Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Eyers BEng, MSc, MPhil, PhD, CEng, MIET, FHEA

Dr Daniel Eyers

BEng, MSc, MPhil, PhD, CEng, MIET, FHEA

Darllenydd mewn Rheoli Systemau Gweithgynhyrchu, Dirprwy Bennaeth Adran (Dysgu ac Addysgu), Cyd-gyfarwyddwr RemakerSpace

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
EyersDR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74516
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B07, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
sbarc|spark, Ystafell 00.39, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwyf wedi gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2008, lle rwyf ar hyn o bryd yn Ddarllenydd mewn Rheoli Systemau Gweithgynhyrchu, ac rwy'n Ddirprwy Bennaeth yr Adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau (Ôl-raddedig). Rwy'n gyd-gadeirydd RemakerSpace Prifysgol Caerdydd, yn gadeirydd Byrddau Arholi Blwyddyn 2 ar gyfer Rheoli Busnes a Rhaglenni Economaidd, yn ddirprwy gadeirydd partneriaeth strategol Prifysgol Caerdydd-DSV, ac wedi dal statws Peiriannydd Siartredig ers 2013.

Mae fy ymchwil yn archwilio rheolaeth strategol technolegau gweithgynhyrchu a gwybodaeth uwch wrth reoli gweithrediadau cyfoes. Rwyf wedi cyhoeddi yn y cylchgronau gorau (ABS 4* a FT 50) ac rwyf hefyd wedi lledaenu fy ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol blaenllaw. Yn seiliedig ar fy arbenigedd mewn Additive Manufacturing (argraffu 3D) cefais fy nghomisiynu i gynhyrchu llyfr wedi'i olygu gan Palgrave Macmillan (cyhoeddwyd 2020).

Cyn ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd, cefais brofiad masnachol mewn amrywiaeth o ddiwydiannau gweithgynhyrchu arbenigol, ac felly rwy'n mwynhau gweithio ar brosiectau ymchwil cymhwysol gyda phartneriaid diwydiannol. Hyd yn hyn, rwyf wedi denu incwm ymchwil sy'n fwy na £2.5m, sy'n cynnwys cyllid gan gynghorau ymchwil, Llywodraeth Cymru a diwydiant.

Mae addysgu yn elfen arbennig o bleserus a gwerth chweil yn fy rôl yn Ysgol Busnes Caerdydd, lle rwyf wedi darlithio ar amrywiaeth eang o themâu rheoli gweithrediadau ar gyfer israddedigion, ôl-raddedig, a chynulleidfaoedd gweithredol. Rwy'n goruchwylio myfyrwyr MSc ac MBA yn eu traethodau hir meistr, a hefyd myfyrwyr PhD wrth gynnal eu hymchwil doethurol.  Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn dylunio rhaglenni academaidd a'u hasesiad ar gyfer dysgu effeithiol. Yng Nghaerdydd rwy'n eistedd ar is-bwyllgor cymeradwyo ac ailddilysu rhaglenni'r brifysgol, ac rwyf hefyd yn arholwr allanol mewn tair prifysgol arall yn y DU.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil

 • Rheoli Systemau Gweithgynhyrchu
 • Gweithgynhyrchu Cynaliadwy
 • Rheoli Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch (yn enwedig Gweithgynhyrchu Ychwanegion)
 • Systemau gweithgynhyrchu hyblyg ac ailgyflunio
 • Rheoli newid o fewn Rheoli Gweithrediadau
 • Heriau methodolegol mewn ymchwil Rheoli Gweithrediadau

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 byddaf yn dysgu modiwl Rheoli Prosiect 2il flwyddyn Ysgol Busnes Caerdydd.

Bywgraffiad

Qualifications

 • FHEA, Higher Education Academy
 • CEng, Engineering Council (UK)
 • PhD Business Management, Cardiff University
 • MPhil Mechanical Engineering, Cardiff University
 • MSc Social Science Research Methods, Distinction, Cardiff University
 • BEng (Hons) Computer Systems Engineering, First Class, Cardiff University

Daniel is a registered PRINCE2 Practitioner

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Rheoli Gweithrediadau Ewropeaidd
 • Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg

Safleoedd academaidd blaenorol

2021 - present: Reader, Cardiff University
2019 - 2021: Senior Lecturer, Cardiff University
2011 - 2019: Lecturer, Cardiff University
2008 - 2011: Research Associate, Cardiff University

Pwyllgorau ac adolygu

Rolau allanol

2022 - presennol: Cynghorydd Allanol, Y Brifysgol Agored
2019 - Yn bresennol: Arholwr Allanol, Prifysgol Sheffield Hallam
2019 - presennol: Arholwr Allanol, Prifysgol Heriot-Watt
2013 – 2019: Cynghorydd Cofrestru Proffesiynol, Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg
2013 – 2019: Aelod Pwyllgor De-ddwyrain Cymru, Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg

Aelodaeth Bwrdd Golygyddol

 • International Journal of Collaborative Engineering
 • International Journal of Knowledge and Systems Science
 • Poslovna Izvrsnost / Rhagoriaeth Busnes

Adolygu 

Rwy'n adolygu'n rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o gyfnodolion gan gynnwys:

 • Elsevier: Additive Manufacturing Journal; Safbwyntiau Ymchwil Gweithrediadau; Adnoddau, Cadwraeth ac Ailgylchu.
 • Emrallt: Rapid Prototeipio Journal; International Journal of Production Economics; International Journal of Logistics Management; International Journal of Quality Service Systems; International Journal of Operations and Production Management; Rheoli Cadwyn Gyflenwi: An International Journal
 • SAGE: Trafodion IMECHE Rhan B: Journal of Engineering Manufacture.
 • Taylor & Francis: Cynllunio Cynhyrchu a Rheoli; Journal of Industrial and Production Engineering; International Journal of Production Research.
 • Wiley: Journal of Business Logistics

Rwyf hefyd yn gweithio fel adolygydd ar gyfer nifer o gynadleddau rhyngwladol.

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Applied Operations Management
 • Manufacturing Systems and Manufacturing Management
 • Applications of Advanced Manufacturing Technologies
 • Servitization

Goruchwyliaeth gyfredol

Xinyue Hao

Xinyue Hao

Myfyriwr ymchwil

Shicheng Chen

Shicheng Chen

Tiwtor Graddedig

Prosiectau'r gorffennol

Arbenigeddau

 • Gweithgynhyrchu ychwanegion
 • Systemau gweithgynhyrchu hyblyg
 • Rheoli cynhyrchu a gweithrediadau
 • Cadwyni cyflenwi
 • Argraffu 3D