Ewch i’r prif gynnwys
Neil Ellis

Mr Neil Ellis

Cydymaith Ymchwil, Canolfan Ymchwil Ryngwladol Morwyr

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

 • Iechyd meddwl morwyr
 • Iechyd a lles morwyr
 • Yr amgylchedd adeiledig a'i effeithiau ar iechyd a lles
 • Canfyddiadau o risg yn y diwydiant morwrol
 • Casglu a dadansoddi data damweiniau
 • Blinder yn y gweithle
 • Technegau ymchwil mewn amgylchedd morol

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

 • Sampson, H., Ellis, N. and Bailey, N. J. 2013. 'Walking the talk': How companies succeed in managing risk at sea. Presented at: SIRC Symposium 2013, Cardiff, UK, 3-4 July 2013Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2013). Cardiff: Seafarers International Research Centre (SIRC) pp. 25-37.
 • Ellis, N. and Sampson, H. 2013. Corporate social responsibility and the quality of seafarers accommodation and recreational facilities. Presented at: IMISS2013 - International Scientific Meeting for Corporate Social Responsibility (CSR) in Shipping, Kotka, Finland, 11-12 June 2013 Presented at Kunnaala, V. and Viertola, J. eds.IMISS2013 - Proceedings of the International Scientific Meeting for Corporate Social Responsibility (CSR) in Shipping: 2nd International Maritime Incident and Near Miss Reporting Conference. Turku: Turun yliopisto / University of Turku pp. 91-109.

2012

2011

 • Bailey, N. J., Ellis, N. and Sampson, H. 2011. Living and working conditions aboard large yachts. Presented at: SIRC Symposium 2011, Cardiff, UK, 6-7 July 2011 Presented at Sampson, H. ed.Seafarers International Research Centre Symposium Proceedings (2011). Cardiff, UK: Cardiff University pp. 21-32.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Ellis, N., Sampson, H., Aguado, J. C., Baylon, A., Del Rosario, L., Lim, Y. F. and Velga, J. 2005. What seafarers think of CBT. Project Report. Cardiff: Cardiff University.

2003

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Addysgu

 

Bywgraffiad

Ymunodd Neil â SIRC yn 2003 lle cafodd ei benodi i ddechrau i weithio ar gronfa ddata marchnad y Blaid Lafur Fyd-eang. Cyn ymuno â SIRC, bu Neil yn gweithio yn yr uned Seicoleg Galwedigaethol ac Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd fel cynorthwyydd ymchwil ar y prosiect blinder, iechyd a diogelwch. Archwiliodd y prosiect hwn, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â SIRC, achosion straen a blinder yn y diwydiant morwrol. Hwn oedd y cyntaf o'i fath i fynd â phrofion perfformiad i'r amgylchedd morwrol, ac roedd Neil yn cynnal nifer o deithiau ymchwil ar fwrdd y diwedd. Mae gradd gyntaf Neil yn BSc (Anrh) mewn Seicoleg a Chyfathrebu, ac mae ganddo hefyd MPhil, y dyfarnwyd y ddau ohonynt gan Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd.  

Yn SIRC mae Neil ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect iechyd a mynediad at ofal iechyd y Morwyr yn 2023 a ariennir gan Stiftelsen Sveriges Sjömanshus (SSS) sy'n edrych ar iechyd morwyr rhyngwladol trwy holiaduron a chyfweliadau sy'n cymharu eu statws iechyd cyfredol â'r hyn a geir mewn astudiaethau a gwblhawyd yn 2011 a 2016. Am y tro cyntaf, bydd yr astudiaeth yn edrych ar fynediad at ofal iechyd a'r anawsterau y mae morwyr yn eu profi wrth gael gafael ar y gofal hwnnw, yn ogystal â'r anawsterau y mae gweithredwyr llongau yn eu hwynebu wrth geisio cefnogi iechyd gweithwyr eu bwrdd llongau.

Yn y gorffennol mae Neil wedi gweithio ar nifer o brosiectau eraill o fewn SIRC, gan gynnwys:

1) Ymarfer cwmpasu sy'n ymwneud â gwerthuso tystiolaeth sy'n sail i wneud penderfyniadau yn y diwydiant llongau yn y dyfodol

Edrychodd y prosiect hwn ar gyfer Sefydliad Cofrestr Lloyd's ar y dystiolaeth a ddefnyddir i gefnogi gwneud penderfyniadau mewn perthynas â diogelwch yn y diwydiant morwrol. Roedd y prosiect ei hun yn ymarfer cwmpasu a gynhyrchodd gipolwg manwl o'r math o wybodaeth sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd gan y diwydiant morwrol i lywio'r broses o wneud penderfyniadau.

2) Mapio Gweithwyr Morwrol Proffesiynol - Tuag at system casglu data Ewropeaidd ar raddfa lawn

Edrychodd yr ymchwil a ariannwyd gan Ffederasiwn Gweithwyr Trafnidiaeth Ewrop (ETF) a Chymdeithas Perchnogion Llongau Cymunedol Ewrop (ECSA) ar argaeledd a chywirdeb data ar y rhai a gyflogir yn y diwydiant morwrol ym mhob gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd (yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Norwy a'r DU) yn asesu pa ddata oedd ar gael a pha mor fanwl a chywir oedd hyn, gydag argymhellion ar gyfer datblygu system casglu data ledled Ewrop yn cael eu gwneud.

3) Iechyd meddwl a lles morwyr

Mae'r prosiect hwn a ariennir gan y Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (ISOH) yn edrych ar iechyd meddwl morwyr. Archwiliodd yr astudiaeth pa ddata oedd yn bodoli eisoes ar iechyd meddwl morwyr yn ogystal â chasglu data newydd am iechyd meddwl gan forwyr a chwmnïau llongau er mwyn nodi pa ffactorau y mae llongau ar fwrdd llong yn eu cefnogi/tanseilio iechyd meddwl da.

4) Prosiectau Eraill

 • Y berthynas rhwng ochr y glannau a phersonél y bwrdd llongau
 • Morwyr yn defnyddio offer gorfodol
 • Dylunio llety
 • Cywirdeb canfyddiadau o risg o'i gymharu â data damweiniau gwirioneddol
 • Cyflenwi llafur morwrol byd-eang.
 • Ardystiad twyllodrus
 • Straen yn y diwydiant morwrol
 • Agweddau tuag at hyfforddiant cyfrifiadurol (CBT)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 

Aelodaethau proffesiynol

 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Iechyd Meddwl
 • Ystadegau
 • Ergonomeg
 • Lles yn y gweithle ac ansawdd bywyd gwaith
 • Cysylltiadau diwydiannol a gweithwyr