Ewch i’r prif gynnwys

Ms Ffion Davies

(hi)

Nyrs Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg

Bywgraffiad

Rwy'n Nyrs Ymchwil sydd wedi'i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil Treialon, lle rwy'n ymwneud â dylunio a chynnal treialon clinigol gyda hunanreolaeth ffocws penodol o gyflyrau tymor hir. Rwy'n Nyrs Iechyd Meddwl gofrestredig gyda chefndir mewn gwasanaethau iechyd meddwl, gan gefnogi pobl ag ystod o gyflyrau fel dementia. Mae rolau blaenorol yn cynnwys Uned Ymchwil Neuronwyddoniaeth lle bûm yn gweithio ar nifer o astudiaethau mewn MND, clefyd Huntingtons ac MS