Ewch i’r prif gynnwys
Geraint Evans

Mr Geraint Evans

Rheolwr Dysgu Digidol

Trosolwyg

Cyfrifoldebau rôl

Fel Rheolwr Dysgu Digidol ar gyfer yr Academi Dysgu ac Addysgu, rwy'n rheoli neu'n cefnogi nifer o fentrau a phrosiectau addysg ddigidol. Fi yw partner coleg addysg ddigidol Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, a hefyd yn bartner ysgol ar gyfer Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a'r Ysgol Cerddoriaeth.

Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Goruchwylio mewnbwn addysg ddigidol i Raglen DPP yr Academi ar gyfer Dysgu ac Addysgu
  • Goruchwylio'r gwaith o ddatblygu a darparu adnoddau addysg ddigidol i staff
  • Rheoli cyfathrebu tîm addysg ddigidol
  • Cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus cydweithwyr addysg ddigidol

Cyhoeddiadau

Luke, K., & Evans, G. (2021). Myfyrwyr fel partneriaid mewn addysg ddigidol: Archwilio cipio darlithoedd mewn addysg uwch drwy bartneriaeth rhwng myfyrwyr a thechnolegwyr dysgu. International Journal for Students As Partners5(2), 78–88.   https://doi.org/10.15173/ijsap.v5i2.4508

Evans, G., & Luke, K. (2020). Cipio darlithoedd a gweithio gan gymheiriaid: archwilio arferion astudio drwy bartneriaethau staff-myfyrwyr. Ymchwil mewn Technoleg Dysgu28https://orca.cardiff.ac.uk/129824/

Cyhoeddiad

2022

2020

Cynadleddau

Erthyglau

Bywgraffiad

Rwyf wedi bod yn dechnolegydd dysgu mewn addysg uwch ers 2006, cyn gweithio ym Mhrifysgol Birmingham cyn symud i Brifysgol Caerdydd yn 2014.

Fel rheolwr Prosiect E-Ddysgu yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, gweithiais ar draws yr ysgol i ymgorffori technoleg i wella dysgu, gan gynnwys datblygu a chefnogi nifer o raglenni dysgu o bell ar-lein a chyfunol.

Ymunais ag Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd (Academi LT) ym mis Mai 2020 fel swyddog technoleg dysgu ac ym mis Medi'r flwyddyn honno fe'm penodwyd yn Rheolwr Dysgu Digidol.

Rwyf wedi bod yn Aelod Ardystiedig o'r Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) ers 2016, ar ôl cyflwyno fy mhortffolio diweddaraf yn 2019. Rwyf hefyd yn asesydd CMALT ac yn defnyddio'r profiad hwn i fentora cydweithwyr yn y tîm addysg ddigidol sy'n gwneud cais am ardystiad ALT.