Ewch i’r prif gynnwys
Rhian Deslandes

Dr Rhian Deslandes

Lecturer

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Aelod o Ddisgyblaeth Ymchwil Fferylliaeth Practis a Chlinig yr Ysgol Fferylliaeth

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys datblygu rôl fferyllwyr – rôl sy’n ehangu, megis o ran presgripsiynu gan fferyllwyr.  Mae safbwyntiau gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion ynghylch y rôl hon sy’n ehangu, a sut y caiff ei gweithredu a sut mae'n effeithio ar ymarfer, o ddiddordeb arbennig.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2010

Erthyglau

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil yw presgripsiynu anfeddygol a’r ffordd mae rôl y fferyllydd yn ehangu. Dros y 15 mlynedd diwethaf mae rôl y fferyllydd wedi newid yn aruthrol a bydd yn parhau i wneud hynny dros y blynyddoedd i ddod. Mae’n bwysig felly ein bod yn deall sut mae’r rôl yn esblygu, gan ystyried barn y fferyllwyr eu hunain a rhanddeiliaid eraill.

Mae'r cyhoeddiadau'n cynnwys:

2021:

 • Alghamdi S, Deslandes R, White S, Hodson K, Mackridge A, Isaac K, Maolod N, Hyde E. Exploring the independent prescribing role of the community pharmacists in WalesInternational Journal of Pharmacy Practice, Volume 29, Issue Supplement_1, April 2021, Page i35, https://doi.org/10.1093/ijpp/riab015.042
 • Deslandes, R. and Hughes, L. Peer marking of OSCEs within a UK pharmacy undergraduate programme – student views. Pharmacy education. 2021. 21(1) p73-82. DOI: https://doi.org/10.46542/pe.2021.211.7382

2020:

 • Alghamdi, S.S.A, Hodson, K., Deslandes, P., Gillespie, D., Haines, K., Hulme, E., Courtenay, M., Deslandes, R. Prescribing trends over time by non-medical independent prescribers in primary care settings across Wales (2011-2018): a secondary database analysis (Article). BMJ Open 2020;10:e036379. https://doi:10.1136/ bmjopen-2019-036379
 • Mantzourani E, Cannings-John R, Evans A, Ahmed H, Meudell A, Hill I, Williams E, Way C, Hood K, Legay B, Houldcroft L, Deslandes R.. Understanding the impact of a new Pharmacy Sore throat Test and Treat service on patient experience: A survey study. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2020. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.034
 • Lim R, Courtenay M, Deslandes R, et al. Theory-based electronic learning intervention to support appropriate antibiotic prescribing by nurse and pharmacist independent prescribers: an acceptability and feasibility experimental study using mixed methods BMJ Open 2020;10:e036181. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036181
 • Bullingham R, Weiss M, Deslandes R. Clinical supervision for nurse and pharmacist independent prescribers: a Delphi study. International Journal of Pharmacy Practice. 2020. Suppl 51. p.19-20.
 • Mantzourani E, Hill I, Meudell A, Way C, Williams E, Deslandes R, Houldcroft L, Legay B, Ahmed H, Hood K, Cannings-John R, Evans A. Does an NHS test and treat service in community pharmacy promote health-seeking behaviour change? A quantitative study. International Journal of Pharmacy Practice. 2020. Suppl 51. p.7.
 • Alghamdi S, Deslandes R, Hodson K. Independent pharmacist prescribers’ views of their role as prescribers in primary care settings in Wales. International Journal of Pharmacy Practice. 2020 Suppl 51. p.20.

2019

 • Courtenay M, Lim R, Deslandes R, Ferriday R, Gillespie D, Hodson K, Reid N, Thomas N, Chater A. A theory-based electronic learning intervention to support appropriate antibiotic prescribing by nurses and pharmacists: intervention development and feasibility study protocol. BMJ Open 2019;9:e028326. doi:10.1136/ bmjopen-2018-028326
 • Deslandes R, Evans A, Baker S, Hodson K, Mantzourani E, Price K, Way C, Hughes L. Community pharmacists at the heart of public health: A longitudinal evaluation of the community pharmacy influenza vaccination service. 2019. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2019.06.016
 • Mantzourani E, Hodson K, Evans A, Alzetani S, Hayward R, Deslandes R, Hughes ML, Holyfield G, Way C. A 5-year evaluation of the Emergency Contraception (EC) enhanced community pharmacy service provided in Wales. BMJ Sex Reprod Health. 2019 Aug 8. pii: bmjsrh-2018-200236. doi: 10.1136/bmjsrh-2018-200236 (Mantzourani E, et al. BMJ Sex Reprod Health 2019;0:1–8. doi:10.1136/bmjsrh-2018-200236)
 • Mantzourani E, Hicks R, Evans A, Williams E, Way C, Deslandes R. Community Pharmacist Views on the Early Stages of Implementation of a Pathfinder Sore Throat Test and Treat Service in Wales: An exploratory study. Integrated Pharmacy Research and Practice. 2019. 8: 105-113. Doi: https://doi.org/10.2147/IPRP.S22533

2018:

 • Deslandes R, James D. How a behaviour change learning activity engaged pharmacy undergraduate students with health psychology theory. Pharmacy Education, 2018; 18 (1) 240.
 • Mantzourani E, Yasin I, Jones E, Deslandes R. Health and Lifestyle Clinics in Community Pharmacy: a Pilot Placement for Pharmacy Undergraduates. Pharmacy Education, 2018; 18 (1) 236.
 • James D, Yemm R and Deslandes R. A novel behaviour change learning activity for pharmacy undergraduate students. Pharmacy Education, 2018; 18 (1) 311 – 318
 • Courtenay M, Castro-Sánchez E, Deslandes R, Hodson K, Lim R, Morris G, Reeves S, Weiss M. Defining antimicrobial stewardship competencies for undergraduate health professional education in the United Kingdom: A study protocol, Journal of Interprofessional Care, 2018. DOI: 10.1080/13561820.2018.1463200
 • Courtenay M, Lim R, Castro-Sanchez E, Deslandes R, Hodson K, Morris, G, Reeves S, Weiss M, Ashiru-Oredope D, Bain H, Black A, Bosanquet J, Cockburn A, Duggan, C, Fitzpatrick M, Gallagher R, Grant D, McEwen J, Reid N, Sneddon J, Stewart D, Tonna A, White, P, Development of consensus based national antimicrobial stewardship competencies for UK undergraduate healthcare professional education, Journal of Hospital Infection. 2018, doi: 10.1016/j.jhin.2018.06.022.
 • Courtenay M, Deslandes R, Harries-Huntley G, Hodson K, Morris. G. Classic e-Delphi survey to provide national consensus and establish priorities with regards to the factors that promote the implementation and continued development of non-medical prescribing within health services in Wales. BMJ Open 2018;8:e024161. doi:10.1136/bmjopen-2018-024161
 • Mantzourani E, Lucas C, Hughes L and Deslandes R. 2018. A reflective tool to enable student personal development during and after experiential placements. Life Long Learning in Pharmacy Conference (LLLP). Pharmacy Education, 2018; 18 (1) 48.

Addysgu

 • PH1122 Rôl y fferyllydd mewn ymarfer proffesiynol
 • PH2110 Fferylliaeth Glinigol a Phroffesiynol
 • PH3113 Clefydau a chyffuriau II
 • PH4116 Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth

Bywgraffiad

Cwblheais fy ngradd Meistr ym maes Fferylliaeth gydag anrhydedd dosbarth cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2001. Yna fe wnes i fy hyfforddiant cyn-cofrestru mewn adran fferylliaeth mewn ysbyty yng Ngogledd Cymru. Yn ystod fy mlwyddyn olaf ar y rhaglen israddedig, cwblheais brosiect ymchwil a datblygais ddiddordeb gwirioneddol ym maes ymchwil ymarfer. Pan gwblheais fy mlwyddyn cyn-cofrestru a chofrestru gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr fel yr oedd bryd hynny) yn 2002, achubais ar y cyfle i ddychwelyd i Gaerdydd i ddechrau fy PhD. Roedd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar bresgripsiynwyr anfeddygol a thaith y fferyllwyr cyntaf i hyfforddi ym maes presgripsiynu atodol yng Nghymru. Graddiais gyda fy PhD yn 2006. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno cefais fy mhenodi’n ddarlithydd ymarfer fferylliaeth ac ers hynny rwyf wedi cael dyrchafiad yn Uwch Ddarlithydd.

Mae fy rolau yn yr ysgol yn amrywiol ac yn cynnwys addysgu ac asesu pob blwyddyn o’r cwrs MPharm. Fi yw cadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol ac mae gennyf rôl ymchwil weithredol; rwy’n goruchwylio prosiectau israddedig blwyddyn olaf a myfyrwyr PhD.

Cymwysterau academaidd a chysylltiadau â chyrff proffesiynol a dysgedig

 • 2010: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu yn y Brifysgol. Modiwlau 1 a 2. Prifysgol Caerdydd, y DU
 • 2006: Ph.D. Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd
 • 2003. Diploma ym maes Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd, DU.
 • 2001: M.Pharm (Anrh) 1af Ysgol Fferylliaeth Cymru, Caerdydd, DU
 • 2009-presennol: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • 2002-presennol: Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC):

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Saeed Alghamdi Alghamdi

Saeed Alghamdi Alghamdi

Myfyriwr ymchwil