Ewch i’r prif gynnwys
Larissa Cowpe

Ms Larissa Cowpe

Darlithydd: Therapi Galwedigaethol

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Rwy'n uwch-ddarlithydd therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd sydd â diddordeb arbennig mewn canser, gofal lliniarol a chyflyrau hirdymor. Fi yw'r arweinydd addysg ymarfer ar gyfer y rhaglenni therapi galwedigaethol ac rwy'n addysgu ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Cefais fy mhenodi i'm swydd darlithio yn 2017.

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ganser a'r effaith y mae canser yn ei chael ar unigolion. Ar hyn o bryd rwy'n archwilio cynnig PhD ac adolygiad cwmpasu.  

Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Iechyd menywod
 • Amodau tymor hir

Addysgu

Rwy'n cymryd rhan weithredol mewn addysgu, goruchwylio a chefnogi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Addysgu Israddedig
Rwy'n ymwneud ag addysgu ac asesu ar draws tair lefel y rhaglen therapi galwedigaethol BSc ac rwy'n arweinydd modiwl.

Addysgu Ôl-raddedig

 • Aelod o dîm y modiwl ar gyfer rhaglen therapi galwedigaethol MSc cyn-reg
 • Arweinydd modiwl ar y cyd ar gyfer modiwl MSc HCT150 'deall gofal canser: safbwyntiau cleifion a phroffesiynol'.

Rolau

 • Rheolwr y Rhaglen, BSc (Anrh) Therapu Galwedigaethol - 2023 - presennol
 • Arwain ar gyfer Addysg Ymarfer ar gyfer y rhaglenni therapi galwedigaethol - 2019-2022
 • Cadeirydd - Pwyllgor Dysgu mewn Ymarfer, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd 2021-2022
 • Tiwtor Personol israddedig ac Ôl-raddedig -parhaus
 • Goruchwyliwr ymchwil israddedig ac ôl-raddedig - parhaus

Bywgraffiad

Cefais fy BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009 a chwblhau fy MSc Ymarfer Proffesiynol, Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru yn 2015.

Ar ôl i mi gymhwyso fel therapydd galwedigaethol, gweithiais mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys meddygaeth acíwt, llawdriniaeth acíwt, orthopaedeg, therapi llaw, tîm adnoddau cymunedol ac yn ddiweddarach mewn rôl arbenigol fel therapydd galwedigaethol Macmillan.

Deuthum yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2017 a fi yw'r Arweinydd Addysg Ymarfer ar gyfer y rhaglenni therapi galwedigaethol.

Rwyf wedi cofrestru gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol fel arholwr allanol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Uwch Gymrawd Advance HE.

Golau - 2015 https://www.pointsoflight.gov.uk/battling-teenage-cancer/

Gwobr Dewi Sant - Categori Dinasyddiaeth - 2014 - rownd derfynol (ail orau). https://gov.wales/st-david-awards/lara-cowpe

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol.
 • Cofrestrwyd gyda'r Health and Care Professions Council.
 • Aelod o Adran Arbenigol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol - Cyflyrau Iechyd Mawr.
 • Aelod o Ffederasiwn Therapyddion Galwedigaethol y Byd.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017- presennol: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cyflwyniadau

Cowpe, L a Langford, H. 2021. Addasu i realiti newidiol lleoliadau therapi galwedigaethol. Trydydd Cynhadledd Therapi Galwedigaethol yn yr Wcrain, ar-lein.  21Hydref – 22Hydref 2021 (cyflwyniad llafar).

Cowpe, L. 2021. Rôl Therapi Galwedigaethol mewn Gofal Lliniarol. Cynhadledd Cyflyrau Iechyd Mawr (Adran Arbenigol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol), ar-lein. 23Ebrill 2021 (cyflwyniad llafar).

Cowpe, L a Woods, J. 2020. Rôl therapi galwedigaethol mewn gofal lliniarol – gan alluogi galwedigaeth ystyrlon tan ddiwedd oes. Ail Gynhadledd Therapi Galwedigaethol yn yr Wcrain, Ar-lein. 27th – 28Tachwedd 2020 (Cyflwyniad llafar). 

Cowpe, L a Woods, J. 2019. Taflu goleuni ar drafodaeth gyffredinol/arbenigol mewn gofal lliniarol. Cynhadledd Flynyddol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 2019, ICC Birmingham, y DU. 17fed – 18Mehefin 2019 (Cyflwyniad llafar).

Cowpe, L. 2018.  Gwerthuso ymarfer therapi galwedigaethol mewn oncoleg a gofal lliniarol: her neu gyfle? Cyngres Ffederasiwn Therapyddion Galwedigaethol y Byd 2018, Cape Town Convention Centre, Cape Town, De Affrica. 21 - 25 Mai 2018 (Cyflwyniad llafar).

Gweithgareddau eraill

Cowpe, L. 2022. Cyfres Iechyd y Menywod. Tu ôl i'r Ystadegyn Iechyd. Prifysgol Caerdydd: 2022. Ar gael yn: https://open.spotify.com/episode/01CPZG8oQVT7mvV31T8EkF?si=84504a7567ed46b1(Cyfres podlediad)

Cowpe, L. 2021. Siarad â meddygon teulu am endometriosis: Stori Lara. Cochrane UK. [Ar-lein] Ar gael yn: https://www.evidentlycochrane.net/talking-to-gps-about-endometriosis-laras-story/ (Erthygl)

Cowpe, L. 2021. Lara: My Endometriosis (Rhan 1,2 a 3). Tu ôl i'r Ystadegyn Iechyd. Prifysgol Caerdydd: Ebrill 2021. Ar gael yn: https://open.spotify.com/episode/7kvmeaSqxvUYDs2I5WMKWy?si=m5MrGEN_R6qmsebRt9wD-w (Cyfres podlediad)

Cowpe, L, Murdock, C, Witton, S a Woods, J. 2019 Taflu goleuni ar drafodaeth gyffredinol / arbenigol mewn gofal lliniarol. Llundain: Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (Adroddiad).

Cowpe, L. 2015. Stori Cleifion. Cynhadledd Therapi Galwedigaethol Cymru 2015, Caerdydd. 13Hydref 2015 (Cyflwyniad poster).

Cowpe, L a Taplin, A. 2014.   Rôl therapi galwedigaethol wrth drin pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc â chanser.   Cynhadledd Flynyddol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 2014, Brighton. Mehefin 2014 (Poster cyflwyniad).

Cowpe, L. 2010. Anhwylder Cydlynu Datblygiadol: safbwynt personol. Bwletin PATOSS 23(1) tt 35-36. (Erthygl)

Cowpel, L. 2010. Cefnogaeth Gyfadran Ddeintyddol ar gyfer yr Teenage Cancer Trust. Newyddion llawfeddygon. 9 (2) tt96-97. (erthygl)

Pwyllgorau ac adolygu

Cyfraniadau academaidd a phroffesiynol eraill

 • Dyfodol Caerdydd 2022-23.
 • Arholwr Allanol, Prifysgol San Siôr yn Llundain. 2022 - presennol.
 • Arholwr Allanol, UWE. 2021 - presennol.
 • Fforwm cleifion rhithwir Cyngor Rhondda Cynon Taf Cymru. 2022 - presennol.
 • Fforwm cleifion Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr. 2022 - presennol.
 • Llywodraethwr Sylfaen, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff. 2022 -2023.
 • Cynghorydd Cymuned, Cyngor Cymuned Dinas Powys 2022 - Yn bresennol.
 • Gwirfoddolwr - Triniaeth Deg i Ferched Cymru. 2020 yn bresennol.
 • Ysgrifennydd - Fforwm Tiwtor Lleoliadau Ymarfer Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol. 2020 - 2022.
 • Ymchwil a Datblygu, Pwyllgor Academaidd Cenedlaethol, Adran Arbenigol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol - Cyflyrau Iechyd Mawr. 2017 - 2021
 • Cadeirydd - Grŵp Rhanbarthol Cymru, Adran Arbenigol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol - Cyflyrau Iechyd Mawr 2017-2022
 • Cyd-sylfaenydd a Chadeirydd Teen Spirit er budd Ymddiriedolaeth Canser yn ei Arddegau 2012 - presennol

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Iechyd a Lles
 • Amodau tymor hir