Ewch i’r prif gynnwys
Rachel Deere

Dr Rachel Deere

(Mae hi'n)

Cydymaith Ymchwil – Rheolwr Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
DeereR@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Llawr 4ydd Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Rheolwr Treialon Ymchwil ac Ymarferwyr Ymchwil sy'n gweithio yn y Ganolfan Ymchwil Treialon yn y Brifysgol. Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar weithio gyda phoblogaethau clinigol i reoli symptomau, gwella ansawdd bywyd ac oedi dilyniant clefydau, trwy ymarfer corff, maeth a byw'n iach. Mae'r rhan fwyaf o'm hymchwil yn canolbwyntio ar Osteoarthritis Pen-glin a Diabetes Math 1, ond rwy'n chwilio'n barhaus am gyfleoedd i ehangu fy maes gwaith i boblogaethau clinigol eraill. Cwblheais fy MSc drwy Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe yn 2018 a oedd yn canolbwyntio ar bennu cywirdeb Monitro Glwcos Rhyng-sitol o amgylch ymarfer corff mewn unigolion â Diabetes Math 1.  Yna es i ymlaen i gwblhau fy PhD yn 2023 yn yr Adran Iechyd, ym Mhrifysgol Caerfaddon a oedd yn canolbwyntio ar effecst llesol maeth ac ymarfer corff ar symptomau clinigol a llid mewn osteoarthitis pen-glin. Ar hyn o bryd fi yw'r Rheolwr Treial ar gyfer astudiaeth TIPTOE ac rwy'n gweithio ar Gais Cymrodoriaeth ar gyfer Treial Gweithredu Effeithiolrwydd Hybrid gyda phoblogaethau MSK.

 

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2018

2017

Articles

Bywgraffiad

PhD mewn Ffisioleg Iechyd ac Ymarfer Corff - Prifysgol Caerfaddon - 2019-2023

MSc drwy Ymchwil mewn Ffisioleg Iechyd ac Ymarfer Corff - Prifysgol Abertawe - 2016-2018

BSc mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Prifysgol Abertawe - 2013-2016

Arbenigeddau

  • Osteoarthritis
  • Ffisioleg ymarfer corff
  • Diabetes
  • Meddygaeth Ymarfer Corff
  • Iechyd a Lles