Ewch i’r prif gynnwys
Dennis De Widt

Dr Dennis De Widt

Darllenydd mewn Cyfrifeg a Chyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
DeWidtD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76569
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Room R32, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dennis De Widt yn Ddarllenydd (Athro Cyswllt) mewn Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd, a ymunodd ym mis Awst 2017. Ar ôl graddio o Brifysgol Leiden, yr Iseldiroedd, bu'n gweithio fel Ymchwilydd Iau yng Nghanolfan Diwygio'r Sector Cyhoeddus ym Mhrifysgol Leiden. Symudodd i'r DU yn 2011 i gynnal ei PhD ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain, gan gynnal astudiaeth gymharol Ewropeaidd o effaith strwythurau ariannol rhynglywodraethol ar ddyled llywodraeth leol. Wedi hynny, bu'n gweithio fel Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn Ysgol Fusnes Prifysgol Exeter lle canolbwyntiodd ei ymchwil a ariannwyd gan yr UE ar fentrau cydymffurfio â threthi i fusnesau mawr.

Nodweddir ymchwil Dennis ym meysydd cyllid a chyfrifeg y sector cyhoeddus gan ddull rhyngddisgyblaethol cryf, ac yn aml yn rhyngwladol. Mae ei gyhoeddiadau wedi ymddangos mewn amryw o gyfnodolion gan gynnwys y British Tax Review, Financial Accountability and Management, Government Information Quarterly, Public Administration, ac Regional Studies. Mae'n Ymgynghorydd Annibynnol i Grŵp Dosbarthu Cyllid Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, Cymrawd Ymchwil Cysylltiol y Ganolfan Ymchwil Gweinyddu Trethi (TARC) yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg, ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Trethiant Rhyngddisgyblaethol Caerdydd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

 • De Widt, D. and Oats, L. 2020. Co-operative compliance: The U.K. evolutionary model. In: Hein, R. and Russo, R. eds. Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance Programme., Vol. 68. EUCOTAX Series on European Taxation Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 213-230.

2019

2018

2017

2016

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Cyllid llywodraeth leol a rhynglywodraethol
 • Cyllidebu cyhoeddus a chyfrifyddu
 • Archwilio'r sector cyhoeddus
 • Polisi a gweinyddiaeth treth (gan gynnwys costau trosglwyddo)

Prosiectau ymchwil ac ymgynghoriaethau

2022–presennolAelod   Bwrdd Gweithredol BAFA (Cymdeithas Cyfrifeg a Chyllid Prydain) Grŵp Diddordeb Arbennig ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus ac Elusennau.

2019–Cynghorydd Annibynnol cyfredol   Is-grŵp Dosbarthu Cyllid Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru.

2017–Cymrawd   Ymchwil Cysylltiol cyfredol y Ganolfan Ymchwil Gweinyddu Trethi (TARC), Ysgol Fusnes Prifysgol Exeter.

Grantiau diweddar:

 • 'Rheoleiddio cyfryngwyr, gan gynnwys cynghorwyr treth, yn yr UE / Aelod-wladwriaethau ac arferion gorau o'r tu allan i'r UE', yn dyfarnu cyllid Is-bwyllgor Senedd Ewrop ar Faterion Treth (FISC), Co-I, £12,500 (Gwanwyn 2022).
 • 'Busnesau bach a'r system drethi' Gwobr Cronfa Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Caerdydd, Co-I, £6,700 (Haf 2022).
 • 'Penderfynyddion ffioedd archwilio yn sector prifysgolion y DU', Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP), £2,250 (Haf 2019).
 • 'Adolygiad Annibynnol o Brosiect Person Penodi PSAA' (2018), dyfarniad ariannol gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) i adolygu Penodiadau Archwilio Sector Cyhoeddus Cyf., ynghyd â Dr Tim Thorogood a Iolo Llewelyn, £27,000, Prif Ymchwilydd. Adroddwch drwy: https://www.psaa.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/PSAA-Appointing-Person-evaluation-final-report.pdf

Adolygu a swyddi Bwrdd Golygyddol

Adolygiad ad hoc ar gyfer:

Cyfrifeg, Archwilio ac Atebolrwydd Journal, Fforwm Cyfrifeg, Ariannol Atebolrwydd a Rheolaeth, Global Finance Journal, Government Information Quarterly, International Review of Administrative Sciences, Journal of Accounting & Organizational Change, Journal of Public Budgeting, Cyfrifeg a Rheolaeth Ariannol, Journal of Gweinyddu Treth, Astudiaethau Llywodraeth Leol, Polisi a Gwleidyddiaeth, Adolygiad Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Arian Cyhoeddus a Rheolaeth, Cynaliadwyedd.

Rwy'n aelod o Fwrdd Adolygu Golygyddol y Journal of Accounting & Organizational Change.

Addysgu

Teaching commitments

 • Performance & Financial Management (Undergraduate, year 2)
 • Dissertation (Undergraduate, year 3)

Bywgraffiad

Addysg

 • PhD mewn Busnes a Rheolaeth (Queen Mary University of London)
 • MSc(Res) mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Prifysgol Leiden)
 • MA mewn Hanes Economaidd (Prifysgol Leiden)
 • BSc mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Prifysgol Leiden)
 • BA mewn Hanes Economaidd (Prifysgol Leiden)
 • FHEA - Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • IPSAS Dip - Diploma mewn Safonau Cyfrifeg y Sector Cyhoeddus Rhyngwladol (CIFPA, Llundain)
 • Tystysgrif mewn Rheolaeth a Chyfrifeg Ariannol (CIPFA, Llundain)

Swyddi blaenorol

 • Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid, Ysgol Busnes Caerdydd, 2020-2023
 • Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid, Ysgol Busnes Caerdydd, 2017-2020  
 • Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol Prosiect ymchwil Horizon FairTax yr Undeb Ewropeaidd, Ysgol Fusnes Prifysgol Exeter, 2015-2017
 • Ymchwilydd Iau yn y Ganolfan Diwygio'r Sector Cyhoeddus, Prifysgol Leiden, yr Iseldiroedd, 2010-2011

 

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Muhammad Dahlan

Muhammad Dahlan

Tiwtor Graddedig

Basmah Aldarsi

Basmah Aldarsi

Tiwtor Graddedig

Hessa Alghadeer

Hessa Alghadeer

Myfyriwr ymchwil

Abdullah Alolayan

Abdullah Alolayan

Myfyriwr ymchwil

Angga Anggoro

Angga Anggoro

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Cyfrifeg
 • Archwilio ac atebolrwydd
 • Sefydliad a rheolaeth sector cyhoeddus
 • Trethi a refeniw