Ewch i’r prif gynnwys
Giulio Fabbian

Dr Giulio Fabbian

Cymrawd Marie Curie

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Trosolwyg

Rwy'n cosmolegydd sydd â diddordeb mewn astudio problemau agored mewn ffiseg sylfaenol ac astroffiseg gydag arsylwadau o'r Cefndir Microdon Cosmig a strwythurau graddfa fawr y bydysawd trwy'r effaith lens disgyrchiant.

Mae gen i swydd ar y cyd yng Nghaerdydd ac yng Nghanolfan Astroffiseg Gyfrifiadurol Sefydliad Flatiron yn Efrog Newydd.

Cyhoeddiad

2022

2021

Articles

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn gorwedd ar y rhyngwyneb rhwng cyfrifiadureg, ffiseg arbrofol a chosmoleg damcaniaethol.

Mae gen i ddiddordeb mewn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol newydd o arsyllfeydd cosmolegol, yn ogystal â dadansoddi data a thechnegau efelychu rhifiadol i ddadansoddi data astroffisegol. Er mwyn deall ein data'n gywir, mae angen i ni ddysgu priodweddau ein hofferynnau, ac rwy'n arbenigwr mewn cysylltu effeithiau systematig offerynnol â mesuriadau cosmolgaidd terfynol.

Y dyddiau hyn mae gen i ddiddordeb arbennig mewn synergeddau rhwng arsylwadau'r awyr yn y band microdon ac arolygon galaeth mewn amleddau eraill. Rwy'n awyddus i gyfuno'r ddwy set ddata hyn i wella ein gwybodaeth o'r bydysawd a thaflu goleuni ar ffiseg neutrino, chwyddiant, mater tywyll ac egni tywyll yn ogystal ag ar amrywiaeth o astroffiseg galactig ac allgyrsiol (e.e. ffiseg clystyrau galaethau neu IGM).

Rwy'n aelod o nifer o arbrofion CMB. Dechreuais fy ngyrfa yn gweithio ar arbrawf POLARBEAR, telesgop sy'n ymroddedig i arsylwadau CMB a gynhyrchodd y mesuriad cyntaf o'i batter polareiddio modd B anelwig a fewnargraffwyd gan yr effaith lens disgyrchiant. Ers hynny, deuthum yn rhan o gydweithrediad Arsyllfa Simon a CMB-S4.

Rwy'n cyd-arwain gweithgor lensio Arsyllfa Simons ac yn arbennig y wyddoniaeth drawsberthynol gydag arolygon galaeth. Rwyf hefyd yn rhan o gonsortiwm Euclid lle rwy'n cyd-arwain gweithgareddau tebyg yn ei weithgor gwyddoniaeth ymroddedig.

Bywgraffiad

Apwyntiadau

 • Marie Skłodowska Curie Global Fellow, Canolfan Astroffiseg Gyfrifiadurol yn Sefydliad Flatiron (Efrog Newydd, UDA) a Phrifysgol Caerdydd.
 • 2018-2020 Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Sussex.
 • 2016–2018 Cymrawd ôl-ddoethurol CNES, Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS), Orsay, Ffrainc.
 • 2013–2016 Cymrawd Ôl-ddoethurol, Ysgol Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Uwch (SISSA), Trieste, Yr Eidal.

Safleoedd ymweld

 • 02/2020 Ymchwilydd ymweliad, adran theori CERN, Geneva, CH.
 • 10-11/2015 Cymrawd Gwadd Etifeddiaeth Sciama, Adran Mathemateg Gymhwysol a Ffiseg Ddamcaniaethol (DAMTP), Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, y DU.
 • 01/2011 Myfyrwyr graddedig sy'n ymweld, Canolfan Cosmoleg Gyfrifiadurol, Labordy Cenedlaethol Lawrence Berkeley (LBNL), Berkeley , UDA.

Addysg

 • 2010-2013 PhD mewn Ffiseg, Prifysgol Paris VII Denis Diderot, dyfarnu gyda gwahaniaethau. Cyfarwyddwr: Dr. Radek Stompor.
 • 2008-2010 Msc mewn Astroffiseg a Gwyddoniaeth Gofod, Prifysgol Milano-Bicocca, Milan, Yr Eidal, Gradd 110/110.
 • 2009: Myfyriwr Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Ffrainc.
 • 2005-2008 Bsc mewn Ffiseg, Prifysgol Milano-Bicocca, Milan, Yr Eidal.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2020 Cymrodoriaeth Fyd-eang Marie Skłodowska Curie prosiect n. 892401 Precision Cosmology gydag Arolygon Cefndir Galaxy a Microdon (PiCOGAMBAS).
 • Grant cyfunol STFC 2019 (w/ Yr Athro A. Lewis).
 • 2016 CNES gymrodoriaeth ôl-ddoethurol.
 • 2015 Cymrodoriaeth Etifeddiaeth Dennis Sciama.
 • 2010 ExTRA gymrodoriaeth o sefydliad CARIPLO.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygu
  • Referee Physical Review Letters, Physical Review D, JCAP, Seryddiaeth ac Astroffiseg, The Astrophysical Journal.
  • Adolygydd grant ar gyfer Cymdeithas Japan ar gyfer Hyrwyddo Gwyddoniaeth (JSPS).
  • Adolygydd PhD ar gyfer Prifysgol Paris 11.
  • adolygydd mewnol o bapurau cydweithredu ar gyfer CMB-S4, Arsyllfa Simons, POLARBEAR

 • Pwyllgorau
  • 2020 Trefnydd gweithdy lensio CMB (Prifysgol Sussex).
  • 2019 Trefnydd cyfarfod Cosmoleg Arfordir y De (Prifysgol Sussex) 2018 Trefnydd y CMB Euclid - cyfarfod SWG traws-gydberthynas
  • 2012 Aelod o bwyllgor trefnu'r gynhadledd "Big3: Big bang, Big data, cyfrifiaduron mawr" (Paris, Ffrainc). Trefnydd y CMB Euclid - cyfarfod SWG traws-gydberthynas (Orsay, Ffrainc, 2018).