Ewch i’r prif gynnwys
Aled Davies BSc (Hons) MSc PhD CEng FICE MIED SFHEA

Dr Aled Davies

BSc (Hons) MSc PhD CEng FICE MIED SFHEA

Head of Architectural, Civil and Environmental Engineering Disciplines and Director of Studies

Yr Ysgol Peirianneg

Email
DaviesAW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74314
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell Ystafell S1.09, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n Gyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig yn yr Ysgol Peirianneg ac yn gyn Bennaeth Addysgu Disgyblaethau Addysgu Pensaernïol, Sifil a Sifil ac Amgylcheddol yn yr Adran Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gen i ugain mlynedd o brofiad academaidd helaeth mewn creu, datblygu a chyflwyno modiwlau dan arweiniad dylunio ar gyfer cynlluniau gradd peirianneg sifil, strwythurol a phensaernïol, yn ogystal â datblygu cyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig.   Mae gen i bymtheg mlynedd o brofiad dylunio diwydiannol sy'n cwmpasu ystod eang o ddeunyddiau adeiladu, gan gynnwys dur, alwminiwm, concrit, cyfansawdd, maen a phren, yn ogystal â deunyddiau llai traddodiadol fel byrnau pridd rammed, gwydr a gwellt.

Tra yn y byd academaidd, rwyf wedi dilyn proffil traddodiadol o ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, yn ogystal â datblygu deunydd dysgu gydol oes ar gyfer y diwydiant dur, ac wedi ennill enw da cenedlaethol a rhyngwladol am fy ngwaith.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil yn cynnwys agweddau amrywiol ar ymddygiad dur, alwminiwm, strwythurau cyfansawdd a phren, yn ymwneud yn bennaf â sefydlogrwydd, cryfder a blinder. Prif waith yn cynnwys astudiaethau arbrofol a damcaniaethol ar y gwrthiant cneifio a chlytio eithaf o ddur gwe main a gwregyswyr bont aloi alwminiwm.    Astudiaethau arbrofol a damcaniaethol cysylltiedig yn agos o ddylanwad anadlu plât ar fywyd blinder platiau dur ac alwminiwm Mae hefyd wedi cael ei gyflawni.  Mae canfyddiadau ymchwil wedi'u cynnwys mewn nifer o godau ymarfer dylunio Prydeinig ac Ewropeaidd, megis BS5950 (Defnydd strwythurol o waith dur mewn adeiladu), BS8118 (Defnydd strwythurol o alwminiwm), EC9 (Dylunio Strwythurau Alwminiwm) ac EC3 (Dylunio Strwythurau Dur).

Roedd gwaith ymchwil cysylltiedig yn cynnwys canfod a monitro diffygion gweithredol mewn pontydd dur a choncrit gan ddefnyddio system allyriadau acwstig (AE). Datblygwyd y system  AE yn becyn masnachol a derbyniodd Wobr Genedlaethol 2001 TCS am Ragoriaeth Peirianneg (Academi Frenhinol Peirianneg), a Gwobr Arloesi Prifysgol Caerdydd am 2001.

Addysgu

 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch SFHEA
 • Profiad helaeth o reoli, datblygu a chreu cynlluniau gradd, i safonau a gymeradwywyd yn allanol.
 • Profiad helaeth o ddarlithio peirianneg sifil a strwythurol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, yn enwedig mewn modiwlau sy'n canolbwyntio ar ddylunio a dadansoddi strwythurol, yn ogystal â mecaneg strwythurol, deunyddiau adeiladu a rheolaeth.
 • Cofnod profedig o greu, datblygu a chyflwyno modiwlau arloesol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu a llwyfannau e-ddysgu, a defnyddio technoleg i wella'r profiad dysgu ac i ddarparu mynediad ehangach a rhyngweithio gwell â myfyrwyr.
 • Profiad rhagorol o arwain a datblygu rhaglenni addysgu a chyrsiau gradd ar lefel BEng, MEng ac MSc gan gynnwys fframwaith y cwricwlwm, cynnwys modiwlau, methodoleg asesu ac adborth myfyrwyr.
 • Ymgysylltu da a gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid diwydiannol lleol a chenedlaethol, a sefydliadau proffesiynol i gyfrannu tuag at gynnwys a darpariaeth modiwlau, ac i addurno profiad myfyrwyr gydag ymweliadau safle perthnasol ac uchelgeisiol, sgyrsiau a gweithgareddau pinaclau.
 • Hyrwyddo gwaith rhyngddisgyblaethol a gwell dealltwriaeth rhwng peirianwyr sifil a strwythurol a'r diwydiant a'r gymuned ehangach, trwy ddatblygu modiwlau dylunio integredig a gweithio mewn tîm ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Bywgraffiad

Rhagfyr 2020 i gyflwyno:

Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig

Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Darllenydd

Yn gyfrifol am yr holl raglenni gradd ôl-raddedig a addysgir ar draws yr Ysgol Peirianneg

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • SFHEA Awst 2022
 • TCS Cenedlaethol 2001 Enillydd y Wobr Rhagoriaeth Peirianneg, Yr Academi Beirianneg Frenhinol
 • Enillydd Gwobr Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd 2001
 • Gwobr Ymchwilydd Ifanc yn yr Ail Gynhadledd Dur Ewropeaidd, Prague 1999
 • Gwobr y Cyngor Peirianneg i gydnabod gweithgareddau rhanbarthol 1997
 • Dyfarnwyd Bwrsariaethau Rhyngwladol yr Academi Beirianneg Frenhinol Japan (1997) a Hong Kong a Tsieina (2000)
 • Papur Cynhadledd Gorau yn y 14eg Cynhadledd Ryngwladol ar Brofion Annistrywiol, India 1996
 • Gwobr CIWEM Morlais Owen am y Ddarlith Ddysgedig Orau 2008/2009
 • Gwobrau Pwmp Gwres Cenedlaethol 2012– Gosodwr masnachol canmoliaeth uchel
 • Dimplex UK Gosodiad Domestig y Flwyddyn 2008 a 2009

Aelodaethau proffesiynol

CEng

Peiriannydd Siartredig

2001

MIED

Sefydliad Dylunwyr Peirianneg Aelod

2001

LLYGOD

Sefydliad Peirianwyr Sifil

2004

FICE

Cyd-Sefydliad y Peirianwyr Sifil

2021

SFHEA

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch

2022

Phd

Cryfder cneifio blinder o gwregysau plât gwe main

Prifysgol Caerdydd

1990-1996 (rhan-amser)

Msc

Peirianneg Sifil a Strwythurol Uwch

Prifysgol Cymru Caerdydd 1986-1989 (rhan-amser)

BSc (Anrh)

Anrhydedd Dosbarth Cyntaf – Peirianneg Sifil a Strwythurol

Prifysgol Cymru Caerdydd 1983-1986

Safleoedd academaidd blaenorol

Chwefror 2014 i Rhagfyr 2020:

Pennaeth Addysgu Peirianneg Pensaernïol, Sifil ac Amgylcheddol

Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Uwch Ddarlithydd

Yn gyfrifol am ddisgyblaethau gradd Pensaernïol, Sifil a Sifil a Pheirianneg Amgylcheddol a Chyfarwyddwr Astudiaethau (Cadeirydd y Bwrdd Arholi)

Hydref 2002 i Ionawr 2014:

Grŵp Ymchwil Geoamgylcheddol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Cymrawd Ymchwil

Prif rôl o fewn tîm Seren (Sustainable Earth Energy); dylunio pwmp gwres ffynhonnell daear

Atebglas Cyfyngedig (Consulting Civil and Structural Engineers)

Rheolwr Gyfarwyddwr a Sefydlydd

Ymgynghoriaeth dylunio sifil, strwythurol ac amgylcheddol, gyda phrosiectau'n amrywio hyd at £1.2M ar draws ystod eang o ddeunyddiau a chymwysiadau.

WDS Environmental Ltd a WDS Green Energy Ltd (Ynni adnewyddadwy)

Cyfarwyddwr

Dylunio ac adeiladu prosiectau ynni adnewyddadwy, gan gynnwys pympiau gwres, datrysiadau solar ffotofoltäig, thermol solar a thyrbinau gwynt

Camplas Technology Ltd, Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfarwyddwr Technegol a Rheolwr Cyffredinol

Dylunydd a gwneuthurwr tanciau prosesau dŵr, dŵr gwastraff a chemegol, ac atebion strwythurol gan ddefnyddio plastig atgyfnerthu gwydr a ffibr carbon.

Medi 1991 i Fedi 2002

Is-adran Peirianneg Strwythurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Darlithydd

Ymchwil peirianneg strwythurol, darlithio o fewn Peirianneg Sifil a Phensaernïol gan gynnwys yr Ysgol Pensaernïaeth

Gorffennaf 1986 i Fedi 1991

Ove Arup a Phartneriaid (Peirianwyr Ymgynghori)

Pontydd ac Adeiladau Peiriannydd Prosiect a Phreswylwyr – Caerdydd a Llundain

Yn gyfrifol am ddylunio, adeiladu, asesu ac adnewyddu amrywiaeth eang o strwythurau ledled y DU.