Ewch i’r prif gynnwys
Norman Doe  LLD (Cambridge)

Norman Doe

(e/fe)

LLD (Cambridge)

Athro yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

KC (Anrh), LLM (Cymru), MTh (Rhydychen), PhD (Caergrawnt), DCL (Lambeth), LLD (Caergrawnt), Bargyfreithiwr (Middle Temple).  Fi yw Cyfarwyddwr Canolfan y Gyfraith a Chrefydd, a sefydlais yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ym 1998, ac roeddwn hefyd yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith (2011-2014).  Rwy'n dod o'r Rhondda ac yn astudio'r gyfraith yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, ar gyfer fy ndoethuriaeth yng Ngholeg Magdalene, Caergrawnt, a diwinyddiaeth yng Ngholeg Diwinyddol Mihangel Sant, Llandaf a Choleg Mansfield Prifysgol Rhydychen.  Roeddwn yn aelod anrhydeddus o'r uwch ystafell gyffredin yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen (1996-97), yn gymrawd gwadd yn Pusey House, Rhydychen (1997), ysgolhaig gwadd yn Ysgol y Gyfraith Bangor (2007-8), gan ymweld â chymrawd yng Ngholeg y Drindod Rhydychen (2011), ysgolhaig ymchwil gwadd yng Ngholeg Corpus Christi Rhydychen (2015), a chymrawd ymweld tymor byr yng Ngholeg Iesu Rhydychen (2018).

Ym 1991, sefydlais yr LLM mewn Cyfraith Canon yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ac rwy'n gwasanaethu fel cyfarwyddwr y rhaglen hon, yn 2002 sefydlais fodiwl LLB y Gyfraith a Chrefydd, ac yn 2016, cefais yr anrhydedd o dderbyn copi o: F. Cranmer, Mark Hill, Celia Kenny a Russell Sandberg (eds), Cydlifiad y Gyfraith a Chrefydd: Myfyrdodau Rhyngddisgyblaethol ar Waith Norman Doe (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2016).

Rwy'n awdur Awdurdod Sylfaenol yng Nghyfraith Lloegr yr Oesoedd Canol Diweddar (Caergrawnt, 1990), Fframwaith Cyfreithiol Eglwys Loegr (Rhydychen, 1996), Cyfraith Canon  yn y Cymundeb Anglicanaidd (Rhydychen, 1998), Cyfraith yr Eglwys yng Nghymru (Caerdydd, 2002), Cyfamod Anglicanaidd: Ystyriaethau Diwinyddol a Chyfreithiol ar gyfer Dadl Fyd-eang (Gwasg Caergaint, 2008), Y Gyfraith a Chrefydd yn Ewrop (Rhydychen, 2011), Cyfraith Gristnogol: Egwyddorion Cyfoes (Caergrawnt, 2013), Pensaernïaeth Gyfreithiol Eglwysi Cadeiriol Lloegr (Routledge, 2017), a Chyfraith Grefyddol Gymharol : Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam (Caergrawnt, 2018).  Gyda Mark Hill a Russell Sandberg, rwy'n gyd-awdur Religion and Law in the United Kingdom (Wolters Kluwer, 3ydd ed., 2021).

Rwy'n olygydd traethodau yn Canon Law (Caerdydd, 1992), Portread Crefydd yn Ewrop (Leuven, 2004), Cristnogaeth a Chyfraith Naturiol (Caergrawnt, 2017), A New History of the Church in Wales (Caergrawnt, 2020), a Church Laws and Ecumenism: A New Path for Christian Unity (Routledge, 2020). Rwy'n gyd-olygydd, gyda Mark Hill a Robert Ombres OP, o Gyfraith Canon Lloegr (Caerdydd, 1998), gyda Richard Puza, Religion and Law in Dialogue (Leuven, 2006), gyda James Conn a Joseph Fox, Cychwyniad, Aelodaeth ac Awdurdod mewn Cyfraith Eglwysig Anglicanaidd a Rhufeinig (Rhufain, 2005), gyda Matti Kotiranta, Crefydd a Chyfraith Droseddol (Leuven, 2013) gyda Russell Sandberg, Cyfraith a Chrefydd: Gorwelion Newydd (Peeters, Leuven, 2010), Y Gyfraith a Chrefydd (Routledge, 2017) a'r Gyfraith a Hanes (Routledge, 2017), a chyda Mark Hill, R.H. Helmholz a J., Witte, Cristnogaeth a Chyfraith Droseddol (Routledge, 2020). Rwyf hefyd yn olygydd y llyfrau Church Laws and Ecumenism: A New Path for Christian Unity (Routledge, 2021) ac A New History of the Church in Wales: Governance and Ministry, Theology and Society (Cambidge University Press, 2021); gydag Aetios Nikiforos, Meddwl Cyfreithiol a Christnogaeth Uniongred Ddwyreiniol: Cyfeiriadau Patriarch Eciwmenaidd Bartholomew I (Routledge, 2024), a chyda Stephen Coleman, Hanes Cyfreithiol Eglwys Loegr: O'r Diwygiad i'r Presennol (Hart, 2024).

Rwyf ar bwyllgorau golygyddol y Ecclesiastical Law Journal a chefais fy mhenodi'n 2013 fel Golygydd y Gyfres Ymchwil Routledge sydd newydd ei sefydlu yn y Gyfraith a Chrefydd, y gyfres gyntaf o'i math yn y DU, ac yn 2016 fel prif olygydd y gyfres newydd Brill Research Perspectives in Law and Religion (cyhoeddwyd gan Brill-Nijhoff, Iseldiroedd).

Roeddwn yn aelod o Gomisiwn Ymgynghorol Cyfreithiol Eglwys Loegr, ac yn ddirprwy ganghellor, Esgobaeth Manceinion.  Yn aelod o'r Consortiwm Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil yr Eglwys a Gwladwriaethol (Llywydd yn 2010), ac yn un o sylfaenwyr Collocwiwm Cyfreithwyr Canon Catholig Anglicanaidd a Rhufeinig (a sefydlwyd ym 1999), roeddwn yn ymgynghorydd ar gyfraith canon i Primates y Cymundeb Anglicanaidd ac yn aelod o Lambeth Comisiwn (2003-2004, Adroddiad Windsor (2004)).  Gwasanaethais hefyd ar y Grŵp Dylunio'r Cyfamod Cymun Anglicanaidd (ac awgrymais a drafftio'r Cyfamod Anglicanaidd gwreiddiol a atodwyd i Adroddiad Windsor (2004)), a bu'n ymgynghorydd i'r Rhwydwaith Cymundeb Anglicanaidd o Gynghorwyr Cyfreithiol ac yn paratoi egwyddorion ymgeisydd i'w cynnwys yn ei The Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion Communion (Y Swyddfa Anglicanaidd, 2008). Yn 2021-22, gweithiais gyda'r Rhwydwaith gan adolygu egwyddorion 2008 ar gyfer iteriad newydd o'r ddogfen a gyhoeddwyd ac a lansiwyd yng Nghynhadledd Lambeth ym mis Awst 2022.  Ers 1999 rwyf wedi bod yn athro cyswllt ym Mhrifysgol Paris, ac yn athro gwadd 2013-16 yn KU Leuven, ac roedd gwahoddiad docente Prifysgol Pontifical St Thomas (Angelicum), Rhufain yn 2009.  Gyda chydweithwyr yn y Ganolfan, sefydlais y Rhwydwaith Cynghorwyr Cyfreithiol Rhyng-ffydd (2007) a Rhwydwaith Ysgolheigion y Gyfraith a Chrefydd (2008).

Fe wnes i bum cyflwyniad ar gyfraith canon a chyfamod yng Nghynhadledd Lambeth 2008. Yn 2012 cefais fy mhenodi'n Ganghellor Esgobaeth Bangor - yn rhinwedd y swydd hon rwy'n gweithredu fel llywydd Llys  Consistory yr Esgobaeth. Cafodd fy llyfr Law and Religion in Europe ei gynnwys yn yr 20 cyhoeddiad gorau gan Gonsortiwm Rhyngwladol Ysgolheigion y Gyfraith a Chrefydd (ICLARS). Yn 2013 roeddwn i'n Bregethwr Llys Prifysgol Rhydychen.  Mae fy llyfr Cyfraith Gristnogol wedi bod yn ganolbwynt astudio gan banel o arbenigwyr mewn cyfarfodydd yn Rhufain 2013-2016 yn cynnwys cyfranogwyr o'r traddodiadau Catholig, Uniongred, Anglicanaidd, Lutheraidd, Methodistaidd, Diwygiedig, Presbyteraidd a Bedyddwyr sy'n ceisio defnyddio systemau cyfraith eglwysig a threfn eglwysig fel offeryn eciwmeniaeth  fyd-eang ar y sail, er bod athrawiaethau Gall rannu Cristnogion, mae deddfau yn eu cysylltu â gweithredu cyffredin.  Drafftiais yr egwyddorion i'w hystyried gan y panel ac i'w cynnwys yn ei Ddatganiad o Egwyddorion Cyfraith Gristnogol (Rhufain, 2016).  Lansiwyd Datganiad Terfynol o Egwyddorion Cyfraith Gristnogol yn 11eg Cynulliad Cyngor Eglwysi'r Byd ym mis Medi 2022. Yn 2008 rhestrodd The Telegraph fi ymhlith y 50 Anglicaniaid mwyaf dylanwadol yn y byd - yn rhif 49! Yn y Llawlyfr Ymchwil ar Gyfraith a Chrefydd, a olygwyd gan Rex Adhar (Elgar, 2018), cefais fy rhestru yn y deg uchaf o ysgolheigion cyfraith a chrefydd ledled y byd - yn rhif 10. Yn 2020 cefais fy ethol yn gymrawd gwadd gwadd Clare Hall, Caergrawnt, fel cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac fel cymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol. Yn 2021 cefais fy ethol yn Fainc Academaidd y Deml Fewnol, Llundain. Yn 2023 cefais fy ethol i Gyngor Cymdeithas Selden. Yn 2024 cefais fy mhenodi'n Gwnsler Anrhydeddus y Brenin. Perfformiwyd fy nrama cyfraith ganon (2023), Thrice to Rome, am dri ymddangosiad Gerald o Gymru gerbron Llys Innocent III 1200-3 y Pab, ddwywaith yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Cymru, ac yn Temple Church Llundain, ac mae disgwyl iddo gael ei pherfformio yn 2024 yng Nghaergaint, ac yn llys y Pab yn Rhufain.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • Sandberg, R. and Doe, N. 2016. Textual and contextual legal history. In: Doe, N. and Sandberg, R. eds. Law and History., Vol. 1. Critical Concepts in Law Abingdon and New York: Routledge, pp. 1-27.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1992

1990

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

My principal research interests are Anglican canon law, comparative church law, law and religion, and the history of ecclesiastical law.  I have authored nine books, co-authored one, and edited over twenty.  My book Canon Law in the Anglican Communion (Oxford, 1998) was the basis of the document The Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion (2008), agreed by the Anglican Communion Legal Advisers Network and launched at the Lambeth Conference of 2008. My book Christian Law: Contemporary Principles (Cambridge, 2013) was the basis of a Statement of Principles of Christian Law (2016), issued by an ecumenical panel, and currently being fed into the work of the Faith and Order Commission of the World Council of Churches.  My current research is for a book on the history of English ecclesiastical law since the Reformation, a series of articles on the work of clergy jurists also since the Reformation which is published in the Ecclesiastical Law Journal. I am also involved in various netwroks of the Cardiff Centre for Law and Religion, including the Colloquium of Anglican and Roman Cathoilic Canon Lawyers and the newly formed Church Law History Network.

Addysgu

I am the course director of the LLM in Canon Law at Cardiff School of Law and Politics.

Bywgraffiad

Rwy'n athro'r gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, lle rwyf hefyd yn cyfarwyddo'r LLM mewn Cyfraith Canon a Chanolfan y Gyfraith a Chrefydd. Yng Nghaerdydd rwyf wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Ymchwil REF 2014. Rwyf wedi bod yn gymrawd ymweliad/ssialar mewn sawl coleg yn Rhydychen, ac ers 1999 rwyf wedi bod yn athro gwadd ym Mhrifysgol Paris, yn dysgu cyfraith canon Anglicanaidd ar y Rhaglen Gratianus ddoethurol.     Ers 2012 rwyf wedi bod yn Ganghellor Esgobaeth Bangor, yn yr Eglwys yng Nghymru lle rwy'n gwasanaethu fel barnwr llys consistori'r esgobaeth. Roeddwn yn Llywydd y Consortiwm Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil yr Eglwys a'r Wladwriaeth yn 2010.    Rwyf hefyd wedi bod yn ymgynghorydd mewn cyfraith canon i Rwydwaith Cynghorwyr Cyfreithiol y Cymundeb Anglicanaidd byd-eang a Chynhadledd Lambeth 2008, ac yn 2003-2004 ar Gomisiwn Lambeth a gynhyrchodd Adroddiad Windsor yn 2004. Rwyf hefyd yn Feistr y Fainc yn y Deml Fewnol. Yn 2023 cefais fy ethol i Gyngor Cymdeithas Selden. Cefais fy mhenodi'n Gwnsler anrhydeddus y Brenin yn 2024.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Russell Dewhurst

Russell Dewhurst

Myfyriwr ymchwil