Ewch i’r prif gynnwys
Mark Elliott

Dr Mark Elliott

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Organig a Chyfarwyddwr Astudiaethau UG

Ysgol Cemeg

Trosolwyg

Cemegydd organig yw Dr Elliott, sy'n arbenigo mewn datblygu a chyflwyno cyrsiau cemeg organig. Ers 2022 mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedigion ar gyfer yr Ysgol Cemeg. Yn 2023 fe'i penodwyd yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA) ac yn Uwch Gymrawd Addysg Prifysgol Caerdydd.

Cyn hyn, arweiniodd grŵp ymchwil yn ymgymryd ag ymchwil sylfaenol i agweddau ar gemeg heterocyclaidd ystrydebol. Roedd hyn yn cynnwys datblygu dulliau stereoselective ar gyfer dirymu oxazolines, thiazolines a pyrrolidines. Datblygwyd dulliau ar gyfer dadmetreiddio hynod ystrydebol cyclohexa-1,4-dienes, gan roi cynhyrchion cymhleth sy'n cynnwys canolfannau stereogenig cwaternaidd. Mae Dr Elliott hefyd wedi cynnal astudiaethau cyfrifiadurol ar nifer o adweithiau organig, yn fwyaf nodedig adweithiau ad-drefnu organoborates.

Dr Elliott yw awdur 'How to Succeed in Organic Chemistry', a gyhoeddwyd yn 2020 gan Oxford University Press, ac o 'Building Skills in Organic Chemistry', 2023.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1994

1993

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Addysgu

 

CH5110 Sylfaen Cemeg Ymarferol

CH5203 Cemeg Organig a Biolegol Bellach

CH5210 Labordai Cemeg Bellach

Hyfforddiant CH2301 mewn Dulliau Ymchwil

CH2306 Cymhwyso Dulliau Ymchwil

CH3315 Strwythur a Mecanwaith mewn Cemeg Organig

CH4303 Strategaethau Synthetig Uwch

Gellir dod o hyd i fanylion modiwlau yn y darganfyddwr cyrsiau.

Bywgraffiad

PhD Loughborough Prifysgol Technoleg (1994, C. J. Moody). Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Basel a Mülheim (1994-6, A. Pfaltz). Penodwyd yn Ddarlithydd, Caerdydd, yn 1996.

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Cemegydd Siartredig. Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.