Ewch i’r prif gynnwys
Dominic De Saulles

Mr Dominic De Saulles

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir a Darllenydd

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
DesaullesDJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76505
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.10, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Mae Dominic de Saulles B.D. (Cymru), Eiriolwr Cyfreithiwr, yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd ac yn Athro Gwadd yn Sefydliad y Gyfraith Jersey. Ef yw Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol.

Derbyniwyd Dominic yn Gymrawd Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol ym 1991 ac fel Cyfreithiwr ym 1996. Mae ganddo gymhwyster y Llysoedd Uwch (Achosion Sifil) a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol.   Mae'n Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Ar hyn o bryd mae Dominic yn aelod o dîm BPTC. Mae wedi dysgu cyfreitha masnachol (BPTC ac LPC), ymgyfreitha  sifil (BPTC ac LPC), ac eiriolaeth (LPC), atebolrwydd cyflogwyr (BPTC) ac  anaf personol (LPC), ymddygiad proffesiynol (LPC ) a moeseg (BPTC). Mae Dominic yn oruchwyliwr i'r LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol.

Roedd Dominic yn rheolwr ymgyfreitha yn Phillips and Buck (Eversheds erbyn hyn), yn gydymaith yn Burrough & Co, partner ymgyfreitha sifil yn Le Brasseurs ac yna'n ymgynghorydd yng Nghasnewydd. Mae ganddo brofiad helaeth o ymgyfreitha masnachol a gwaith anafiadau personol. Roedd Dominic yn arholwr allanol ar gyfer y Cymhwyster Llysoedd Uwch ac ar gyfer y Prawf Trosglwyddo Cyfreithwyr Cymwysedig. Mae wedi dysgu ar y Cwrs Sgiliau Proffesiynol a'r Cwrs Lefel I Rheoli. Mae Dominic wedi ysgrifennu Llawlyfrau Cyfraith Anafiadau Personol ar gyfer CILEX ac wedi golygu'r gweithiau hyn o safbwyntiau'r Hawliwr a'r Diffynnydd. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer PI Focus APIL a'r Journal of Personal Injury Law a deunydd ysgrifenedig ar gyfer y Brentisiaeth Uwch newydd yn y Gyfraith.

Blog Dominic ar y Gyfraith yn Gyffredinol ac ar Anaf Personol

Cyhoeddwyd llyfr Dominic Reforming Civil Procedure: The Hardest Path gan Hart Publishing ym mis Mai 2019 [yma]. Mae'r llyfr yn edrych ar newidiadau mewn Gweithdrefn Sifil Eingl-Americanaidd yn yr Ugeinfed Ganrif ac yn archwilio'r rhesymau dros lwyddiant a methiant.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

Llyfrau

Ymchwil

Cyhoeddwyd llyfr Dominic Reforming Civil Procedure: The Hardest Path gan Hart Publishing ym mis Mai 2019 [yma]. Mae'r llyfr yn edrych ar newidiadau mewn Gweithdrefn Sifil Eingl-Americanaidd yn yr Ugeinfed Ganrif ac yn archwilio'r rhesymau dros lwyddiant a methiant.

Dominic yw golygydd cyffredinol y gweithiau canlynol ar gyfer Sefydliad y Gyfraith Jersey:

Ymarfer a Gweithdrefn Sifil Guernsey (2020.21, 2021.22, 2022.23, 2023.24)

Ymarfer a Gweithdrefn Droseddol Guernsey (2020.21, 2021.22, 2022.23, 2023.24)

Guernsey Ymddygiad a Moeseg Proffesiynol (2020.21, 2021.22, 2022.23, 2023.24)

Gweithdrefn Sifil Jersey (2020.21, 2023.24)

Gweithdrefn Droseddol Jersey (2020.21, 2023.24)

Moeseg Gyfreithiol Proffesiynol Jersey (2021.22, 2023.24)

Cyngor Gorsaf Heddlu Guersey ac ordinhad Datganiadau Achos Amddiffyn 2023 (2023.24)

Yn ogystal, mae Dominic wedi golygu'r canlynol:

Statudau Gweithdrefn Sifil Guernsey (2019.20, 2020.21, 2021.22, 2022.23, 2023.24).

Statudau Troseddol Guernsey (2019.20, 2020.21, 2021.22, 2022.23, 2023.24).

Statudau Gweithdrefn Sifil Jersey 2019.20, 2021.22, 2023.24).

Statudau Gweithdrefn Troseddol Jersey 2019.20, 2021.22, 2023.24).

 

Mae blog Dominic ar anaf personol a'r gyfraith yn gyffredinol ar dominicdesaulles.wordpress.com

Addysgu

Ar hyn o bryd mae dominic yn dysgu'r pynciau canlynol ar y BTC yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd:

Gweithdrefn Sifil,

Opsiwn Datrys Anghydfod Amgen,

Eiriolaeth Cyflwyno,

Treial Eiriolaeth 1 a 2,

Gynadledda.

 

Ar gyfer Sefydliad y Gyfraith Jersey, mae Dominic wedi dysgu'r cyrsiau proffesiynol canlynol, ynghyd ag atodiadau yn y cyfreitheg berthnasol:

Cyfreithiad Sifil Guernsey (2019.20- 2023.24).

Ymgyfreitha Troseddol Guernsey (2019.20-2023.24).

Cyngor SDtation Heddlu Guernsey (2023.24).

Moeseg Proffesiynol Guernsey (2019.20-2023.24).

Gweithdrefn Sifil Jersey (2019.20, 2021.22, 2023.24).

Gweithdrefn Droseddol Jersey 2019.20, 2021.22, 2023.24).

 

 

Bywgraffiad

Dominic oedd yr academydd annibynnol ar gyfer prosiect ymchwil yr SRA: Asesiad o'r Farchnad mewn Anaf Personol. Gallwch ddarllen yr Adroddiad a'r hyn y penderfynodd yr Awdurdod ei wneud o ganlyniad iddo yma.

Gofynnwyd i Dominic adolygu'r maes llafur ar gyfer Gweithdrefn Sifil Guersey a Gweithdrefn Droseddol.

 

Gofynnwyd i Dominic weithio ar ddeunyddiau portffolio ar gyfer Gweithdrefn Sifil Ynys Manaw.

 

Mae manylion am addysgu ac ymchwil Dominic i'w gweld o dan dabiau ar wahân. 

Arbenigeddau

  • Gweithdrefn Sifil Rhyngwladol y 19eg -21ain Ganrif
  • Cyfraith ryngwladol breifat
  • Gweithdrefn Sifil ar y Môr
  • Moeseg Proffesiynol Cyfreithiol ar y Môr

External profiles