Ewch i’r prif gynnwys
Arman Eshraghi

Yr Athro Arman Eshraghi

Athro Cyllid a Buddsoddiad, Dirprwy Bennaeth Adran Ymchwil, Effaith ac Arloesi

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
EshraghiA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10880
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E42, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cefndir

Yr Athro Arman Eshraghi sy'n dal y Cadeirydd Cyllid a Buddsoddi yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n un o gyfarwyddwyr sefydlol Grŵp Ymchwil Fintech Caerdydd, Arweinydd Thema Fintech yn y Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol, ac yn aelod o'r Ganolfan Ymchwil Polisi Arloesedd. Y tu hwnt i Gaerdydd, mae'n Gymrawd Shimomura o Fanc Datblygu Japan, Cymrawd Erskine o Brifysgol Caergaint yn Seland Newydd, yn Gymrawd Gwadd y Ganolfan Astudio Ansicrwydd Gwneud Penderfyniadau yng Ngholeg Prifysgol Llundain, Is-gadeirydd Pwyllgor Athrawon Cymdeithas Cyfrifeg a Chyllid Prydain, ac yn gyd-gyfarwyddwr y Gweithgor Cyllid Ymddygiadol.

Yn flaenorol, roedd yr Athro Eshraghi yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin gyda swyddi gwadd ym Mhrifysgol Manceinion ac UCL, ynghyd â rhai blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant mewn gwasanaethau ariannol cyn y byd academaidd. Mae ganddo PhD mewn Cyllid o Brifysgol Caeredin, ac MBA mewn Cyllid a BSc mewn Peirianneg Drydanol o Brifysgol Sharif yn Tehran. Derbyniodd ei ymchwil doethurol ac ôl-ddoethurol gydnabyddiaeth gan EFMD Global, gwobrau Emerald Literati , gwobrau Scottish Financial Enterprise Rising Star, a gwobrau Young Scholar Grŵp Ariannol Ewrop .

Ymchwil

Mae ymchwil academaidd Arman yn rhychwantu cyllid a chyfrifeg gyda diddordebau eang gan gynnwys buddsoddiadau, cyllid ymddygiadol/corfforaethol, technoleg ariannol a chyfrifo rhyngddisgyblaethol. Mae thema graidd ei ymchwil yn archwilio penderfyniadau ariannol - a'r broses o wneud penderfyniadau - buddsoddwyr manwerthu, rheolwyr cronfeydd a swyddogion gweithredol corfforaethol, yn ogystal ag unrhyw aneffeithlonrwydd cysylltiedig mewn marchnadoedd ariannol. Dyfynnir ei waith yn y Financial Times, Washington Post, Harvard Business Review, Forbes, Bloomberg, BBC, ac mae wedi cyfrannu at lawlyfrau a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caergrawnt, Wiley, Springer, Emerald a Routledge.

Cyhoeddir ei ymchwil ar draws amryw gyfnodolion ym maes cyllid (gan gynnwys Review of Financial Studies; Adolygiad o Gyllid; Journal of Empirical Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Adolygiad ariannol; Llywodraethu Corfforaethol: Adolygiad Rhyngwladol, ac ati), mewn cyfrifeg (gan gynnwys Cyfrifeg, Sefydliadau a Chymdeithas; Cyfrifeg, Archwilio ac Atebolrwydd Journal; Ymchwil Cyfrifeg a Busnes), ac mewn rheolaeth (British Journal of Management).

Mae'r Athro Eshraghi hefyd yn cyfrannu'n weithredol at olygu cyfnodolion cyllid fel Prif Olygydd yr Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid, Uwch Olygydd Cyllid Research Letters a'r Global Finance Journal, a Golygydd Rhifyn Arbennig y European Journal of Finance. Mae wedi cynnal adolygiadau papur ar gyfer yr Adolygiad o Astudiaethau Ariannol, Journal of Corporate Finance; Journal of Banking and Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Journal of Business Ethics; a Journal of Economic Behavior and Organization, ymhlith eraill.

Y tu hwnt i'r byd academaidd, mae'r Athro Eshraghi yn ymgysylltu â sefydliadau yn y sector cyllid i gynnig ymchwil a hyfforddiant pwrpasol. Mae wedi cyflwyno sgyrsiau gwadd yn y Federal Reserve Bank (Efrog Newydd), Centre for European Economic Research (Mannheim), National Institute of Securities Markets (Mumbai), a sefydliadau'r DU fel y  Swyddfa Ystadegau Gwladol, Sefydliad Alan Turing, CFA Society UK a CityUK. Mae'n gyn-aelod o Banel Cynghori Fintech Cymru, ac mae wedi cynghori sawl cwmni yn y DU (gan gynnwys BBaChau a chwmni FTSE 100) mewn meysydd sy'n ymwneud â marchnadoedd ariannol a thechnoleg ariannol. 

Addysgu ac Addysg

Mae Arman yn angerddol iawn am addysgu ac addysg. Y tu hwnt i Gaerdydd, mae wedi dysgu carfannau amrywiol yn y DU (Caeredin, Llundain, Manceinion, Warwick), Ewrop (Gwlad Belg, Denmarc, yr Iseldiroedd, Portiwgal) ac Asia (Tsieina, India, Fietnam, Gwlad Thai). Mae'n arholwr allanol MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol yn Bayes (gynt, Cass) Ysgol Fusnes yn City, Prifysgol Llundain.

Fel arfer, mae addysgu Arman yn cynnwys cyrsiau MSc, MBA, PhD a gweithredol mewn rheoli buddsoddiadau, cyllid ymddygiadol, cyllid corfforaethol a fintech (mae'r rhestr lawn ar gael ar y tab addysgu). Mae'n angerddol am arloesi addysgu, ac mae ei gyrsiau wedi ennill gwobrau a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr ar gyfer Addysgu Ysbrydoledig ac Arloesi Addysgu Gorau

Cyfryngau

 • "Reflections on the UK Global Investment Summit", LBC News (yn fyw), 2023
 • "Rhagolwg IMF ar economi'r DU", Capital/Heart Radio (wedi'i gofnodi), 2023
 • "Ymatebion i'r gyllideb mini", Prifddinas/Heart Radio (wedi'i gofnodi), 2022
 • "Ymateb Banc Lloegr i'r gyllideb fach", LBC News (yn fyw), 2022
 • "Effaith ariannol sancsiynau Rwsia", Asharq Newyddion Bloomberg (yn fyw), 2022
 • "Y rhagolwg economaidd byd-eang IMF newydd", Asharq Newyddion Bloomberg (yn fyw), 2022
 • "Sut olwg fydd ar fancio ymhen 10 mlynedd", Y We Nesaf, 2021
 • "Bancwyr Iau ac oriau gwaith hir", GB News (yn fyw), 2021
 • "Tech datgloi'r drws i godi arian corfforaethol ar gyfer buddsoddwyr manwerthu", Financial Times, 2020
 • "Neurofinance a pham mae rhai pobl yn gwneud arian yn haws nag eraill", BBC World, 2020
 • "Sut i fod yn fwy disgybledig am arbed ymddeol", YouTube, 2019
 • "Mae astudiaeth newydd yn cysylltu treftadaeth ddiwylliannol Prif Swyddog Gweithredol â pherfformiad corfforaethol", Forbes, 2018
 • "Mae penderfyniad Prif Swyddog Gweithredol wedi'i lunio gan fewnfudo", Adolygiad Busnes Harvard, 2018
 • "Delio ag egos mawr yn y swyddfa", Ignites Ewrop (Financial Times), 2018
 • "Perfformiad banc a'r DNA diwylliannol", Llywodraethu Corfforaethol Ysgol y Gyfraith Harvard, 2018
 • "Gall cyfran weithredol uchel arwain at enillion tlotach", Ignites Europe (Financial Times), 2018
 • "Mae treftadaeth ddiwylliannol yn effeithio ar berfformiad banc dan gystadleuaeth", Vox CEPR®, 2017
 • "Pan fydd byrddau banc yn mynd yn rhy glyd, disgwyliwch gamymddwyn", Vox CEPR®, 2016
 • "Symudodd tôn llais Alan Greenspan brisiau aur", Financial Times, 2013
 • "Nid dyna mae cadeiryddion Fed yn ei ddweud, dyna'r ffordd maen nhw'n ei ddweud", Washington Post, 2013
 • "Sut y symudodd 'tôn' Alan Greenspan aur ac arian", Globe and Mail, 2013
 • "Mae argyfwng Asiaidd 1997 yn dychwelyd wrth i China grynu", Bloomberg, 2013
 • "Byddwch yn wyliadwrus o beryglon eos sydd wedi'u gorlenwi", Financial Times (FTfm), 2012

Siarad Cyhoeddus a Chymedroli

Ymgynghoriaeth a Chyfraniad y Panel

 • Gwobrau Corfforaethol ESG, aelod o'r panel beirniadu, y DU, 2022-23
 • Grŵp Interswitch, cwmni fintech pan-Affricanaidd, Nigeria, 2022
 • Fintech Wales, aelod o'r Bwrdd Cynghori, Caerdydd, 2019-22
 • Fintech Wales, aelod o Weithgor Sgiliau, Caerdydd, 2019-22
 • Cyngor Ymchwil Norwy, aelod o Banel Dyfarnwyr Grant, Oslo, 2019
 • Fintech Scotland, cynrychiolydd Prifysgol Caeredin, Caeredin, 2017-18
 • Sefydliad CFA a CFA Society UK, aelod o Ford Gron Talent Cyllid, Caeredin, 2017-18
 • Advanced Logic Analytics, ymgynghorydd ar ddadansoddeg teimladau ariannol, 2017
 • Scottish Financial Enterprise, aelod o Brosiect Strategaeth Gwasanaethau Ariannol, Caeredin, 2016
 • Cyngor Ymchwil Portiwgal, aelod o'r Panel Dyfarnwyr Grant, Lisbon, 2015

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

Articles

Book sections

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Cyllid ymddygiadol
 • Cyllid corfforaethol
 • Technoleg ariannol
 • Rheoli buddsoddi
 • Cyfrifeg yn seiliedig ar y farchnad
 • Cyfrifeg ryngddisgyblaethol

Trosolwg Ymchwil

Mae ymchwil academaidd Arman yn rhychwantu cyllid a chyfrifeg gyda diddordebau eang gan gynnwys buddsoddiadau, cyllid ymddygiadol/corfforaethol, technoleg ariannol a chyfrifo rhyngddisgyblaethol. Mae thema graidd ei ymchwil yn archwilio penderfyniadau ariannol - a'r broses o wneud penderfyniadau - buddsoddwyr manwerthu, rheolwyr cronfeydd a swyddogion gweithredol corfforaethol, yn ogystal ag unrhyw aneffeithlonrwydd cysylltiedig mewn marchnadoedd ariannol. Dyfynnir ei waith yn y Financial Times, Washington Post, Harvard Business Review, Forbes, Bloomberg, BBC, ac mae wedi cyfrannu at lawlyfrau a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caergrawnt, Wiley, Springer, Emerald a Routledge.

Cyhoeddir ei ymchwil ar draws amryw gyfnodolion ym maes cyllid (gan gynnwys Review of Financial Studies; Adolygiad o Gyllid; Journal of Empirical Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Adolygiad ariannol; Llywodraethu Corfforaethol: Adolygiad Rhyngwladol, ac ati), mewn cyfrifeg (gan gynnwys y Cyfrifeg, Sefydliadau a Chymdeithas; Cyfrifeg, Archwilio ac Atebolrwydd Journal; Ymchwil Cyfrifeg a Busnes), ac mewn rheolaeth (British Journal of Management).

Mae'r Athro Eshraghi hefyd yn cyfrannu'n weithredol at olygu cyfnodolion cyllid fel Prif Olygydd yr Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid, Uwch Olygydd Cyllid Research Letters a'r Global Finance Journal, a Golygydd Rhifyn Arbennig y European Journal of Finance. Mae wedi cynnal adolygiadau papur ar gyfer yr Adolygiad o Astudiaethau Ariannol, Journal of Corporate Finance; Journal of Banking and Finance; Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd; Journal of Business Ethics; a Journal of Economic Behavior and Organization, ymhlith eraill.

Y tu hwnt i'r byd academaidd, mae'r Athro Eshraghi yn ymgysylltu â sefydliadau yn y sector cyllid i gynnig ymchwil a hyfforddiant pwrpasol. Mae wedi cyflwyno sgyrsiau gwadd yn y Federal Reserve Bank (Efrog Newydd), Centre for European Economic Research (Mannheim), National Institute of Securities Markets (Mumbai), a sefydliadau'r DU fel y  Swyddfa Ystadegau Gwladol, Sefydliad Alan Turing, CFA Society UK a CityUK. Mae'n gyn-aelod o Banel Cynghori Fintech Cymru, ac mae wedi cynghori sawl cwmni yn y DU (gan gynnwys BBaChau a chwmni FTSE 100) mewn meysydd sy'n ymwneud â marchnadoedd ariannol a thechnoleg ariannol. 

Cyd-drefnu Cynadleddau Ymchwil

3ydd Cynhadledd Technoleg Ariannol Caerdydd
Caerdydd, 2024, Allweddnodyn: Gilles Chemla, Coleg Imperial Llundain
 
Cynhadledd Gweithgor Cyllid Ymddygiadol 17eg
Llundain, 2024, Keynote: Marcin Kacperczyk, Coleg Imperial Llundain
 
32ain Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Rheoli Ariannol Ewrop
Caerdydd, 2023, Allweddnodyn: Lauren Cohen, Ysgol Fusnes Harvard
 
Cynhadledd Gweithgor Cyllid Ymddygiadol 16eg
Llundain, 2023, Keynote: Dong Lou, Ysgol Economeg Llundain
 
2il Gynhadledd Technoleg Ariannol Caerdydd
Caerdydd, 2023, Allweddnodyn: Wei Xiong, Prifysgol Princeton
 
Cynhadledd Gweithgor Cyllid Ymddygiadol 15th
Llundain, 2022, Keynote: Lauren Cohen, Ysgol Fusnes Harvard
 
Cynhadledd Technoleg Ariannol gyntaf Caerdydd
Caerdydd, 2022, Allweddnodyn: Lin William Cong, Prifysgol Cornell
 
2il Gynhadledd Llywodraethu Corfforaethol Rhyngwladol
Caerdydd, 2021, Keynote: Konstantinos Stathopoulos, Prifysgol Manceinion
 
Gweithdy ESRC ar Ddatgloi Potensial Blockchain
Caerdydd, 2019, Allweddnodyn: Felix Irresberger, Prifysgol Durham
 
Cynhadledd Cyllid Cymdeithasol a Thechnoleg Ariannol
Caeredin, 2017, Keynote: John Beshears, Ysgol Fusnes Harvard
 
Cynhadledd Cyfryngau a Marchnadoedd Ariannol
Caeredin, 2014, Keynote: John Kay, Prifysgol Rhydychen
 
2023 International Fintech Conference at Cardiff Business School
 
2023 EFMA Annual Meeting at Cardiff Business School

Addysgu

Mae fy addysgu presennol ac yn y gorffennol yn cynnwys y cyrsiau isod sy'n cwmpasu maint dosbarthiadau amrywiol a chefndiroedd myfyrwyr:

 • Technoleg Ariannol ac Ymddygiad (MSc)
 • Cyllid a Buddsoddi (MSc/MBA)
 • Cyllid Corfforaethol (MBA)
 • Cyllid Ymddygiad (MSc)
 • Prisio Ecwiti (MSc)
 • Rheoli Buddsoddi (MSc)
 • Trawsnewid Digidol, Sefydliadau a Chymdeithas (MBA)
 • Pynciau Uwch mewn Cyllid a Chyfrifeg (PhD)

Mae fy athroniaeth addysgu yn ceisio dysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr a chychwyn newidiadau cysyniadol. Rwy'n angerddol am arloesi addysgu ac, rai blynyddoedd yn ôl, arweiniodd brosiect ymchwil ar drawsnewid addysg cyllid gan ddefnyddio llwyfannau efelychu buddsoddiadau/masnachu. Rwyf wedi ennill Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caeredin ac rwy'n Gymrawd AdvanceHE (gynt Academi Addysg Uwch). Mae fy addysgu wedi ennill gwobrau a bleidleisiwyd gan fyfyrwyr ar gyfer Addysgu Ysbrydoledig, Arloesi Addysgu Gorau, a'r Cwrs Ôl-raddedig Gorau ymhlith enwebiadau eraill.

Financial Technology and Behaviour - 2023

Rwyf wedi cyflwyno rhaglenni ôl-raddedig a gweithredol yn y DU (Caerdydd, Caeredin, Warwick, Manceinion, Llundain), Ewrop (Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Denmarc, Portiwgal) ac Asia (Tsieina, India, Fietnam, Gwlad Thai). Mae gen i rywfaint o brofiad hefyd yn dysgu cyllid personol i Wallich, elusen digartrefedd yng Nghymru.

Mae addysg weithredol ac ymgysylltu â'r diwydiant ymhlith fy mhrif ddiddordebau. Rai blynyddoedd yn ôl, lluniais ddosbarth meistr gweithredol deuddydd ar 'Advances in Behavioural Finance' sydd bellach wedi'i gyflwyno i sawl cwmni Prydeinig, Americanaidd, Indiaidd a Tsieineaidd. 

Mae hyfforddiant pwrpasol arall a ddarperir yn y DU ac yn rhyngwladol yn cynnwys:

 • Adran BEIS Rheoli                                   Cymorth i Dyfu, Llywodraeth y DU, 2021-23
 • Rhagoriaeth yn y Swyddogaeth                      Cyllid Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru, y DU, 2018-21
 • Cyllid i Reolwyr Anariannol Contractwyr                     Adeiladu BECT, y DU, 2020
 • Dadansoddiad Testunol mewn Cyllid                                   Walter Scott & Partners, UK, 2019
 • Datblygiadau mewn Technoleg                        Ariannol Carfan o reolwyr cyllid, y DU, 2019
 • Cyllid, Ymddygiad a Chynaliadwyedd                 Carfan o reolwyr cynaliadwyedd, UK, 2018
 • Ceisiadau o Behavioural Finance                     Aetna Inc (CVS Health), UD, 2017
 • Cyllid ar gyfer Cwmnïau                              Cyfryngau Scottish Television plc, UK, 2016-17
 • Advances in Behavioural Finance                         Scottish Widows plc, UK, 2016
 • Datblygiadau mewn Rheoli Asedau Huarong Cyllid                         Ymddygiadol, Tsieina, 2015
 • Cyllid Corfforaethol                                    Cymhwysol Cymdeithas CPA Guangzhou CPA, Tsieina, 2014

Bywgraffiad

Cefndir addysgol

 • PhD mewn Cyllid, Prifysgol Caeredin, 2007-11
      Thesis: Perfformiad Seicoleg a Buddsoddi Buddsoddwr Proffesiynol
      Pwyllgor cynghori: Richard Taffler, Seth Armitage, David Tuckett
 • MBA, Prifysgol Technoleg Sharif, 2003-05
      Canolbwyntio mewn cyllid; Thesis: Ymddygiad Herding mewn Marchnadoedd Ecwiti
 • BSc mewn Peirianneg Drydanol, Prifysgol Technoleg Sharif, 1999-2003
      Canolbwyntio mewn telathrebu; Thesis: Ysgrifau ar Cryptograffeg Gweledol

Anrhydeddau a dyfarniadau

Ymchwil ac Arweinyddiaeth Ymchwil

Enwebwyd, Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd, 2023
Wedi'i ddewis, Rhaglen Arweinyddiaeth Athrawon Caerdydd, 2022
Rhestr fer (tair gwaith), Gwobrau Fintech Cymru, 2021-23
Crucible Albanaidd Cymrodoriaeth, 2018
Cymrodoriaeth Shimomura, Banc Datblygu Japan, 2018
Gwobr Rhagoriaeth Barhaus, Prifysgol Caeredin, 2017
Enillydd y rownd derfynol, Gwobr Scottish Financial Enterprise Rising Star a noddir gan EY, 2017
Enillydd Gwobr Papur Gorau, Cynhadledd Ewropeaidd y Gymdeithas Rheoli Ariannol, Fenis, 2015
Gwobr Papur Gorau, Adolygiad Rhyngwladol o Gynhadledd Dadansoddi Ariannol ar Aur, 2015
Gwobr Papur Gorau (ddwywaith), Cynhadledd Gweithgor Cyllid Ymddygiadol , Llundain, 2014-15
Ymchwil PhD Canmoliaeth Uchel, Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Rheoli, 2014
Gwobr Ysgolhaig Ifanc am Ymchwil mewn Trafodaeth Ariannol, Grŵp Ariannol Ewropeaidd, 2014
Gwobr Emerald Literati am Ragoriaeth Ymchwil, 2013

Addysgu ac Addysg

Enwebwyd, Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd, 2023
Gwobr Arloesedd Addysgu Gorau, Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin, 2018
Dewiswyd yn Ymgyrch Poster Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Caeredin, 2017-18
Gwobr Cwrs Gorau, Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin, 2016
Gwobr Addysgu Ysbrydoledig, Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin, 2015
Enwebwyd 14 gwaith, Gwobrau Addysgu Blynyddol Prifysgol Caeredin, 2012-18
Tiwtor Ôl-raddedig Gorau, Ysgol Fusnes Manceinion, 2010

Cyn y byd academaidd

Ysgoloriaeth PhD yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin, 2007-11
Trydydd safle yn y dosbarth graddio MBA o ysgol fusnes fwyaf dewisol Iran, 2005
Safle cyntaf yn y Prawf Derbyn Cenedlaethol ar gyfer rhaglenni busnes ôl-raddedig, 2003
Derbyn i raglen beirianneg fwyaf dewisol Iran (0.02%) 1999

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Cyllid America
Cymdeithas Cyllid Ewrop
Cymdeithas Rheolaeth Ariannol
Cymdeithas Cyfrifeg a Chyllid Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

Cadeirydd Cyllid a Buddsoddiad, Prifysgol Caerdydd, 2018-presennol
Athro Cysylltiol Cyllid, Prifysgol Caeredin, 2016-18 
Athro Cynorthwyol Cyllid, Prifysgol Caeredin, 2013-16 
Cymrawd Ôl-ddoethurol mewn Cyllid, Prifysgol Caeredin, 2012-13 

Pwyllgorau ac adolygu

Golygydd-yn-Bennaf, Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid
Uwch Olygydd, Llythyrau Ymchwil Cyllid
Uwch Olygydd, Global Finance Journal
Golygydd Gwâd, European Journal of Finance (SI: Fintech and Financial Markets) Guest Editor, European Journal of Finance (SI: Fintech and Risk)                                                                  
Golygydd Cyswllt, Modelu                        Economaidd
Golygydd Cyswllt, Journal of Sustainable Finance and Investment                     

Meysydd goruchwyliaeth

 Mae gen i ddiddordeb mewn cynghori prosiectau PhD yn y meysydd eang canlynol:

 • Cyllid ymddygiadol
 • Cyllid corfforaethol
 • Technoleg ariannol
 • Rheoli buddsoddi
 • Cyfrifeg yn seiliedig ar y farchnad
 • Cyfrifeg ryngddisgyblaethol

Nodyn i ddarpar ymgeiswyr doethurol:

 • Dylech gynnwys CV yn eich e-bost rhagarweiniol, cynnig ymchwil manwl a geirdaon.
 • Adolygwch y wybodaeth hon am ein rhaglen PhD.
 • Gallwch weld diddordebau ymchwil ein hadran yma .

Myfyrwyr PhD cyfredol

Weijian Liang, 2020 -
Pwnc: Ymddiriedolaethau Buddsoddi Eiddo Tiriog

Yanchen Dai, 2020 -
Pwnc: Effeithiau Cymdeithasol a Thechnoleg Ariannol

Simon Brightman, 2021-
Pwnc: Mabwysiadu ac Effaith Technolegau Dadansoddol Uwch

Qiaoyu Sun, 2021- 
Pwnc: Bygythiadau a Marchnadoedd Ariannol

Xiang Li, 2022- 
Pwnc: Ffordd o Fyw Prif Swyddog Gweithredol a Pherfformiad Corfforaethol

Martina Macpherson, 2022- 
Pwnc: Ymgysylltu â Buddsoddwr a Hawliau Dynol

Prosiectau'r gorffennol

Duc Duy Nguyen, Prifysgol Caeredin, 2012-15
Pwnc: Llywodraethu Corfforaethol mewn Bancio
Swydd bresennol: Athro Cyllid Llawn, Prifysgol Durham

Marcel Lukas, Prifysgol Caeredin, 2015-19
Pwnc: Effeithiau Cymdeithasol, Technoleg a Gwneud Penderfyniadau Ariannol
Swydd bresennol: Athro Cysylltiol Cyllid, Prifysgol St Andrews

Alistair Haig, Prifysgol Caeredin, 2015-19
Pwnc: Marchnad ar gyfer Ymchwil Buddsoddi
Sefyllfa gyfredol: Dadansoddwr Meintiol, Franklin Templeton

Xiao Han, Prifysgol Caeredin, 2017-21
Pwnc: Anomaleddau Sentiment a'r Farchnad
Swydd bresennol: Athro Cynorthwyol Cyllid, Ysgol Fusnes Bayes

Arbab Cheema, Prifysgol Caerdydd, 2018-22
Pwnc: Anomaleddau'r Farchnad Ariannol
Swydd bresennol: Athro Cynorthwyol Cyllid, Prifysgol Northampton

Pengfei Gao, Prifysgol Caerdydd, 2019-23
Pwnc: Ymateb y Farchnad i Ddatgeliadau Ariannol
Sefyllfa bresennol: Ymgeisydd y farchnad swyddi

Arholiadau PhD blaenorol

Prifysgol Leeds, 2023
Thesis: Traethodau ar Brif Swyddog Gweithredol Gorhyder

Prifysgol Caerfaddon, 2023
Thesis: Traethodau ar Gyllid Ymddygiadol a Theori Gêm

Prifysgol Ca'Foscari Fenis, 2022
Thesis: Traethodau ar Feddiannu Corfforaethol

Prifysgol Glasgow, 2019
Thesis: Penderfynyddion Perfformiad M&A Acquirer

Coleg y Brenin Llundain, 2018
Thesis: Heterogenedd a Sgiliau yn y Farchnad Forex

Coleg y Drindod Dulyn, 2017
Thesis: Metelau gwerthfawr a marchnadoedd ariannol