Ewch i’r prif gynnwys
Dylan Foster Evans MA (Cantab), PhD (Cymru)

Dr Dylan Foster Evans

MA (Cantab), PhD (Cymru)

Pennaeth yr Ysgol

Ysgol y Gymraeg

Email
fosterevansd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74951
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.71, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Barddoniaeth yr Oesoedd Canol diweddar yw fy mhrif maes arbenigol. Rwyf wedi bod yn aelod o brosiectau sydd wedi golygu ac astudio gweithiau dau o feirdd mwyaf Cymru, Dafydd ap Gwilym Guto'r Glyn, ac wedi golygu gweithiau sawl bardd arall. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materol a'r amgylchedd ac rwyf wedi cyhoeddi nifer o astudiaethau beirniadol yn y meysydd hyn.

Mae fy niddordeb mewn iaith a lle yn ymestyn i'r cyfnod modern ac mae gennyf ddiddordeb arbennig yn yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn ymdrin â hanes yr iaith, ei diwylliant a'i llenyddiaeth a hefyd ei rôl wrth ffurfio hunaniaeth mewn dinas amrywiol ac amlethnig. Mae enwau lleoedd yn ffurfio maes diddordeb cysylltiedig arall.

Mae fy nysgu yn canolbwyntio'n bennaf ar lenyddiaeth ganoloesol a'r berthynas rhwng iaith a threftadaeth. Yn fwy cyffredinol, mae gennyf ddiddordeb yn rôl y Gymraeg yn y system addysg a'r gwahanol fathau o Gymraeg a ddefnyddir yng Nghymru gyfoes.

Cyhoeddiad

2023

 • Foster Evans, D. 2023. Bydoedd Dr John Davies Mallwyd. In: Cynfael Lake, A. and Morgan, D. D. eds. Gofal ein Gwinllan: Ysgrifau ar gyfraniad Yr Eglwys yng Nghymru i'n llên a'n hanes a'n diwylliant., Vol. 1. Caerdydd: Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, pp. 45-58.
 • Foster Evans, D. 2023. 'Hen famwydd blwydd blu': Rhyfel, Rhywedd a Gofodau Dafydd ap Gwilym. In: Chapman, T. R. and Huws, B. O. eds. Penrhaith ein heniaith ni: Cyfrol Deyrnged Gruffydd Aled Williams. Llanfihangel Genau'r Glyn: Atebol, pp. 40-67.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 • Foster Evans, D. 2017. Bodio. O'r Pedwar Gwynt 5, pp. 46-46.

2016

2015

2014

2013

 • Foster Evans, D., Lewis, B. J. and Parry Owen, A. eds. 2013. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales.
 • Foster Evans, D. 2013. William Herbert of Raglan (d. 1469): Family History and Personal Identity. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 83-102.
 • Foster Evans, D. 2013. Adeiladu Hudoliaeth: Dehongli Barddoniaeth Guto'r Glyn. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 453-473.
 • Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. 2013. Introduction. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 11-19.
 • Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. 2013. Rhadymadrodd. In: Foster Evans, D., Parry Owen, A. and Lewis, B. J. eds. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, University of Wales, pp. 1-9.
 • Rosser, S. et al. eds. 2013. Llên Cymru. Cardiff: University of Wales Press.

2012

2011

 • Foster Evans, D. 2011. On the lips of strangers: the Welsh language, the Middle Ages, and ethnic diversity. Presented at: 2008 meeting of the Celtic Studies Association of North America, Colgate University, Hamilton, NY, USA, 2008 Presented at Davies, M. T. ed.Proceedings of the Celtic Studies Association of North America Annual Meeting 2008. CSANA Yearbook Vol. 10. Hamilton, NY: Colgate University Press pp. 16-38.

2010

 • Foster Evans, D. 2010. Adnabod adar. Taliesin 139, pp. 111-117.

2009

2008

2007

2006

2000

 • Foster Evans, D. 2000. Gwaith Hywel Swrdwal a'i Deulu. Cyfres Beirdd yr Uchelwyr. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Websites

Addysgu

BA Cymraeg

 • Herio’r Traddodiad Llenyddol
 • Dafydd ap Gwilym
 • Treftadaeth a Thwristiaeth
 • Blas ar Ymchwil
 • Ymchwilio Estynedig

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

 • Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • Archwilio Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd
 • Pwnc Arbenigol
 • Prosiect Ymchwil Estynedig

Bywgraffiad

Cefais fy ngeni a’m magu yn Nhywyn Meirionnydd gan dderbyn fy addysg yn ysgolion y dref. Wedi hynny euthum i Goleg Penfro, Caergrawnt, i astudio Eingl-Sacsoneg, Nors a Chelteg.

Ar ôl graddio, treuliais dair blynedd yn Aberystwyth yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.  Yno bûm yn gweithio ar olygu gwaith Beirdd yr Uchelwyr.  Astudiais am ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth gan gwblhau traethwd ar waith y bardd o’r bymthegfed Rhys Goch Eryri. Cyhoeddais olygiad o'i waith yn 2007.

Deuthum i Gaerdydd yn 1998 ac erbyn hyn fi yw pennaeth Ysgol y Gymraeg.

Ar sail fy niddordeb mewn enwau lleoedd rwy'n aelod o Banel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg a hefyd yn gadeirydd ar Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017–          Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • 2015–          Darllenydd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • 2008–2015  Uwch-ddarlithydd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • 1998–2008  Darlithydd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • 1995–1998  Cymrawd Ymchwil, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Pwyllgorau ac adolygu

Meysydd goruchwyliaeth

Mae diddordeb gennyf mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd hyn:

 • llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol
 • iaith a threftadaeth
 • enwau lleoedd