Ewch i’r prif gynnwys
Patricia Gasalla Canto

Dr Patricia Gasalla Canto

(hi/ei)

Darlithydd

Yr Ysgol Seicoleg

Email
GasallaCantoP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 10.5, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Crynodeb o'r Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar ddysgu cysylltiol a niwrowyddoniaeth ymddygiadol yn gyffredinol, gyda phwyslais arbennig ar gyflogi modelau anifeiliaid i ddeall anhwylderau seiciatrig. Mae fy niddordebau yn cynnwys dealltwriaeth o brosesau gwobrwyo a sut mae hypo-ymatebolrwydd a gorymatebolrwydd yn effeithio ar ymddygiad caethiwus a chyflyrau seiciatrig. Fy niddordeb ymchwil yw archwilio sut mae'r ymennydd yn ymateb i giwiau sy'n gysylltiedig â chyffuriau a mathau eraill o wobrau. Fy nod yw deall a allai newidiadau yn y ffordd yr ydym yn prosesu gwobrau gyfrannu at fregusrwydd neu weithredu fel ffactor cynnal mewn unigolion sy'n delio ag anhwylderau seiciatrig. 

 

Crynodeb o'r Addysgu

Rwy'n addysgu ystadegau rhagarweiniol ym Mlwyddyn 2. Rwyf hefyd yn cynnal sesiynau tiwtorial ar wybyddiaeth a seicoleg glinigol ac yn cefnogi seminarau MSc. Rwy'n darlithio ar ymyrraeth ymddygiadol yn y flwyddyn olaf. 

 

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2017

2016

2013

2010

Erthyglau