Ewch i’r prif gynnwys
Huw Davies

Yr Athro Huw Davies

Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
DaviesJH2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75182
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 2.37B, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Interests

I have an interest in understanding global solid Earth processes, especially ones related to the mantle (the region between the crust and the core). I undertake this research through a combination of numerical modelling and data processing, especially by bringing strong observations to bear on numerical models. The models frequently utilise High-Performance Computing. They have included proposing slab break-off, assessing source region of subduction zone magmatism, subduction zone dynamics, mantle seismic structure, mantle heat flux, mantle circulation modelling, models of mantle dynamics underpinning mantle geochemistry and planetary formation and evolution. I also have a strong interest in supporting early career researchers interested in related research.

 • Mantle
 • Geodynamics
 • Geophysics
 • Subduction zone dynamics
 • Numerical modelling

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1992

1991

1990

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Fi yw Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyniadau'r Ysgol. Cyn hynny roeddwn i'n Gyfarwyddwr Ymchwil, ac yn gynharach o hyd bûm yn arwain Canolfan y Ddaear Solid ac Adnoddau Naturiol (2015-16), a l Iead un o'i grwpiau is-gyfansoddol, y Mantle Geodynamics Group (MGG) sy'n rhan o'r Grŵp Ymchwil Tectoneg a Geoffiseg.

Mae Grŵp Geodynamig Mantle yn ceisio deall sut mae'r rhanbarth rhwng y crwst a'r craidd, o'r enw y fantell, yn gyrru deinameg y Ddaear gan gynnwys tectoneg platiau. Rydym yn gwneud hyn yn bennaf gan ddefnyddio modelau rhifiadol uwch ar gyfrifiaduron perfformiad uchel. Rydym yn cyfyngu ar y modelau gan ddefnyddio data arsylwadol o lawer o ddisgyblaethau sy'n amrywio o seismoleg a geodesy i geocemeg, daeareg a phetroleg.

Prosiect mawr i'm grŵp ar hyn o bryd yw'r grant "Cyfyngedig Cylchrediad Mantle (MC2): Fframwaith amlddisgyblaethol 4D Earth ar gyfer deall chwyddiadau mantell" a ddyfarnwyd yn ddiweddar i mi fel prif PI, ynghyd â 13 cyd-ymchwilydd arall ar draws 9 Prifysgolion y DU (gweler isod ar yr adran grantiau). Mae'r prosiect hwn yn cefnogi PDRA (Dr. James Panton) sy'n modelu cylchrediad mantell dros y 1 Ga, gan ganolbwyntio ar y 300 Ma. Mae hyn yn cynnwys modelau sy'n cymhathu hanesion symudiadau plât a ddarparwyd gan grŵp Earthbyte yr Athro Müller ym Mhrifysgol Sydney. Bydd y modelau terfynol yn cymathu'r strwythurau tomograffeg seismig a fydd yn cael eu delweddu gan seismolegwyr MC2 sy'n gweithio gyda Dr. Ferreira (UCL) a Dr. Koelemeijer (RHUL). Mae'r grant yn cefnogi 2 fyfyriwr PhD ymhellach (Nicolas Récalde a Gwynfor Morgan) yn fy ngrŵp a fydd yn ystyried goblygiadau'r modelau cylchrediad mantell ar gyfer anghytundebau seismig a nwyon bonheddig. Mae hefyd yn cefnogi geocemegydd isotopau PDRA yng Nghaerdydd dan oruchwyliaeth Dr. Morten Andersen. Bydd y prosiect i gyd yn cyflogi 10 PDRA ledled y DU a Chyd-ymchwilydd Ymchwilydd pellach. Nod y prosiect fydd deall chwyddo mantell, gan gynnwys chwyddo goddefol, chwyddo gweithredol o dan "fannau poeth", a'r ffynhonnau gweithredol sydd wedi atalnodi hanes daearegol gyda'u difodiant gan ysgogi Taleithiau Igneaidd Mawr (LIPS). Dechreuodd y prosiect hwn ym mis Tachwedd 2020.

Yn ddiweddar mae hyn wedi cynnwys

 • Deall isotopau plwm o geodynameg mantell (Panton et al., 2022)
 • Modelau byd-eang cylchrediad dŵr (Price, Davies and Panton, 2019)
 • Cymhathu tomograffeg seismig i fodelau deinamig mantell (Price and Davies, 2018);
 • Cynnal parthau isotopig mewn modelau cylchrediad mantell (Barry et al., 2017)
 • Datblygu cod elfen sbectrol ar gyfer darfudiad mantell (Phillips et al., 2019)
 • Torri uwchgyfandiroedd (Wolstencroft a Davies, 2017)
 • Modiwl ar gyfer modelu byd-eang esblygiad toddi ac isotop yn y fantell (van Heck et al., 2016)

Dros y blynyddoedd rwyf wedi cyhoeddi

 

 • Cyfyngu geodynameg gyda geocemeg (Panton et al., 2022; Barry et al., 2017)
 • Llif Gwres (Davies, 2013; Davies a Davies, 2010)
 • Deinameg issugno (Garel et al., 2014; Davies 1999)
 • Strwythur thermol parth tansugno a toddi (Davies a Stevenson, 1992; Davies, 1999)
 • Strwythur seismig mantell (Rhodes a Davies, 2001; Davies et al., 1992)
 • Slab Breakoff (Davies a von Blanckenburg, 1995; von Blanckenburg a Davies, 1995)
 • Darfudiad Mantle (Wolstencroft a Davies, 2011; Wolstencroft et al., 2009)
 • Adaptivity in mantle convection (Davies et al., 2008, Davies et al., 2007)
 • Chwyddiadau Mantell (Davies, 2005, Davies a Bunge, 2006; Davies a Davies, 2009)
 • Strwythur mantell is dwfn, thermol neu gyfansoddiadol (Davies et al., 2012)

Grantiau Diweddar

Grant Mawr NERC - PI Arweiniol - "Cyfyngedig Cylchrediad Mantle (MC2): Fframwaith Ddaear 4D amlddisgyblaethol ar gyfer deall chwyddiadau mantell", Hydref 2020- Medi 2024, ~ £3 miliwn. Prif Ymchwilydd - Yr Athro J. Huw Davies (Prifysgol Caerdydd); Cyd-ymchwilwyr - Yr Athro Elliott, Dr. Myhill, Yr Athro Wookey (Univ. o Fryste), Dr. Andersen (Prifysgol Caerdydd .), Dr. Shorttle (Univ. o Gaergrawnt), Dr. Roberts (Coleg Imperial Llundain), Dr. Davies, Dr. Nowacki, Dr. Walker (Univ. o Leeds), yr Athro Biggin (Univ o Lerpwl), Dr. Porcelli (Univ. o Rydychen), Dr. Koelemeijer (Royal Holloway, Univ. Llundain), Dr. Ferreira (Univ. Coleg Llundain). Partneriaid Prosiect - Dr. Bower (Univ. o Bern), Yr Athro Cordier (Univ. de Lille), Dr. Davies (ANU), Dr. Ghiorso (ENKI), Yr Athro Müller (EarthByte, Univ. o Sydney), Dr. Zaroli (Univ. de Strasbourg).

Horizon 2020, Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie, Esblygiad Planedau Daearol: Mewnwelediadau o Fodelau Esblygiad Planedol gyda Datblygiad Mewnol, Atmosfferig / Arwyneb Cypledig, Dr. Matt Weller, 2019-2021, € 212933.76 - yn y pen draw. 

Grant NERC – NE/M000400/1 - Prif PI elfen Caerdydd – "Etifeddiaeth anweddol y Ddaear Gynnar", £124k (FEC) – Medi 2014-Medi 2020. Mae'r Consortiwm hwn yn cael ei arwain gan yr Athro Walter (Univ. Bryste) (Rhan o Raglen NERC - Volatiles, geodynameg a rheolaethau daear solet ar y blaned y gellir byw ynddi).

Grant NERC – NE/M000397/1   Prif PI elfen Caerdydd – "Llygod Mantell : prosesau, cronfeydd dŵr a fflwcs", £221k  (FEC) - Medi 2014 – Hydref 2020. Arweinir y Consortiwm hwn gan yr Athro Ballentine (Univ. Oxford) (Rhan o Raglen NERC - Volatiles, geodynameg a rheolaethau daear solet ar y blaned y gellir byw ynddi).

Grant Safon NERC – NE/K004824/1  -£428,490 (£240,763 elfen Caerdydd; £192,610  wedi'i ddyfarnu) – PI Arweiniol, cyd-I James Wookey (Univ. o Fryste) – Partneriaid Prosiect – Rhodri Davies (Prifysgol Genedlaethol Awstralia), Christine Thomas (Univ Muenster),  Lars Stixrude a Carolina Lithgow-Bertelloni (UCL) - Superplumes, superpiles neu superpuddings? Deall deinameg thermocemegol y fantell gyda seismoleg tonffurf – Medi 30 2013 - Medi 2017.

Grant Safonol NERC – NE/I024429/1 - £428,490 (£204,669 o NERC i CU) – PI Arweiniol -Deall sut mae'r 'falf' parth trosglwyddo mantell yn rheoli tynged slabiau – Mehefin 1, 2012 - 2016

Addysgu

Rwy'n darlithio ar

 • Daeareg a Geoffiseg Strwythurol (Bl 2)
 • Geodynamics (bl 3)
 • Dulliau rhifiadol (bl 4)

Yn 2019-20 cefais ddarlithoedd/dysgu/asesu ar y modiwlau canlynol

 • Planet Earth (bl 1),
 • Geoffiseg (bl 2),
 • Dulliau rhifiadol (bl 4).

Darlithiais hefyd ar y modiwlau, Tectoneg Plât (bl 2), Dynamic Earth (bl 3) a Geodynamics (bl 4), cyn 2020. Rwyf hefyd yn cefnogi rhai teithiau maes, a modiwlau prosiectau; e.e. modiwl Prosiect Ymchwil MESci Blwyddyn 40 credyd. Yn ystod fy negawd gyntaf a mwy yng Nghaerdydd, bues i'n darlithio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) (Blynyddoedd 1 i 3).

Roeddwn yn Arholwr Allanol ar gyfer Rhaglenni Gradd Geoffiseg Prifysgol Bryste, o 2018-2022.

Bywgraffiad

 • Reader in Earth and Ocean Sciences – School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University (2008  - present)
 • Lecturer/Senior Lecturer in Earth and Ocean Sciecnes – School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University (2001 - 2008)
 • Lecturer in Geophysics – Department of Earth and Ocean Sciences, University of Liverpool (1992-2001)
 • NERC Research Fellow – Institute of Theoretical Geophysics, University of Cambridge (1990-1992)
 • PhD – Seismological Laboratory, California Institute of Technology (1989)
 • MS – Geophysics, California Institute of Technology (1988)
 • BA  Natural Sciences – Physics and Theoretical Physics -  University of Cambridge (1983)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Honours and Awards (excluding Grants)

 • Executive Editor, for Geodynamics/Geodesy, Solid Earth journal, 2015 - present.
 • President, Geodynamics Division, European Geosciences Union, 2009-11, 2011-13
 • Member Natural Environmental Research Council (NERC) Peer Review College 2007-2010, 2012-present
 • Member Europena Research Council Peer Review College
 • Member European Science Foundation Peer Review College
 • Member Editorial Board - Tectonophysics (1998 - present)
 • Member Editorial Board - Physics of the Earth and Planetary Interiors (1998 - present)
 • NERC Research Fellowship 1990-1992
 • NERC Research Fellowship (renewed) 1992
 • Scholarship, Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, OK, USA 1984-1989
 • Senior Scholarship for First Class Performance, St. John's College, Cambridge 1982

Aelodaethau proffesiynol

 • Royal Astronomical Society
 • American Geophysical Union
 • European Geosciences Union
 • Cymdeithas Wyddonol Caerdydd
 • British Geophysical Association

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Theoretical Geophysics Lecturer - University of Liverpool
 • Lecturer / Senior Lecturer – Cardiff University

Pwyllgorau ac adolygu

External Committees

 • 2013 - present: Member Geophysics Forum (Geological Society of London and Royal Astronomcal Society)

University Committees

 • 2008 - present: Advanced Research Computing at Cardiff (ARCCA) – Oversight Committee
 • 2009 - present: Advanced Research Computing at Cardiff (ARCCA) - Operational and User Group Committee
 • 2016 - present: University Director of Research Forum
 • 2016 - present: Physical Sciences and Engineering College Director of Research Committee

School Committees

 • 2016 - present: School Executive Commitee
 • 2016 - present: Chair School Research Committee
 • 2001 - present: School Exam Boards
 • 2002-2015: Chair School IT Committee
 • pre 2014 - member of School (i) Finance, (ii) Teaching, (iii) Research; Committees

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn arwain prosiectau goruchwylio sy'n gysylltiedig â

 • Mantle Dynamics
 • geodynameg
 • subduction
 • eirin a chwyddiadau mantell

a chyd-oruchwylio ystod ehangach o brosiectau lle mae

 • Geoffiseg
 • Cydrannau rhifiadol

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio

 • Duo Zhang - Ffurfio Basins Arc Back
 • Abi Plimmer - perthynas rhwng uwchgyfandiroedd a chylchrediad mantell
 • Nicolas Récalde - rheolaethau geodynameg ar nwyon nobl
 • Gwynfor Morgan - cyfyngiadau o seismoleg ar ddeinameg mantell

Goruchwyliaeth gyfredol

Duo Zhang

Duo Zhang

Myfyriwr ymchwil

Gwynfor Morgan

Gwynfor Morgan

Myfyriwr ymchwil

Abi Plimmer

Abi Plimmer

Myfyriwr ymchwil

Nicolas Recalde

Nicolas Recalde

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Zhibin Lei - 

James Panton - 

Matthew Price - 

Ardrawiad

Allgymorth

Cangen Severnside Prifysgol Agored - Cyflwyniad ar "Mantle Engine", Dydd Sadwrn Rhagfyr 7fed 2019, yng nghyfarfod y Nadolig.

Rwyf wedi cyflwyno i lawer o Grwpiau Ysgol sy'n ymweld â'r Ystafell Ddelweddu 3D yn yr Ysgol. Bydd hyn ar bynciau sy'n ymwneud â darfudiad mantle, gan gynnwys yn Gymraeg.

Ardrawiad

Rwyf wedi gwneud ymchwil gydag amrywiaeth o gwmnïau geowyddoniaeth.

Cyfryngau (2020 ymlaen)

Cafodd prosiect MC2 ei gynnwys ar wefan Newyddion y BBC ar https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-52701935 Mai 2020

Siarad Radio - Mehefin 2020

BBC Radio Swydd Gaergrawnt - Mehefin 2020

BBC Radio 5 Live - Mehefin 2020

Radio National, ABC Awstralia - Mehefin 2020

Podlediad Gwyddonwyr Noeth - Mehefin 2020

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Geodynameg