Ewch i’r prif gynnwys
Cristina De Nardi

Cristina De Nardi

Cymrawd Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme

Yr Ysgol Peirianneg

Email
DeNardiC@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y Gorllewin, Ystafell Ystafell W1.31, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Gyrfa Gynnar Leverhulme, o fewn yr RESCOM (Strwythurau Gwydn a Deunyddiau Adeiladu). Rwy'n gweithio yn yr Adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Caerdydd.

Rwy'n Bensaer Siartredig ac mae gennyf fwy na 15 mlynedd o brofiad fel rheolwr prosiect ar gyfer gwaith adfer ac ôl-osod a goruchwylio safleoedd ar gyfer gwaith adfer. Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gweithiais ar ddatblygu ac ymchwilio arbrofol i ddeunyddiau adeiladu biomimetig cynaliadwy, mentrus a biomimetig sydd â'r budd o fwy o hirhoedledd gyda llai o effaith ar yr amgylchedd.

Mae fy ngweithgaredd ymchwil yn ymroddedig i astudio deunyddiau arloesol ar gyfer adfer adeiladau hanesyddol yn strwythurol yn ogystal â deunyddiau cadarnach cynaliadwy, wedi'u hysgogi gan leihau'r angen i atgyweirio a chynnal seilwaith peirianneg sifil. Dyma dri maes allweddol yn fy ymchwil:

  • Ymchwiliadau arbrofol ar ymddygiad hunaniachau morter calch ar gyfer adfer adeiladwaith cerrig hanesyddol yn strwythurol.
  • Argraffu 3D ar gyfer technolegau hunan-iacháu
  • Defnyddio rhwydweithiau fasgwlar bach mewn strwythurau concrit i roi ymateb hunan-iachâd iddynt pan fyddant yn agored i niwed.
  • Priodweddau ffisegol-gemegol a nodweddion mecanyddol asiantau hunan-iachau arloesol a'u rhyngweithio â'r matrics gwesteiwr.

Graddiais gydag anrhydedd mewn Hanes a Chadwraeth Treftadaeth Bensaernïol (2002), yna mewn Pensaernïaeth (2008) ym Mhrifysgol Fenis IUAV a thrwyddedu fel pensaer proffesiynol. Cynhaliais PhD mewn Arloesi ar gyfer adeiladu a threftadaeth ddiwylliannol gyda'r traethawd ymchwil o'r enw Hunan-iachau morter calch ar gyfer adfer adeiladwaith cerrig hanesyddol yn strwythurol (2018).

Ystyriodd fy ymchwil PhD, trwy ymchwiliad helaeth mewn labordy, ddylanwad ychwanegiadau wedi'u teilwra i morter calch gyda'r bwriad o wella'r gallu i hunan-wella. Astudiais gyfansoddiad priodol yn isel i efelychu'r holl ddata arbrofol er mwyn cael cyfernodau yn rhwydd, a oedd yn caniatáu rhagfynegi ymddygiad iachau mewn perthynas ag oedran a lefel y difrod. Yn dilyn fy PhD, ers 2018 ymunais â'r prosiect RM4L (Deunydd Gwydn 4 Life) a ariannwyd gan EPSRC yn y Brifysgol gan weithio ar rwydweithiau mini-fasgwlaidd printiedig 3D ar gyfer strwythurau concrit hunan-iacháu. Fy mhrif feysydd arbenigedd yw Deunyddiau Adeiladu, Cadwraeth ac Adfer Treftadaeth Ddiwylliannol, Technoleg Hunan-iachau, 3D

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2017

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Thema ymchwil:  Deunyddiau Adeiladu, Cadwraeth ac adfer Treftadaeth Ddiwylliannol, Technoleg Hunan-iacháu, argraffu 3D.

Addysgu

2021 - Nawr: EN4574 / ENT700. Dynamics Strwythurol Uwch. 4ydd flwyddyn MEng ac MSc. Modiwl ar ymddygiad mecanyddol gwaith maen.

Rwy'n  Gymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (AFHEA)

Bywgraffiad

Rhagfyr 2017

PhD yn yr Ysgol Astudiaethau Doethuriaeth Prifysgol IUAV Fenis. Beicio XXX, gyda'r trac Arloesi ar gyfer adeiladu a threftadaeth ddiwylliannol. Teitl traethawd hir: " Ymddygiad hunaniachau morter calch ar gyfer adfer adeiladwaith cerrig hanesyddol yn strwythurol".

Tachwedd 2008

M.S mewn Pensaernïaeth ar gyfer Cadwraeth ym Mhrifysgol IUAV Fenis. Gradd: magna cum laude. Traethawd ymchwil ar ôl-osod gweithrediadau, achos astudiaeth ar dreftadaeth bensaernïol.

Tachwedd 2002

M.S mewn Cadwraeth Treftadaeth Bensaernïol ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol IUAV o Fenis.Gradd: magna cum laude. Traethawd ymchwil ar werthuso gwelliant strwythurol adeilad cerrig hanesyddol, gan roi sylw i weithredoedd seismig.

Swyddi academaidd

2018-presennol: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2003-2008

Roeddwn i'n aelod o dîm y prosiect ac yna o dîm goruchwylio'r safle ar safle'r adeilad, 'Bakery of Santa Marta in Verona a Silos di Ponente". Cyfanswm cost y gwaith: 50 milion ewro.

Derbyniodd y gwaith y Fedal Aur am Bensaernïaeth Eidalaidd 2015 (http://medagliadoro.org/en/finalistivincitori).

  • Cyfraniad a gyhoeddwyd yn 'Un Restauro per Verona, la nuova sede universitaria di Santa Marta, Massimo Carmassi', a cura di M. Scimemi. Electa Architettura golygydd, Milano, 2010.
  • Cyfraniad a gyhoeddwyd yn 'Conservazione e architettura, Progetto per il campus universitario di Verona, Massimo Carmassi', a cura di M Pastore e M. Spinelli, golygydd Marsilio, 2007

Aelodaethau proffesiynol

2012

Pensaer Siartredig: trwydded bensaernïol i ymarfer.

Pwyllgorau ac adolygu

  • Sment a chyfansoddion concrit
  • Deunyddiau Adeiladu ac Adeiladu
  • Mecaneg Strwythurau Cerrig Cryfhau gyda Deunyddiau Cyfansawdd
  • Datblygiadau mewn Peirianneg Sifil