Ewch i’r prif gynnwys
Paula Foscarini-Craggs

Dr Paula Foscarini-Craggs

(hi/ei)

Cyswllt Ymchwil - Rheolwr Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Rheolwr Cyswllt Ymchwil a Threial yn y Ganolfan Treialon Ymchwil. Rwy'n gweithio o fewn y themâu Haint, Llid ac Imiwnedd, a'r Ymennydd Meddwl a'r themâu Niwrowyddoniaeth. 

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwil sy'n edrych ar y groesffordd rhwng seicoleg ac ymarfer corff gyda ffocws penodol ar gymhelliant, gosod nodau, a chefnogaeth gymdeithasol. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

Articles

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Cymhelliant
 • Ymarfer corff a gweithgarwch corfforol
 • Cymorth Cymdeithasol
 • Newid Ymddygiad
 • Seicoleg

Addysgu

 • Cyflwyniad i SPSS, Academi Ddoethurol

Bywgraffiad

Addysg a Chymhwysteron

 • 2010-BA (Anrh) Seicoleg, Glendon COllege, Prifysgol Efrog, Canada
 • 2016- PhD, "Effaith Cymhelliant ac Ysgogiad ar Dyfalbarhad Deiet ac Ymarfer Corff", Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe, Cymru

Trosolwg Gyrfa

 • 2019- Rheolwr Ymchwil/Treialu, Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
 • 2017-2019- Cynorthwy-ydd Ymchwil/Rheolwr Data, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2017- Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe
 • 2017- Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe
 • 2016- Cydlynydd Effaith Ymchwil, Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe
 • 2011-2015- Arddangoswr/Marciwr ar gyfer Dosbarthiadau ymarferol israddedig, Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Iechyd a Lles
 • Meddygaeth Ymarfer Corff
 • Gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff
 • Iechyd Meddwl
 • Gweithgaredd Corfforol