Ewch i’r prif gynnwys
Nichola Gale  BSc PhD

Dr Nichola Gale

(hi/ei)

BSc PhD

Uwch Ddarlithydd: Ffisiotherapi; Arweinydd Thema Ymchwil - Optimeiddio Iechyd trwy Weithgaredd a Ffyrdd o Fyw a Thechnoleg

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
GaleNS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87758
Campuses
Tŷ Aberteifi, Ystafell 2F25a, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XW
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd Ffisiotherapi sydd â diddordeb mewn cyflyrau cardioanadlol a chanser. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys asesu a rheoli comorbidities mewn clefyd cronig yr ysgyfaint, yn ogystal â datblygu ac asesu ymyriadau cefnogol mewn pobl y mae canser yn effeithio arnynt.

Yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, rwy'n arwain y thema ymchwil Optimeiddio Iechyd trwy Weithgarwch Corfforol a Ffordd o Fyw. Rwy'n addysgu ac yn goruchwylio Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Israddedig ac Ôl-raddedig, gan gynnwys myfyrwyr PhD ac MSc.

Rwy'n cyd-arwain Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (CAHPR) ac yn cyfrannu at Gymuned Ymchwil Canser Gofal Iechyd Felindre 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys rheoli cyflyrau iechyd cronig. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn clefyd cronig yr ysgyfaint, clefyd cardiofasgwlaidd, bregusrwydd a chanser. Rwy'n datblygu ac yn gwerthuso ymyriadau cefnogol ar gyfer pobl â chyflyrau cronig, gan gynnwys hyrwyddo gweithgarwch corfforol. Rwyf hefyd yn ymwneud â meithrin gallu ymchwil mewn Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, trwy CAHPR Cymru a Chanolfan Ganser Felindre

Mae'r prosiectau presennol yn cynnwys:

 • Adsefydlu cynhwysol (I-Prehab) ar gyfer canlyniadau canser gwell: gwerthuso dulliau cymysg i wella mynediad, derbyniad a glynu wrth NIHR (Cyd-ymgeisydd; £1,238,857)
 • Creu straeon gweithgarwch corfforol mewn pobl y mae canser yn effeithio arnynt. Prifysgol Caerdydd Prifysgol Caerdydd Arloesedd ac Effaith ar Interniaethau ar y campws (Cyd-ymgeisydd; £1,872)
 • Gwerthuso ocsigen hyperbarig ar gyfer pobl â COVID Hir (Cyd-ymgeisydd; Prifysgol Caerdydd, gwobr Accelerate) (Cyd-ymgeisydd £89,498)
 • Cyd-ddylunio adnodd gweithgaredd a ffordd o fyw wedi'i bersonoli ar gyfer pobl â chanser (CAN-PAL) Ebrill - Tachwedd 2022 Cronfa Arloesi i Bawb Prifysgol Caerdydd: (Prif Ymchwilydd; £11,194)
 • Gofal Canser Tenovus Nodi cyfraniad, effaith a chyfeiriad Gofal Canser Tenovus yn y dyfodol Ebrill 2019-2021 (Cyd-ymgeisydd £58,577)
 • Cyd-gynhyrchu rhaglen Gweithgaredd yn y cartref ar gyfer pobl â chanser yr ysgyfaint a cholli pwysau sefydledig (CoPAL)' Medi 2017-19 RCBCWales. Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol (Prif Ymchwilydd; £59,944)
 • Astudiaeth i ymchwilio i effaith canu corawl ar ansawdd bywyd, hunan-barch a grymuso cyfranogwyr â chanser, a'u teulu neu ofalwyr Gofal Canser Tenovus (Cyd-ymgeisydd; £96,656) Mai 2012-13
 • Effaith Canu Corawl ar Ansawdd Bywyd a Swyddogaeth yr Ysgyfaint mewn Goroeswyr Canser a'u Gofalwyr Ionawr 2010  (Cyd-ymgeisydd;  £7,942)
 • Gofal Canser Tenovus 'Rôl ymarfer corff mewn cleifion â gofal canser cachexia Tenovus. Rhagfyr  2010-2012 (Cyd-ymgeisydd;  £29,555)
 • Cyd-afiacheddau mewn cleifion â chlefyd anadlol cronig Mehefin 2006-2010 Cydweithrediad Adeiladu Galluedd Ymchwil Cymru Ysgoloriaeth PhD; £36,000

 

Addysgu

Post-Graduate Research Training: Data analysis (module lead)

Post-Graduate Taught programmes: Research methods, data analysis, critical appraisal, research proposal writing, respiratory physiology and pathophysiology, dissertation supervision

Undergraduate programmes: respiratory physiology, physiotherapy management of respiratory problems, dissertation, introduction to research, dissertation supervision

Basic Life support Level 4-6

Bywgraffiad

2018 hyd yn hyn, Uwch Ddarlithydd

Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol 2017-19 (RCBCWales) (Prifysgol Caerdydd)

Tystysgrif Ôl-raddedig 2015 mewn Addysgu a Dysgu Israddedig (Prifysgol Caerdydd)

2011 PhD 'Amrywiadau Systemig o Glefyd Anadlol Cronig' (Prifysgol Caerdydd)

2006 Gradd BSc (Anrh) Ffisiotherapi (dosbarth 1af) (Prifysgol Salford)

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • The impact of comorbidities in chronic lung disease
 • The role of physical activity in chronic lung disease
 • Developing and evaluating supportive interventions in cancer

Goruchwyliaeth gyfredol

Sara Pocknell

Sara Pocknell

Myfyriwr ymchwil

Rawan Alruwaili

Rawan Alruwaili

Myfyriwr ymchwil