Ewch i’r prif gynnwys
Sian Edwards

Dr Sian Edwards

Darllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
EdwardsS38@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79685
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell Ystafell 1.02, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd ac yn Gyfarwyddwr Rhyngwladol yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Rwyf wedi dysgu Sbaeneg ac astudiaethau diwylliannol a hanesyddol Sbaeneg ar bob lefel. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn hunaniaethau cenedlaethol yn Sbaen, yn enwedig Catalonia. Rwyf hefyd wedi darlithio ar Ffrangeg ac Astudiaethau Ffrangeg Cyfoes. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd ym mis Ionawr 2015 i arwain ar ddatblygiad academaidd a rheolaeth y rhaglen Ieithoedd i Bawb newydd. Mae fy niddordebau ymchwil ac ysgolheictod presennol yn canolbwyntio ar hunaniaethau cenedlaethol ac addysgeg addysgu iaith. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan mewn prosiectau ysgoloriaeth ar addysgu ieithoedd aml-foddol a'r defnydd o dechnolegau digidol mewn addysgeg iaith. Dwi'n siarad Sbaeneg, Ffrangeg a Chatalonia yn ogystal â Saesneg a Chymraeg.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2018

2017

  • Edwards, S. 2017. Enseñar el español en un context multilingüe en Gales, Reino Unido. In: Balmaseda Maestu, E., García Andreva, F. and Martínez López, M. eds. Panhispanismo y variedades en la enseñanza del español L2-LE. Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) y la Fundación San Millán de la Cogolla

2015

2014

2013

2011

Articles

Book sections

  • Edwards, S. 2017. Enseñar el español en un context multilingüe en Gales, Reino Unido. In: Balmaseda Maestu, E., García Andreva, F. and Martínez López, M. eds. Panhispanismo y variedades en la enseñanza del español L2-LE. Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) y la Fundación San Millán de la Cogolla

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil wedi canolbwyntio ar hunaniaethau cenedlaethol a rhanbarthol yn Sbaen. Archwiliodd fy MPhil sut y gwnaeth y wasg ysgogi barn gyhoeddus yng Nghatalonia yn ystod y cyfnod pontio i ddemocratiaeth yng Nghatalonia a dadansoddodd fy PhD bolisïau pleidiau gwleidyddol Catalwnia tuag at hunaniaeth genedlaethol rhwng 1979 a 2000. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu ar brofiadau Cymru o Sbaen, yn enwedig yn ystod ac ar ôl Rhyfel Cartref Sbaen. O ran addysgu iaith, rwyf wedi bod yn gweithio ar ymchwil yn ddiweddar i gymhellion dysgwyr mewn cyd-destunau dwyieithog a dylanwad amgylcheddau amlieithog ar ddysgu iaith.

Addysgu

I have over twenty years experience teaching languages in Higher Education, having taught both French and Spanish language at all undergraduate levels, including translation, grammar and essay writing. My teaching interests have also focussed on contemporary Spanish history and culture, particularly national and regional identities. I have created and led my own specialist modules on national and regional identity in Spain and in France, including modules on the Franco regime and Franco, Fascism and the Transition to Democracy. My particular specialism is Catalan national identity. I have supervised a large number of undergraduate dissertations on socio cultural, political and historical aspects of modern Spain from football and nationalism to gender representation in Spanish political parties to film and politics.

I have taught MA programmes on the Cultures of Fascism and co-supervised PhD dissertation on language policy. I would welcome prospective postgraduates with an interest particularly in Catalan society and politics, as well as within the broader context of the politics of identity and diversity in Spain or in terms of language teaching in the areas of bilingual teaching and what motivates language learners.

I have long been involved in introducing the study of Modern Foreign languages through the medium of Welsh. I have innovated in terms of Welsh medium provision in both French and Spanish and continue to cooperate with colleagues from other HE institutions in Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

I am currently an External Examiner in Spanish at Salford University (Spanish language Degree programmes, translation and interpreting and University wide language programmes).

I am a representative for Higher Education for Spanish and also for Welsh medium provision for the WJEC Subject advisory board for GCE and GCSE qualifications in Modern Languages

Bywgraffiad

Before joining the School, I was a Senior Lecturer in Spanish at Swansea University and Associate Dean of Undergraduates at the College of Arts and Humanities. I have lectured in Spanish language and Spanish contemporary history and cultural studies, with a particular interest in Catalan history and politics. I studied French and Spanish from my first degree and this followed with an MPhil on the Mobilisation of Catalan Identity, the case of Avui (1994) and with a Doctorate on the programmes of the Catalan political parties towards national identity between 1979 and 2000 (2004). I was appointed a Tutorial Fellow in Spanish in Cardiff University in 1993, then Lecturer in French at Swansea University (1997) and Lecturer in Hispanic Studies in Swansea University (2000).

Professional Translations and Adaptations

‘The Virtual Reality of Catalonia’ (from Catalan) inA Week in Europe (Cardiff: The Welsh Academy 1995)

‘The Catalan Used on Television’ (from Catalan) in Mercator Media Forum (Cardiff: University of Wales Press, 1995)

Translation into Spanish (from Welsh) of the filmscript Branwen (1995)

The Security and Defence Policies of European Christian Democracy’ (from French) in David Hanley (ed), Christian Democracy in Europe: A Comparative Perspective (London: Pinter 1994)

Le Français pour l’École primaire; A programme to introduce French for primary school teachers, in cooperation with Trinity College Carmarthen (1992)

I review material for the Journal of Contemporary European Studies, the Bulletin of Hispanic Studies and West European Politics.

I have experience of working as a professional translator, and as an examiner and assessor for WJEC A level Spanish. I have worked closely with the British Council in my role arranging the year abroad in Spain and Latin America, and worked with Routes into Languages and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. I have contributed to BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru and BBC Cymru Newyddion on issues relating to contemporary Spain.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Uwch Gymrodoriaeth Advance  HE  (2020)

Astudio ieithoedd modern mewn Cyd-destun Mulitlingual (Gwobrau symudedd Erasms) Prifysgol Girona, (2017) Universitat Autònoma Barcelona (2019)

Swyddfa Materion Diwylliannol a Gwyddonol Llysgenhadaeth  Sbaen yn Llundain: Grant i gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar gyfer cynhadledd flynyddol 42ain Cymdeithas Astudiaethau Iberaidd Cyfoes 1-3 Medi 2021 ( £400.00)

Aelodaethau proffesiynol

Ysgrifennydd y Gymdeithas Astudiaethau Iberaidd Cyfoes (ACIS)

Aelod o Banel Strategol ITM y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/trwyrgymraeg/pynciau/celfyddydau/ieithoeddmodern/

Pwyllgorau ac adolygu

Journal Reviewer: Journal of Contemporary European Studies , Bwletin Astudiaethau Sbaenaidd, Bwletin Astudiaethau Sbaenaidd a Gwleidyddiaeth Gorllewin Ewrop

Adolygydd Llyfr: Routledge.

External profiles