Ewch i’r prif gynnwys
James Downe

Yr Athro James Downe

Athro Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth, Cyfarwyddwr Dros Dro Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Ysgol Busnes Caerdydd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae James yn Athro Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Dros Dro Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Mae'r Ganolfan yn cefnogi'r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus i gael mynediad, dehongli a chymhwyso tystiolaeth sy'n gwella llunio a darparu polisïau. Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol mewn llunio polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, cyfundrefnau perfformiad llywodraeth leol, atebolrwydd gwleidyddol, gwelliant dan arweiniad y sector, ymddiriedaeth y cyhoedd ac ymddygiad moesegol gwleidyddion lleol.

Mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad o gynnal gwerthusiadau ar bolisi llywodraeth leol ar gyfer llywodraeth leol ac mae wedi cyhoeddi'n eang mewn cyfnodolion gan gynnwys: Public Administration Review, Public Administration, Policy & Politics, Environment and Planning C:  Government and Policy, Public Management Review ac International Review of Administrative Sciences.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1996

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Research interests

 • Assessing the impact and effectiveness of the ethical framework for local government in England (funded by The Standards Board for England)
 • Learning to Improve: An Independent Assessment of Assembly Government Policy for Local Government (funded by the Welsh Assembly Government)
 • Meta-evaluation of the Local Government Modernisation Agenda funded by CLG
 • An ESRC project called 'Comparing for Improvement: The Development and Impact of Public Services
 • Audit and Inspection in UK Local Government' which is part of the Public Services programme

Recently Completed Research

 • An Assessment of the WLGA's Proposals for Excellence Wales (funded by the Welsh Local Government Association)
 • Civic Education in Local Government (funded by the Office of the Deputy Prime Minister)
 • Evaluation of the Six Commitments initiative (funded by the Local Government Association)
 • Local Political Leadership in England and Wales (funded by the JRF)
 • The Impact of External Inspection on Local Government (funded by JRF)

PhD supervision research interests

 • Citizen engagement
 • Collaboration
 • Ethical behaviour of politicians
 • Inspection of local government
 • Political leadership
 • Political management arrangements
 • Social cohesion in the EU

Bywgraffiad

Qualifications

 • PhD, University of Plymouth
 • Pg. Dip Social Science Research Methods University of Plymouth
 • BSc Politics University of Plymouth

Additional activities

James has presented papers at the following conferences in the last few years:

 • Transatlantic Dialogue, Baltimore (2013)
 • European Academy of Management, Istanbul (2013)
 • Academy of Management, Boston, USA (2012)
 • British Academy of Management, Cardiff (2012)
 • International Research Society for Public Management (IRSPM), Rome (2012)
 • European Group of Public Administration, Bucharest (2011)
 • Association for Public Policy Analysis and Management (2011).

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Athro, Ysgol Busnes Caerdydd, 2017-
 • Darllenydd, Ysgol Busnes Caerdydd, 2013-2017
 • Uwch Gymrawd Ymchwil, Ysgol Busnes Caerdydd, 2008-2013
 • Uwch Gydymaith Ymchwil, Ysgol Busnes Caerdydd, 2003-2008
 • Uwch Gymrawd Ymchwil, Ysgol Fusnes Warwick, 2000-2003
 • Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Adran Gwleidyddiaeth, Prifysgol Plymouth, 1997-2000
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Adran Gwleidyddiaeth, Prifysgol Plymouth, 1995-1996

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Ymgysylltu â dinasyddion
 • Cydweithio
 • Ymddygiad moesegol gwleidyddion
 • Arolygu llywodraeth leol
 • Arweinyddiaeth wleidyddol
 • Trefniadau rheoli gwleidyddol
 • Cydlyniant cymdeithasol yn yr UE

Arbenigeddau

 • Llywodraeth leol a gwleidyddiaeth
 • Polisi cyhoeddus
 • Etholiadau llywodraeth leol