Ewch i’r prif gynnwys
Ross Garner BA (Cardiff), MA (Bristol), PhD (Cardiff)

Dr Ross Garner

(Translated he/him)

BA (Cardiff), MA (Bristol), PhD (Cardiff)

Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliannau Gofodol a Materol Defnydd o'r Cyfryngau

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
GarnerRP1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75475
Campuses
Sgwâr Canolog, Llawr Dau, Ystafell 2.55, Caerdydd, CF10 1FS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Ross Garner yn Uwch Ddarlithydd yn Diwylliannau Gofodol a Materol Defnydd o'r Cyfryngau yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Rwy'n Gyfarwyddwr Cwrs y BA Cyfryngau a Chyfathrebu ac rwy'n addysgu dau fodiwl ar draws y rhaglenni BA. Ymunais â JOMEC ym mis Medi 2012 ar ôl bod yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerwrangon.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ofodau a lleoedd yn y cyfryngau, twristiaeth cyfryngau, twristiaeth trawsgyfrwng, yr Economi Brofiad, realiti estynedig, a phrofiadau yn seiliedig ar leoliad. Rwy'n ymchwilio i'r pynciau hyn yn bennaf mewn perthynas â chroestoriadau gydag astudiaethau ffan a chynulleidfa a / neu fasnachfreintiau cyfryngau cwlt - yn enwedig Pokemon a Jurassic Park/World. Mae'r ffocws hwn yn cynhyrchu gorgyffwrdd ag arbrofion ymchwil eraill, megis sut mae diwydiannau cyfryngau yn deall ac yn targedu cynulleidfaoedd cefnogwyr, a diwylliannau marsiandïaeth/casglwr. 

Ar hyn o bryd rwy'n Gyd-ymchwilydd ar gyfansoddiad Twristiaeth y Cyfryngau o'r prosiect media.cymru a ariennir gan UKRI. Gan weithio ochr yn ochr â chynhyrchwyr cynnwys Nimble Productions o Gaerdydd, mae'r prosiect hwn yn ystyried sut y gall Caerdydd harneisio posibiliadau atyniadau twristiaeth yn y cyfryngau yn y ddinas fel dull o hybu arloesedd, creadigrwydd a chyflogaeth. Cyn hynny, a gweithio ochr yn ochr â Naomi Dunstan, roeddwn yn un o'r ymchwilwyr cynradd ar y prosiect AHRC/REACT, Fans on Foot , a oedd yn archwilio'r posibiliadau o ddatblygu gwrthrychau cysylltiedig i wella profiadau cefnogwyr y cyfryngau yn ymweld â lleoliadau a ddefnyddir ar gyfer ffilmio eu hoff raglenni teledu.

Ym mis Ionawr 2023, rwy'n rhan o Dîm Golygyddol y cyfnodolyn Popular Communication: The International Journal of Media and Culture


Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio tri myfyriwr PhD sy'n ymchwilio i feysydd sy'n gysylltiedig ag astudiaethau ffan a chyfryngau cwlt. Rwy'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr Doethuriaeth yn y meysydd hyn, yn enwedig os ydynt yn ymwneud â mannau cyfryngau/ffan, a/neu dwristiaeth yn y cyfryngau.

Cyhoeddiad

2023

 • Garner, R. 2023. Jurassic Park and dinosaur fandom. In: Melia, M. ed. The Jurassic Park Book: New Perspectives on the Classic 1990s Blockbuster. London and New York: Bloomsbury, pp. 97-112.
 • Garner, R. 2023. The Doctor Who figurine collection. In: Booth, P. and Hills, M. eds. Adventures Across Space and Time: A Doctor Who Reader. London and New York: Bloomsbury, pp. 47-54.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Mae fy ymchwil wedi'i lleoli ym maes Astudiaethau Diwylliannol ac mae'n archwilio'n bennaf y croestoriadau rhwng yr Economi Brofiad, masnachfreintiau cyfryngau, a chefnogwyr a chynulleidfaoedd y cyfryngau. Gall hyn gynnwys dadansoddi unrhyw gyfuniad o strategis, cystrawennau a thargedu cynulleidfaoedd ffan, ffurf a chynnwys profiadau a gynhyrchir gan y rhyddfreintiau hyn, ymatebion cynulleidfa a darlleniadau o atyniadau a phrofiadau, a sut mae'r rhain yn croestorri â syniadau sy'n ymwneud â thryloywder. 

Mae fy meysydd ymchwil presennol yn cynnwys:

 • Twristiaeth cyfryngau.
 • Twristiaeth transmediality a transmedia.
 • Gwahaniaethau rhwng cyfryngau gofodol a'r Economi Brofiad.
 • Profiadau sy'n seiliedig ar leoliad.
 • Realiti estynedig.
 • Rhyddfreintiau cyfryngau cwlt.
 • Cynrychioliadau cyfryngau o'r cyfnod Mesosöig.
 • Masnachfraint Pokémon .
 • Jurassic Park/World franchise. 
 • Casglwyr ffaniau a strategaethau masnacheiddio cyfryngau cwlt.

Addysgu

Modiwlau:

Ross yw Arweinydd Modiwl ar y cyrsiau israddedig canlynol:

 • Blwyddyn tri - Marchnata, Hyrwyddo a Brandio mewn Diwylliannau Teledu
 • Blwyddyn 3 - Lleoliadau Sgrinio

Arolygiaeth:

Mae Ross yn goruchwylio ymchwil traethawd hir ar draws lefelau BA, MA a PhD. Mae pynciau nodweddiadol o ddiddordeb yn cynnwys (ond nid ydynt o reidrwydd yn gyfyngedig i):

 • Cefnogwyr cyfryngau a ffandom.
 • Cyd-destunau defnydd a derbyniad y gynulleidfa.
 • Adrodd straeon trawsgyfryngol a thrawsgyfryngol.
 • Twristiaeth cyfryngau.
 • Teledu a sefydliadau.
 • Dulliau sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant ar gyfryngau cwlt a ffandom.

Meysydd goruchwyliaeth

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr sy'n dymuno astudio pynciau sy'n ymwneud â'r meysydd canlynol:

 • Twristiaeth cyfryngau.
 • Twristiaeth transmediality a transmedia.
 • Gwahaniaethau rhwng cyfryngau gofodol a'r Economi Brofiad.
 • Profiadau sy'n seiliedig ar leoliad.
 • Realiti estynedig.
 • Rhyddfreintiau cyfryngau cwlt.
 • Cynrychioliadau cyfryngau o'r cyfnod Mesosöig.
 • Masnachfraint Pokémon .
 • Jurassic Park/World franchise. 
 • Casglwyr ffaniau a strategaethau masnacheiddio cyfryngau cwlt.

Goruchwyliaeth gyfredol

Maria Ivanova

Maria Ivanova

Myfyriwr ymchwil

Su Li

Su Li

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Mae pynciau myfyrwyr PhD blaenorol wedi cynnwys:

 • Adeiladwaith o 'leoedd arswydus' o fewn ffilm (goruchwyliaeth ar y cyd â chydweithwyr o'r Ysgol Pensaernïaeth)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Twristiaeth y cyfryngau
 • Profiadau cyfryngau
 • Rhyddfreintiau cyfryngau cwlt
Golygon tua’r dyfodol

Golygon tua’r dyfodol

21 September 2022