutionary Applications (1), Mammal Review (1), Mammalian Biology (1), Conservation Genetics Resources (2), Biological Journal of the Linnean Society (1).

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising undergraduate, placement, and masters' students in the areas of:

 • Conservation Biology
 • Population Genetics
 • Mammal Research
 • Animal Biobanking
 • Public Engagement
 • Citizen Science

Prosiectau'r gorffennol

Efrydiaethau PhD

 • Cymorth labordy a chyd-oruchwyliaeth myfyriwr PhD rhan-amser. Strwythur poblogaeth a chysylltedd tirwedd draenogod (Erinaceus europaeus) mewn tirwedd wledig. Myfyriwr: Benjamin Williams, Prifysgol Reading. 2015-2018.

MSc Graddau

Hyfforddiant labordy a goruchwyliaeth myfyrwyr MSc:

 • Geneteg poblogaeth y Mochyn Daear Ewropeaidd (Meles meles) yn Norwy. Myfyriwr: Patrick Olshansky Cyd-oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo. Medi 2021 – Ionawr 2022. Gradd: MSc Ecoleg Fyd-eang a Chadwraeth.
 • Defnyddio offer genetig i lywio prosiect adfer polecat Ewropeaidd (Mustela Putorius) yng Nghatalonia, Sbaen. Myfyriwr: Evan Lohse Cyd-oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo. Mai 2021 – Medi 2021. Gradd: MSc Ecoleg Fyd-eang a Chadwraeth.
 • Ymchwilio i ganfyddiadau pobl tuag at fesurau bioamrywiaeth a rheoli ardaloedd gwyrdd yng Nghaerdydd. Myfyriwr: Margareth Necesito. Prif oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo. Cyd-oruchwylwyr: Dr Veit Braun, Yr Athro Mike W Bruford, Dr Willian Kay. Mai 2021 – Medi 2021.  Gradd: MSc Ecoleg Fyd-eang a Chadwraeth.

Lleoliadau Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (PTY)

Hyfforddiant labordy/maes a goruchwylio myfyrwyr PTY:

 •           Curadu casgliadau samplau wedi'u rhewi: Astudiaeth Achos Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt Durrell. Myfyrwraig Kamila Wernik. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2021-2022.
 •            Mynd i'r afael â chynaliadwyedd amgylcheddol mewn cyd-destun biofancio. Myfyriwr: Lydia Hudson Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2020-2021. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford
 •       Astudiaeth gymharol o drawsluniau cerdd, trapiau camera a thwnneli ôl troed fel technegau i arolygu presenoldeb mamaliaid trefol (ac eithrio Chiroptera) mewn mannau gwyrdd Caerdydd, y DU. Myfyriwr: Rhian Davies. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2020-2021.
 • Astudiaeth sylfaenol o bresenoldeb a dosbarthiad mamal trefol daearol mewn gwahanol fannau gwyrdd yng Nghaerdydd, Cymru. Myfyriwr: Cléa Audin. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2020-2021.
 • Y sŵ y tu mewn i oergell. Cyfarwyddwr: Catherine Liguz Prifysgol Surrey. Lleoliad Frozen Ark 2019-2020.
 • Dylanwad cymhlethdod topograffig ar strwythur genetig poblogaethau mamaliaid bach yn safle lloc N'washitshumbe, Parc Cenedlaethol Kruger, De Affrica. Myfyriwr: Sabrina Iqbal. Prifysgol Manceinion. Lleoliad Frozen Ark 2019-2020. Cyd-oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo.
 • Dadansoddiad microlloeren i bennu colli amrywiaeth genetig mewn poblogaeth grwyn cynffonnog oren wedi'i drawsleoli (Gonglyomorphus fontenayi sp) yn dilyn cael ei ddileu o Ynys Wastad gan y llwyni mwsg Indiaidd goresgynnol, Suncus murinus. Myfyriwr: Sam Wilmot. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2019-2020. Cyd-oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo.
 • Ymchwilio i amrywiad derbynnydd olfactory mewn tair rhywogaeth rhino. Myfyriwr: Georgina Russell Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2018-2019. Cyd-oruchwyliwr: Dr Isa-Rita Russo.
 • Datblygu a gweithredu system flaenoriaethu ar gyfer caffael samplau rhywogaethau. Myfyriwr: Sarah Jane Harwood Prifysgol Caerdydd. Lleoliad Frozen Ark 2018-2019. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford
 • Effaith cylchoedd rhewi-dadmer ar feinwe mamalaidd ac uniondeb DNA genomig echdynnu. Myfyriwr: Laurie Fabian. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2017-2018. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford
 • Uniondeb DNA mewn cyhyrau ysgerbydol dros amser. Myfyriwr: Andrew Beazer. Prifysgol Caerfaddon. Lleoliad Frozen Ark 2017-2018. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford

Erasmus+ interniaethau rhaglen

Hyfforddiant labordy a goruchwylio myfyrwyr Erasmus:

 • Amcangyfrif o amrywiaeth genetig a pherthynas mewn poblogaeth gaethiwed flamingo Caribïaidd. Myfyriwr: Rita Afonso. Cyfadran y Gwyddorau Prifysgol Lisbon. Ionawr-Mehefin 2019.

Efrydiaethau Haf

 • Goruchwylio myfyriwr israddedig. Ysgoloriaeth Haf, Ede & Ravenscroft Funding. Cynnwys y cyhoedd gyda biofancio a chadwraeth. Myfyriwr: Danielle Ellis. Prifysgol Caerdydd. Gorffennaf-Awst 2020.
 • Goruchwylio labordy myfyriwr israddedig. Ysgoloriaeth Haf, Ede & Ravenscroft Funding. Datblygu a nodweddu loci microsatellite newydd ar gyfer astudiaethau geneteg o'r Draenog Ewropeaidd. Myfyriwr: Matthew Pridgeon Prifysgol Caerdydd. Gorffennaf-Awst 2018.

Prosiectau israddedig blwyddyn olaf

Gwaith labordy a goruchwylio traethawd ymchwil myfyrwyr israddedig yn eu prosiectau blwyddyn olaf:

 • Asesu Datgelu hunaniaeth rhywogaethau a tharddiad poblogaeth sbesimenau hanesyddol Amgueddfa Bryste. Myfyriwr: Abbie Taylor. Cyd-oruchwylwyr: Dr Isa-Rita Russo, Dr David Stanton. Tachwedd 2022 – Mawrth 2023. Gradd: Gwyddorau Biolegol.
 • Asesu DNA Hanesyddol o Museum Specimens. Myfyriwr: Alyson Edwards. Cyd-oruchwylwyr: Dr Isa-Rita Russo, Dr David Stanton. Tachwedd 2022 – Mawrth 2023. Gradd: Gwyddorau Biolegol.
 • Dulliau anfewnwthiol o DNA genoteipio draenogod. Myfyriwr: Joshua Griffin Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford. Tachwedd 2019 – Mawrth 2020. Gradd: Biocemeg
 • Dylunio a nodweddu 10 microsatellite nofel yn y broga coed jade (Rhacophorus dulitensis) a chroes-ymhelaethu yn y broga coed harlequin (Rhacophorus pardalis). Myfyriwr: Aaron Sambrook Cyd-oruchwylwyr: Dr Juan Manuel Aguilar Leon a'r Athro Michael W Bruford. Prifysgol Caerdydd. Tachwedd 2018 – Mawrth 2019. Gradd: Sŵoleg.
 • Unigedd a chymeriad 10 microsatellite newydd yn y draenog Ewropeaidd (Erinaceus europaeus). Myfyriwr: Isadora Sinha. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford. Prifysgol Caerdydd. Tachwedd 2018 – Mawrth 2019. Gradd: Geneteg.
 • Canfod lefelau ymchwydd mewn polecats o boblogaeth yn Ne-orllewin Lloegr gan ddefnyddio technegau moleciwlaidd. Myfyriwr: Andrew Thornley Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford. Prifysgol Caerdydd. Hydref 2013 - Ebrill 2014. Gradd: Ecoleg.
 • Datblygu marcwyr moleciwlaidd i ymchwilio i'r amrywiad lliw cot yn y polecat Ewropeaidd (Mustela putorius). Cyfarwyddwr: Janine Burnham Cyd-oruchwylwyr: Dr Isa-Rita Russo a'r Athro Michael W Bruford. Prifysgol Caerdydd. Hydref 2012 - Ebrill 2013. Gradd: Ecoleg.
 • Geneteg poblogaeth a chadwraeth y polecat Ewropeaidd (Mustela putorius) ym Mhortiwgal. Myfyriwr: Sara Santos. Cyd-oruchwyliwr: Yr Athro Michael W Bruford. Prifysgol Caerdydd. Hydref 2010 - Ebrill 2011. Gradd: Bioleg.

Ymgysylltu

Array

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Geneteg Poblogaeth
 • Cadwraeth a bioamrywiaeth
 • Biobanking