Ewch i’r prif gynnwys
Donald Forrester

Yr Athro Donald Forrester

Cyfarwyddwr CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ForresterD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88724
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My main interest is in what makes for effective child and family social work. In particular I am interested in the relationship between good practice and outcomes, and in understanding the features of organisations that produce good practice. I also have a strong track record of evaluating social work services, having led more than 30 studies or practice development projects with a combined worth of over £7 million.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Articles

Books

Monographs

Ymchwil

Rwy'n cael fy holi ym mha arfer da mewn gwaith cymdeithasol plant a theulu, pa wahaniaeth y mae'n ei wneud a pha ffactorau sy'n ei siapio. Mae hyn wedi cynnwys astudiaethau o effaith hyfforddiant, goruchwyliaeth a newid sefydliadol ar ymarfer, datblygu cynlluniau codio arfer da ac archwilio gwahanol fathau o ganlyniadau o fewn gwasanaethau plant. Mae sawl astudiaeth wedi cynnwys cymhwyso Cyfweld Ysgogol i waith cymdeithasol plant a theulu. Ar hyn o bryd rwy'n arwain dyfarniad seilwaith mawr o £3 miliwn gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n cynnwys CASCADE, y Ganolfan Ymchwil Treialon a chysylltiadau data diogel SAIL yn Abertawe i ddatblygu dulliau ymchwil newydd ar gyfer gofal cymdeithasol plant, gwella cyfranogiad plant a rhieni a chynyddu ymgysylltiad y sector ag ymchwil a'i ddefnyddio.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar y Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol a'r Doethuriaeth Broffesiynol - gan ganolbwyntio ar ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth, sgiliau ymarfer ac asesu mewn gwaith cymdeithasol.

Bywgraffiad

  • 2007  D. Phil “Child protection and significant harm. A study of referrals closed by local authorities.” Brunel University, London, UK
  • 1992  M.Sc., Social Policy and Social Work, LSE, London, UK
  • 1992  Certificate of Qualification in Social Work (CQSW), LSE, London, UK
  • 1989  MA (Hons) in Psychology, Edinburgh University, UK

Aelodaethau proffesiynol

Gweithiwr cymdeithasol cofrestredig (Health Care Professionals Council)

Safleoedd academaidd blaenorol

1999 – 2002     Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Sussex

2002 - 2005       Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol, Coleg Goldsmiths

2005 - 2007       Cymrawd Ymchwil Ôl-Ddoethurol, Prifysgol Brunel

2007- 2009        Darllenydd mewn Lles Plant, Prifysgol Swydd Bedford

2009- 2015        Athro Ymchwil Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Swydd Bedford

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio 8-10 o fyfyrwyr PhD, gan gwmpasu materion mor amrywiol ag ethnograffau gwneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol, deall anghenion gofalwyr ifanc ac archwilio pa arweinyddiaeth sydd ym maes gofal cymdeithasol plant. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gwaith sy'n canolbwyntio ar arsylwi ymarfer yn uniongyrchol neu gyda'r potensial ar gyfer elfen werthusodol.

Mae CASCADE, sydd wedi'i leoli yn un o'r Ysgolion Gwyddorau Cymdeithasol mwyaf yn y Deyrnas Unedig, yn lle eithriadol o dda ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig ac rydym wedi cael llawer iawn o lwyddiant wrth gael cyllid ar gyfer astudio PhD ac ymchwil ôl-ddoethurol i fyfyrwyr ar ôl iddynt raddio. Os hoffech drafod astudio o fewn CASCADE cysylltwch â mi.