Ewch i’r prif gynnwys
Arman Eshraghi

Yr Athro Arman Eshraghi

Athro Cyllid a Buddsoddiad, Dirprwy Bennaeth Adran Ymchwil, Effaith ac Arloesi

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
EshraghiA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10880
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E42, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cefndir

Arman Eshraghi sy'n dal y Cadeirydd Cyllid a Buddsoddi yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n Gymrawd Shimomura o Fanc Datblygu Japan, Cymrawd Academi Addysg Uwch y DU a'r Ganolfan Astudio Ansicrwydd Gwneud Penderfyniadau yn UCL. Yng Nghaerdydd, mae Arman yn cyfarwyddo Grŵp Ymchwil Fintech, ac yn gwasanaethu fel Dirprwy Bennaeth Adran Ymchwil, Effaith ac Arloesi.

Cyn hynny, roedd Arman ym Mhrifysgol Caeredin, ac mae wedi dal swyddi gwadd ym Mhrifysgol Manceinion, Coleg Prifysgol Llundain,  a Phrifysgol Caergaint yn Seland Newydd. Cyn y byd academaidd, roedd yn ymgynghorydd rheoli yn y sectorau bancio a thelathrebu. Mae gan Arman PhD mewn Cyllid o Brifysgol Caeredin, MBA gyda chanolbwynt cyllid a BSc mewn Peirianneg Drydanol, y ddau o Brifysgol Sharif yn Tehran. Canmolwyd ei ymchwil doethurol ac ôl-ddoethurol yn fawr gan EFMD Global, Emerald Literati, SFE Rising Star, a gwobrau EFG Young Scholar .

Ymchwil

Mae ymchwil academaidd Arman yn rhychwantu cyllid a chyfrifeg gyda diddordebau eang gan gynnwys rheoli buddsoddiadau, cyllid ymddygiadol, technoleg ariannol, llywodraethu corfforaethol, a chyfrifo beirniadol. Yn y cyfamser, dyfynnir ei waith yn y Financial Times, Washington Post, Harvard Business Review, Forbes, Bloomberg a'r BBC, ac mae wedi cyfrannu at lawlyfrau a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caergrawnt, Wiley, Springer, Emerald a Routledge.

Mae ei gyhoeddiadau cyfnodolyn yn ymdrin â chyllid (Review of Financial Studies; Adolygiad o Gyllid; Journal of Empirical Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Adolygiad ariannol; Llywodraethu Corfforaethol: Adolygiad Rhyngwladol; Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddi Ariannol; Adolygiad o Gyllid Meintiol a Chyfrifo; European Journal of Finance; Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; Finance Research Letters), cyfrifyddu (Cyfrifeg, Sefydliadau a Chymdeithas;  Cyfrifeg, Archwilio ac Atebolrwydd; Ymchwil Cyfrifeg a Busnes) Rheolaeth (British Journal of Management). Mae Arman hefyd yn cyfrannu'n weithredol at olygu cyfnodolion cyllid fel Cyd-olygydd International Review of Economics and Finance (IF: 4.5), Uwch Olygydd Cyllid Research Letters (IF: 10.4) a'r Global Finance Journal (IF: 5.2), a Chyd-olygydd Rhifyn Arbennig y European Journal of Finance . Mae wedi cynnal adolygiadau papur ar gyfer yr Adolygiad o Astudiaethau Ariannol, Journal of Corporate Finance; Journal of Banking and Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Journal of Business Ethics; a Journal of Economic Behavior and Organization

Y tu hwnt i'r byd academaidd, mae'r Athro Eshraghi yn ymgysylltu ag ystod o sefydliadau yn y sector cyllid i gynnig ymchwil a hyfforddiant pwrpasol. Mae wedi rhoi sgyrsiau gwadd, ymhlith eraill, yn y Federal Reserve Bank (Efrog Newydd), Centre for European Economic Research (Mannheim), Sefydliad Cenedlaethol Marchnadoedd Gwarantau (Mumbai), a sefydliadau'r DU fel yr ONS, CFA UK Institute a CityUK. Mae Arman yn aelod o Fwrdd Cynghori Fintech Cymru, mae wedi cynghori nifer o gwmnïau yn y DU ym maes marchnadoedd ariannol, ac mae'n fentor yn Fintech Wales Foundry

Addysgu

Mae Arman yn angerddol iawn am addysgu ac addysg. Y tu hwnt i Gaerdydd, mae wedi dysgu carfannau amrywiol yn y DU (Caeredin, Llundain, Manceinion, Warwick), Ewrop (Gwlad Belg, Denmarc, Netherland, Portiwgal) ac Asia (Tsieina, India, Gwlad Thai). Ar hyn o bryd mae'n arholwr allanol MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol yn Bayes (gynt, Cass) Ysgol Fusnes yn City, Prifysgol Llundain.

Fel arfer, mae addysgu Arman yn cynnwys cyrsiau MSc, MBA, PhD a gweithredol mewn rheoli buddsoddiadau, cyllid ymddygiadol, cyllid corfforaethol a fintech (mae rhestr lawn ar gael ar y tab addysgu uchod). Mae'n angerddol am arloesi mewn addysgu, ac mae ei gyrsiau wedi ennill gwobrau a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr am yr Arloesedd Addysgu Gorau, y Cwrs Ôl-raddedig Gorau ac Addysgu Ysbrydoledig. 

Cyfryngau

 • "Tech datgloi'r drws i godi arian corfforaethol ar gyfer buddsoddwyr manwerthu", Financial Times, 2020
 • "Neurofinance a pham mae rhai pobl yn gwneud arian yn haws nag eraill", BBC World, 2020
 • "Sut i fod yn fwy disgybledig am arbed ymddeol", YouTube, 2019
 • "Mae astudiaeth newydd yn cysylltu treftadaeth ddiwylliannol Prif Swyddog Gweithredol â pherfformiad corfforaethol", Forbes, 2018
 • "Mae penderfyniad Prif Swyddog Gweithredol wedi'i lunio gan fewnfudo", Adolygiad Busnes Harvard, 2018
 • "Delio ag egos mawr yn y swyddfa", Ignites Ewrop (Financial Times), 2018
 • "Perfformiad banc a'r DNA diwylliannol", Llywodraethu Corfforaethol Ysgol y Gyfraith Harvard, 2018
 • "Gall cyfran weithredol uchel arwain at enillion tlotach", Ignites Europe (Financial Times), 2018
 • "Mae treftadaeth ddiwylliannol yn effeithio ar berfformiad banc dan gystadleuaeth", Vox CEPR®, 2017
 • "Pan fydd byrddau banc yn mynd yn rhy glyd, disgwyliwch gamymddwyn", Vox CEPR®, 2016
 • "Symudodd tôn llais Alan Greenspan brisiau aur", Financial Times, 2013
 • "Nid dyna mae cadeiryddion Fed yn ei ddweud, dyna'r ffordd maen nhw'n ei ddweud", Washington Post, 2013
 • "Sut y symudodd 'tôn' Alan Greenspan aur ac arian", Globe and Mail, 2013
 • "Mae argyfwng Asiaidd 1997 yn dychwelyd wrth i China grynu", Bloomberg, 2013
 • "Byddwch yn wyliadwrus o beryglon eos sydd wedi'u gorlenwi", Financial Times (FTfm), 2012

Siarad Cyhoeddus a Chymedroli

Mae rhestr lawn o seminarau ymchwil a chyflwyniadau cynhadledd ar gael ar y tab ymchwil uchod.

Ymgynghoriaeth a Chyfraniad i Baneli Arbenigol

 • Llywodraeth Cymru, aelod o Ymgynghoriad 'Technoleg mewn Gweithgynhyrchu', Caerdydd, 2020
 • Senedd Cymru, aelod o'r Gofrestr Arbenigwyr COVID-19, ers 2020
 • Fintech Wales, aelod o'r Bwrdd Cynghori, Caerdydd, ers 2019
 • Fintech Wales, aelod o Weithgor Sgiliau, Caerdydd ers 2019
 • Cyngor Ymchwil Norwy, aelod o Banel Dyfarnwyr Grant, Oslo, 2019
 • Fintech Scotland, cynrychiolydd Prifysgol Caeredin, Caeredin, 2017-18
 • Sefydliad CFA a CFA Society UK, aelod o Ford Gron Talent Cyllid, Caeredin, 2017-18
 • Scottish Financial Enterprise, aelod o Brosiect Strategaeth Gwasanaethau Ariannol, Caeredin, 2016
 • Cyngor Ymchwil Portiwgal, aelod o'r Panel Dyfarnwyr Grant, Lisbon, 2015

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

Articles

Book sections

Ymchwil

Research Interests

 • Behavioural investing, fund management, behavioural corporate finance
 • Financial technology, big data, textual analysis in finance
 • Corporate governance, board structure, governance in banking
 • Interdisciplinary and critical accounting, discourse analysis, sensemaking

Selected Media Coverage

 • “Tech unlocks the door to corporate fundraising for retail investors”, Financial Times, 2020
 • “Neurofinance and why some people make money more easily than others”, BBC World, 2020
 • "How to be more disciplined about retirement saving", YouTube, 2019
 • “New study links a CEO’s cultural heritage with corporate performance”, Forbes, 2018
 • “A CEO’s decision making is shaped by immigration”, Harvard Business Review, 2018
 • “Dealing with big egos in the office”, Ignites Europe (Financial Times), 2018
 • “Bank performance and the cultural DNA”, Harvard Law School Corporate Governance, 2018
 • “High active share may lead to poorer returns”, Ignites Europe (Financial Times), 2018
 • “Cultural heritage affects bank performance under competition”, Vox CEPR, 2017
 • “When bank boards get too cozy, expect misconduct”, Vox CEPR, 2016
 • “Alan Greenspan’s tone of voice moved gold prices”, Financial Times, 2013
 • “It’s not what Fed chairmen say, it’s the way they say it”, Washington Post, 2013
 • “How Alan Greenspan’s ‘tone’ moved gold and silver”, Globe and Mail, 2013
 • "No 1997 Asian Crisis Return as China Trembles", Bloomberg, 2013
 • “Beware the dangers of overinflated egos”, Financial Times (FTfm), 2012

Invited Research Seminars

 • Aston University, UK, 2022
 • Trinity College Dublin, Ireland, 2022
 • University of Reading, UK, 2022
 • University of the North, Colombia, 2021
 • Queen Mary University, UK, 2021
 • University of Exeter, UK, 2020
 • Leeds University, UK, 2019
 • University of St Andrews, UK, 2019
 • University College Dublin, Ireland, 2019
 • Queen’s University Belfast, UK, 2019
 • Open University, Milton Keynes, UK, 2019
 • University of Porto, Portugal, 2019
 • Waseda University, Tokyo, Japan, 2018
 • Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, 2018
 • City University of London, UK, 2018
 • Swansea University, UK, 2018
 • University of Aarhus, Denmark, 2018
 • Frankfurt School of Finance and Management, Germany, 2018
 • Seoul National University, Seoul, South Korea, 2017
 • Sungkyunkwan University, Seoul, South Korea, 2017
 • Newcastle University, UK, 2017
 • San Diego State University, US, 2017
 • Glasgow University, UK, 2017
 • University of Leipzig, Germany, 2017
 • Bangor University, UK , 2017
 • University of Aarhus, Denmark, 2016
 • University of Algarve, Portugal, 2016
 • University of Stirling, UK, 2015
 • Heriot-Watt University, UK, 2015
 • University of Texas at Austin, US, 2014
 • University of Laval, Quebec, Canada, 2012
 • University of Maastricht, Netherlands, 2012

Conference Presentations 

‘c’ indicates presentation by co-author

 • Behavioural Finance Working Group Conference, Virtual, 2021, c
 • Boca Corporate Finance and Governance Conference, Virtual, 2020
 • BBS Conference on the Developments in Financial Technology, Virtual, 2020
 • Infiniti Conference on International Finance, Glasgow, 2019
 • European Financial Management Association Meeting, Azores, 2019, c
 • Financial Management Association European Conference, Glasgow, 2019, c
 • Summer Institute on Bounded Rationality, Max Planck Institute, Berlin, 2018
 • Harvard Behavioral Decision Research in Management Conference, Boston, 2018, c
 • Financial Management Association Global Conference, San Diego, 2018, c
 • Infiniti Conference on International Finance, Poznan, 2018
 • Global Finance Association Conference, Paris, 2018
 • Manchester Business School Conference on Hedge Funds, Manchester, 2017
 • Academy of Behavioral Finance Global Conference, Los Angeles, 2017
 • Harvard Business School BIG Ideas Doctoral Workshop, Boston, 2017, c
 • British Accounting and Finance Association Conference, Edinburgh, 2017
 • Research in Behavioural Finance Conference, Amsterdam, 2016
 • Financial Intermediation Research Society Conference, Lisbon, 2016, c
 • Financial Management Association Global Conference, Las Vegas, 2016
 • Behavioural Finance Working Group Conference, London, 2013-2017, Two Best Paper Awards 
 • Infiniti Conference on International Finance, Ljubljana, 2015
 • Consortium on Activist Investors and Corporate Governance, London 2015, c
 • CFA Institute Program Partner Conference, Edinburgh, 2015
 • Financial Management Association European Annual Meeting, Venice 2015, c, Best Paper Award Finalist
 • International Review of Financial Analysis Conference on Gold, Hamburg, 2015, Best Paper Award
 • European Financial Management Association Meeting, Amsterdam 2015, c
 • Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, 2014
 • Financial Management Association Annual Meeting, Nashville 2014, c
 • Financial Management Association European Annual Meeting, Maastricht 2014, c
 • Conference on Discourse Approaches in Financial Communication, Locarno, 2014
 • Emerging Scholars in Banking and Finance Conference, London 2014, c
 • The Dutch Central Bank Workshop on Board Diversity, Amsterdam 2014, c
 • Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Kobe, 2013
 • British Accounting and Finance Association Conference, Newcastle, 2013
 • Eastern Finance Association Conference, Boston, 2012
 • Conference on the Role of Expectations in Financial Markets, Mannheim, 2012
 • Academy of Behavioral Finance Global Conference, Chicago, 2010

Addysgu

Current and past teaching includes the courses below covering diverse class sizes and student backgrounds:

 • Financial Technology and Behaviour (MSc)
 • Finance and Investment (MSc/MBA)
 • Corporate Finance (MBA)
 • Behavioural Finance (MSc)
 • Equity Valuation (MSc)
 • Investment Management (MSc)
 • Digital Transformation, Organizations and Society (MBA)
 • Advanced Topics in Finance and Accounting (PhD)

My teaching philosophy seeks student-focused learning and initiating conceptual changes. I am passionate about teaching innovations and led a research project on transforming finance education using investment/trading simulation platforms. My teaching has won awards voted by students for Best Teaching Innovation in 2017, Best Postgraduate Course in 2016, Inspirational Teaching in 2015 and several other nominations.

Inter alia, I have delivered postgraduate and executive programmes in the UK (Edinburgh, Warwick, Cardiff, London), Europe (Netherlands, Belgium, Denmark, Portugal) and Asia (Iran, India, Thailand). I have also some experience teaching personal finance for Wallich, a homelessness charity, and primary school students from a deprived area of Wales.

Executive education and industry engagement are among my key interests. I designed a two-day executive masterclass in 2015 on 'Advances in Behavioural Finance' which has since been delivered to several British, American, Indian and Chinese organisations. Other bespoke training delivered in the UK and internationally includes:

 • Help to Grow Management                                   BEIS Department, UK government, 2021
 • Excellence in the Finance Function                      National Health Service Wales, UK, 2018-21
 • Finance for Non-financial Managers                     BECT Building Contractors, UK, 2020
 • Textual Analysis in Finance                                   Walter Scott & Partners, UK, 2019
 • Advances in Financial Technology                        Cohort of finance managers, UK, 2019
 • Finance, Behaviour and Sustainability                 Cohort of sustainability managers, UK, 2018
 • Applications of Behavioural Finance                     Aetna Inc (CVS Health), US, 2017
 • Finance for Media Companies                              Scottish Television plc, UK, 2016-17
 • Advances in Behavioural Finance                         Scottish Widows plc, UK, 2016
 • Advances in Behavioural Finance                         Huarong Asset Management, China, 2015
 • Applied Corporate Finance                                    Guangzhou CPA Association, China, 2014

Bywgraffiad

Educational Background

PhD in Finance, University of Edinburgh, 2012
    Thesis: Professional Investor Psychology and Investment Performance
    Advisory committee: Richard Taffler, Seth Armitage

MBA, Sharif University of Technology, Tehran, 2005
    Concentration in finance; Thesis: Signalling with Stock Market Indices

BSc in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, 2003
    Concentration in telecommunications; Thesis: Essays on Visual Cryptography

Anrhydeddau a dyfarniadau

Research

Best Academic Programme finalist, Fintech Wales Awards, 2021
Scottish Crucible Fellowship, 2018
Shimomura Fellowship, Development Bank of Japan, 2018
Sustained Excellence Award, University of Edinburgh, 2017
Finalist, Scottish Financial Enterprise Rising Star Award sponsored by EY, 2017
Best Paper Award Finalist, Financial Management Association European Conference, Venice, 2015
Best Paper Award, International Review of Financial Analysis Conference on Gold, 2015
Best Paper Award (twice), Behavioural Finance Working Group Conference, London, 2014-15
Highly Commended PhD Research, European Foundation for Management Development, 2014
Young Scholar Award for Research in Financial Discourse, European Financial Group, 2014
Highly Commended, Emerald Literati Award for Research Excellence, 2013

Teaching 

Best Teaching Innovation Award, University of Edinburgh Business School, 2017
Selected in the University of Edinburgh Teaching Excellence Poster Campaign, 2017-18
Best Course Award, University of Edinburgh Business School, 2016
Inspirational Teaching Award, University of Edinburgh Business School, 2015
Nominated 14 times, University of Edinburgh Annual Teaching Awards, 2012-18
Best Postgraduate Tutor, Manchester Business School, 2010

Pre-academia

PhD scholarship at the University of Edinburgh, 2007-11
Third rank in the MBA graduating class of Iran’s most selective business school, 2005
First rank in Iran's National Admissions Test for postgraduate business programmes, 2003
Admitted to Iran’s most selective (top 0.02%) engineering programme, 1999

Aelodaethau proffesiynol

Director, Cardiff Corporate Governance Research Group, Cardiff University
Co-director, Cardiff Fintech Research Group, Cardiff University
Fellow, Centre for Study of Decision-Making Uncertainty, UCL
Fellow, Development Bank of Japan
Fellow, Higher Education Academy
Former Member, Edinburgh Futures Institute, University of Edinburgh
Former Member, Academic Senate, University of Edinburgh

Safleoedd academaidd blaenorol

Professor of Finance and Investment, Cardiff University, 2018-present
Senior Lecturer (Associate Professor) in Finance and Accounting, University of Edinburgh, 2016-18
Lecturer (Assistant Professor) in Finance and Accounting, University of Edinburgh, 2013-16
Postdoctoral Fellow in Finance, University of Edinburgh, 2011-13
Visiting Doctoral Fellow, University of Manchester, 2010-11
Visiting Doctoral Fellow, University College London, 2008-09

Pwyllgorau ac adolygu

Co-Editor: International Review of Economics & Finance

Senior Editor: Finance Research Letters and Global Finance Journal

Special Issue Guest Editor: European Journal of Finance

Ad-hoc Reviewer: Journal of Corporate Finance; Journal of Banking and Finance; Journal of Business Ethics; Journal of Economic Behavior and Organization; British Accounting Review; European Journal of Finance; Finance Research Letters; Global Finance Journal; Multinational Finance Journal; Business Ethics: A European Review; Review of Behavioral Finance; Journal of Behavioral and Experimental Finance; Qualitative Research in Financial Markets

Member of Grant Review Panel: Research Council of Norway and Research Council of Portugal

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in advising PhD projects in the following broad areas:

 • Behavioural investing, fund management, behavioural corporate finance
 • Financial technology, big data, textual analysis in finance
 • Corporate governance, board structure, governance in banking
 • Interdisciplinary and critical accounting, discourse analysis, sensemaking

Note to prospective doctoral applicants:

 • Please include in your introductory email a detailed research proposal, CV, motivation letter and references.
 • Read these helpful tips (here and here) about writing research proposals.
 • Review this information about our PhD programme and the research interests of my colleagues.