Ewch i’r prif gynnwys
Arindam Dutta   BDS, MDS (Cons & Endo), MFDS RCPS (Glasg), MEndo RCS (Edin), FDS (Rest Dent) RCS (Eng), DDS (Edin), FDS RCS (Edin)

Arindam Dutta

(Translated he/him)

BDS, MDS (Cons & Endo), MFDS RCPS (Glasg), MEndo RCS (Edin), FDS (Rest Dent) RCS (Eng), DDS (Edin), FDS RCS (Edin)

Cyfarwyddwr Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, Arweinydd Rhaglen ar gyfer Endodontoleg MClinDent, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Deintyddiaeth Adferol

Ysgol Deintyddiaeth

Email
DuttaA7@caerdydd.ac.uk
Campuses
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Llawr 2, Ystafell 213, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Cyhoeddiad

2022

2021

2019

2014

2013

2012

Articles

Bywgraffiad

Cymhwysais gyda BDS o'r Coleg Llawfeddygaeth Ddeintyddol, Manipal yn 2002 fel y myfyrwyr sy'n gadael orau ac ennill yr holl fedalau aur oedd ar gael bryd hynny. Yn dilyn hyfforddiant arbenigol ôl-raddedig ym maes Deintyddiaeth ac Endodonteg y Ceidwadwyr yng Ngholeg y Gwyddorau Deintyddol Manipal, Manipal, India, bûm yn Athro Cynorthwyol ac wedyn yn Ddarllenydd yn fy alma mater lle'r oeddwn hefyd yn cydlynu'r rhaglen hyfforddi Arholiad Cymhwysol Ryngwladol ar gyfer arholiadau  trwyddedu yn y Deyrnas Unedig. Yn ystod y cyfnod hwn, cyflawnais hefyd Aelodaeth y Gyfadran Llawfeddygaeth Ddeintyddol, Coleg Brenhinol y Meddygon a Llawfeddygon, Glasgow a thrwydded lawn gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol yn y DU drwy'r Arholiad Cofrestru Tramor. Symudais wedyn i Lundain lle cymerais ran mewn practis deintyddol cyffredinol a chael cyfwerth hyfforddiant galwedigaethol. Wedyn, es i ymlaen i ymgymryd â hyfforddiant ysbyty pellach ym maes Deintyddiaeth Adferol yn yr Alban, lle cefais swyddi yn Dundee, Glasgow a Chaeredin. Fel Cofrestrydd Arbenigol, hyfforddais fel arbenigwr mewn Deintyddiaeth Adferol gyda diddordeb arbennig mewn rheoli'r claf hypodontia. Fel arbenigwr, cymhwysais yn gyntaf gyda'r arholiad Aelodaeth mewn Endodonteg arbenigol o Goleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin ac yna hefyd ennill y Gymrodoriaeth mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol yn arbenigedd Deintyddiaeth Adferol (trwy archwiliad) o Goleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr. Fel cofrestrydd arbenigol, cynhaliais hefyd ymchwil ym maes bôn-gelloedd mwydion deintyddol a'u cymhwysiad mewn gweithdrefnau adfywio, yn benodol gan gyfeirio at broteinau matrics dentine. Roedd yr ymchwil hon wrth wraidd fy astudiaethau doethurol yng Nghanolfan Meddygaeth Adfywiol yr Alban, Prifysgol Caeredin a arweiniodd at ddyfarniad gradd Doethur mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol. Ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy'n academydd clinigol sy'n arwain y rhaglen arbenigedd ôl-raddedig MClinDent mewn Endodontoleg ac sydd hefyd yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir yn yr Ysgol Ddeintyddol. Mae'r meysydd ymchwil presennol yn cynnwys cymhwyso CBCT mewn endodonteg, arsugniad serfigol a thrawma deintyddol. Gan weithio i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, rwy'n ymgymryd â gofal cleifion fel Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Adferol. Yng Ngholeg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin, rwy'n aelod o'r Bwrdd Cynghori Arbenigol mewn Deintyddiaeth Adferol ac ar hyn o bryd yn arwain y gwaith o gynnal asesiadau llafar MEndo. Rwy'n archwilio'r ddau, ar gyfer y Colegau Brenhinol a'r Brifysgol, yn y DU a thramor. Rwyf wedi ysgrifennu sawl pennod mewn llyfrau a phapurau cylchgronau ac wedi cyflwyno yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ennill gwobr poster yng Nghymdeithas Endodontoleg Ewrop yn 2015. Rwyf hefyd yn adolygu gan gymheiriaid ar gyfer cyfnodolion rhyngwladol fel y Journal of Dentistry and Restorative Dentistry and Endodontics. Rwyf hefyd yn wirfoddolwr achrededig i'r elusen trwsio gwefus a thaflod hollt, Operation Smile. 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Endodonteg
  • Deintyddiaeth Adferol