Ewch i’r prif gynnwys
Nicola Evans

Dr Nicola Evans

Darllennydd: Iechyd Meddwl , Anableddau Dysgu a Gofal Seicogymdeithasol

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006

  • Evans, N. G. and Edmunds, L. 2006. Selecting a topic. In: Allen, D. and Lyne, P. eds. The reality of nursing research: politics, practices and processes. Abingdon: Routledge

2005

2004

2000

1999

1996

Adrannau llyfrau

  • Evans, N. and Stringfellow, A. 2018. Working with families and carers. In: Norman, I. and Ryrie, I. eds. The Art and Science of Mental Health Nursing: Principles and Practice. Open University Press, pp. 543-554.
  • Nute, A. 2016. Working with groups. In: evans, n. and hannigan, b. eds. Therapeutic Skills for Mental Health Nurses. Open University Press, pp. 192-203.
  • Evans, N. G. and Edmunds, L. 2006. Selecting a topic. In: Allen, D. and Lyne, P. eds. The reality of nursing research: politics, practices and processes. Abingdon: Routledge
  • Evans, N. G. and Clarke, J. 1999. Addressing issues of sexuality. In: Chaloner, C. and Coffey, M. eds. Forensic Mental Health Nursing: Current Approaches. UK: Blackwell Science, pp. 252-268.

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Ymchwil

Addysgu

Rwy'n cyfrannu at y rhaglen nyrsio israddedig, gan ddysgu materion iechyd meddwl plant yn benodol, dulliau seicotherapiwtig, defnyddio tystiolaeth mewn dulliau iechyd ac ymchwil. Rwyf hefyd yn goruchwylio traethodau hir. Rwy'n mwynhau addysgu mewn grwpiau bach a hwyluso sesiynau dysgu drwy brofiad i fyfyrwyr nyrsio iechyd meddwl gaffael ac ymarfer eu sgiliau sydd eu hangen yn fawr ar gyfer ymarfer clinigol.

Ar lefel ôl-raddedig, rwy'n goruchwylio traethodau hir MSc: adolygiadau systematig a phrosiectau seiliedig ar waith. Gall hyn fod ar draws y maes pwnc. Rwyf hefyd yn arwain modiwl doethuriaeth broffesiynol: Meddwl systemau: gweithio ac arwain mewn sefydliadau cymhleth.

Bywgraffiad

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

Iechyd Meddwl

Iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Dulliau ansoddol

Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Goruchwyliaeth gyfredol

Lisa Cordery-bruce

Lisa Cordery-bruce

Myfyriwr ymchwil