Ewch i’r prif gynnwys
Luzia Dominguez

Dr Luzia Dominguez

University Teacher - Spanish

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
DominguezL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88892
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Cyfres PGR, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS

Trosolwyg

Mae Dr Luzia Dominguez yn gweithio fel Darlithydd yn Ysgol Ieithoedd Modern Caerdydd.

Astudiodd Ffiloleg Sbaenaidd mewn Prifysgol Coruña yn Sbaen, gan ennill PhD mewn Sosioieithyddiaeth Sbaenaidd. Cymerodd ran yn "Map Sosioieithyddol Galicia", a sefydlwyd gan lywodraeth Galisia yn Sbaen. Cymerodd ran hefyd mewn sawl prosiect ymchwil ym Mhrifysgol A Coruña, gan ganolbwyntio ar drafodaeth gyhoeddus,  a chynhyrchodd sawl cyhoeddiad. Darparodd wasanaethau ymgynghori hyfforddi a chyfathrebu i ddau gwmni fel rhan o'r gwaith hwn. Ar y pryd, roedd hi hefyd yn darlithio Ieithyddiaeth, Pragmatics, Sosioieithyddiaeth ac Iaith Sbaeneg.

Mae Luzia wedi bod yn weithgar iawn yn y sector gwirfoddol yng Nghaerdydd, lle bu'n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Cymunedau yn Gyntaf (Llywodraeth Cymru) a Play Aloud (Cyngor Caerdydd), yn ogystal â gyda nifer o sefydliadau lleol. Datblygodd sawl prosiect, gan gefnogi plant a menywod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig ac yn byw mewn sefyllfaoedd o amddifadedd.

Ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2005, mae'n dysgu Sbaeneg fel ail iaith ac yn datblygu ysgolheictod ar addysgeg Sbaeneg, gan ganolbwyntio ar addysgu cymhwysedd cyfathrebol i ddysgwyr L2 (ail iaith). Mae hi hefyd yn Ysgrifennydd Aelodaeth UCU (Undeb Coleg y Brifysgol) ac fe'i hetholwyd yn aelod o Senedd y Brifysgol.

Cyhoeddiad

2023

2019

2009

2007

2006

2005

2003

2002

2001

1996

1995

Articles

Book sections

Books

Conferences