Ewch i’r prif gynnwys
Robert Fokkens BMus(Hons), MMus, PhD (Southampton)

Dr Robert Fokkens

BMus(Hons), MMus, PhD (Southampton)

Darllenydd mewn Cyfansoddi

Email
FokkensR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74378
Campuses
Adeilad Cerddoriaeth , Ystafell 1.01, 31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Trosolwyg

Rwy'n gyfansoddwr o Dde Affrica sydd wedi'i leoli yn y Deyrnas Unedig. Mae fy ngherddoriaeth wedi cael ei pherfformio mewn llawer o leoliadau mawr yn y DU (gan gynnwys Neuadd Wigmore, Purcell Room a Royal Festival Hall), De Affrica, Awstralia, UDA, Japan, ac ar draws Ewrop; darlledu ar BBC Radio 3, radio Gorfforaeth Ddarlledu Awstralia, Swedeg Radio P2 ac amryw o orsafoedd radio De Affrica.

Mae perfformwyr fy ngherddoriaeth yn cynnwys arweinwyr

 • Pierre-André Valade
 • Martyn Brabbins
 • Ludovic Morlot
 • Gérard Korsten
 • Tim Murray
 • y feiolinydd Ernst Kovacic, Harriet Mackenzie, a Darragh Morgan
 • Y sielyddion Oliver Coates a Robin Michael
 • Ian Partridge, Claire Booth, Sarah Dacey a Patricia Rozario
 • Ffliwtwyr Carla Rees a Liesl Stoltz
 • Ensembles megis EXAUDI, yr Ensemble Juilliard Newydd, Cerddorfa Ieuenctid Cenedlaethol De Affrica, Cerddorfa Symffoni Gothenburg, Triawd Fibonacci, triawd lleisiol sudd, Opera Tête à Tête, Chroma, prinscale, Retorica, a'r Fidelio Trio.

Cyhoeddir fy ngherddoriaeth gan Composers Edition a Tetractys Publishing, ac mae fy CD cyntaf o gerddoriaeth siambr – Tracing Lines – ar gael ar label Métier .

Rwy'n rhoi dosbarthiadau meistr a chyflwyniadau rheolaidd ar fy ngwaith, yn y DU - yn fwyaf diweddar yn Birmingham Conservatoire, Coleg Cerdd Leeds a Phrifysgolion Bryste, Efrog, Birmingham a Chaerdydd – ac yn Ne Affrica (ym mhrifysgolion Cape Town, Stellenbosch, Pretoria a'r Gogledd-orllewin), lle roeddwn hefyd yn gyfansoddwr preswyl ar gyfer New Music South Africa Indaba 2008 a 2015, a Chyrsiau Cerddorfa Ieuenctid Cenedlaethol De Affrica yn 2005 a 2013.

Mae fy ngherddoriaeth wedi cael ei disgrifio gan The Times fel un sydd â'i 'chwilfrydedd diddorol ei hun'. Mae'n gweithio ar draws ffiniau genre, arddull a chenedligrwydd sefydledig, gan ddefnyddio technegau a deunyddiau a ddysgwyd o gerddoriaeth draddodiadol De Affrica ac Affrica, ochr yn ochr â dylanwadau o amrywiaeth eang o fydoedd cerddorol. Mae hyn yn creu cerddoriaeth o gylchoedd troellog, aflonydd a llinosiadau microtonyddol sydd wedi'u disgrifio fel rhai 'doniol', 'trist [ac] rhyfedd' (The Times) a 'annifyr' (The Guardian).

Yn ogystal â chorff sylweddol o gerddoriaeth siambr a cherddoriaeth ar gyfer ensembles a cherddorfa fawr, rwy'n ysgrifennu'n aml ar gyfer y llais, mewn cyd-destunau cyngerdd a dramatig, ac rwy'n gweithio'n gynyddol gyda chyfryngau electro-acwstig. Cefais fy ethol yn Gydymaith i'r Academi Gerdd Frenhinol yn 2014 am wneud "cyfraniad sylweddol i'r proffesiwn cerddoriaeth".

Astudiais ym Mhrifysgol Cape Town ac yn yr Academi Gerdd Frenhinol, gan hefyd ddal Cymrodoriaeth Manson yn y RAM yn 2001-2002. Yn ystod fy astudiaethau cefais wersi a dosbarthiadau meistr gyda llawer o gyfansoddwyr, gan gynnwys George Crumb, Syr Harrison Birtwistle, Thomas Ades, Simon Bainbridge, Poul Ruders, Peter Klatzow, Peter Louis van Dijk a Mauricio Kagel. Cwblheais fy PhD ym Mhrifysgol Southampton yn 2007, lle cefais fy goruchwylio gan Michael Finnissy.

Trwy gydol fy astudiaethau, cefais fy nghefnogi'n hael gan sefydliadau gan gynnwys Ymddiriedolaeth Gerddorol Iarlles Munster, Sefydliad Hawliau Cerddoriaeth De Affrica, Cyngor Celfyddydau Cenedlaethol De Affrica, Cynllun Ymchwil Tramor y DU, a'r Academi Gerdd Frenhinol. Ariannwyd fy astudiaethau doethurol yn bennaf gan un o Ysgoloriaethau Mawr Prifysgol Southampton.

Rwy'n addysgu cyfansoddi ym Mhrifysgol Caerdydd ar bob lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac rwy'n Gyfarwyddwr y Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes.

Cyhoeddiad

2021

 • Fokkens, R. 2021. Bhekizizwe. Composers Edition.

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2009

2008

Compositions

Ymchwil

Mae fy ngherddoriaeth yn gweithio ar draws ffiniau genre, arddull a chenedligrwydd sefydledig, gan ddefnyddio technegau a deunyddiau a ddysgwyd o gerddoriaeth draddodiadol De Affrica ac Affrica, ochr yn ochr â dylanwadau o amrywiaeth eang o fydoedd cerddorol o Cage i gerddoriaeth ddawns electronig.

Mae hyn yn creu cerddoriaeth o gylchoedd troellog, aflonydd a mewnlifiadau microtonaidd, gyda ffocws cryf ar alawd, rhythm a thymbr. Yn ogystal â chorff sylweddol o gerddoriaeth siambr a cherddoriaeth ar gyfer ensembles mawr a cherddorfa, mae'n ysgrifennu'n aml ar gyfer y llais, mewn cyd-destunau cyngerdd a dramatig, ac mae'n gweithio'n gynyddol gyda chyfryngau electro-acwstig.  

Addysgu

Rwy'n addysgu cyfansoddi i fyfyrwyr ar bob lefel - o israddedigion blwyddyn gyntaf i fyfyrwyr PhD.

Rwyf hefyd yn dysgu arwain a pherfformio ensemble i fyfyrwyr ôl-raddedig, ac yn cyfarwyddo'r Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes.