Ewch i’r prif gynnwys
Günter Gassner

Dr Günter Gassner

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Dylunio

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
GassnerG@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74640
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.96, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ysgolhaig trefol rhyngddisgyblaethol sydd â diddordeb mewn archwiliad beirniadol a chreadigol o ddylunio gofodol, dinasoedd a phensaernïaeth. Mae fy ymchwil ar groesffordd arferion gofodol, theori gymdeithasol, ac athroniaeth wleidyddol. Rwy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng gwleidyddiaeth ac estheteg, hanes a phŵer, a ffasgaeth a threfoledd.

Yn fy monograff ymchwil diweddaraf Ruined Skylines: Aesthetics, Politics and London Towering Cityscape (Routledge, 2020; clawr meddal 2021) rwy'n archwilio'r gorwel trefol fel gofod ar gyfer gwleidyddiaeth radical. Gan ddatblygu beirniadaeth o adeiladu tyrau mwy a mwy hapfasnachol yn ogystal â beirniadaeth o'r honiad bod y tyrau hyn yn difetha'r ddinaslun hanesyddol, rwy'n archwilio adfail fel addasiad gwleidyddol o'r ddinaslun wedi'i addasu a'i gyllido ac yn dadlau dros ail-lunio gwleidyddiaeth drefol fel celfyddyd o'r bosibl.

Mewn prosiectau cyfredol, rwy'n archwilio gofodau awdurdodol asgell dde sy'n israddol gwahaniaeth i weledigaeth ganolog, trais harddwch trefol, a dychymyg trefol ffasgaidd 'dinas ôl-ras'. Yn ogystal, rwy'n gweithio ar brosiect llyfrau gyda'r teitl rhagarweiniol Antifa Urbanism lle rwy'n archwilio gwrthffasgaeth yn yr Almaen, y DU a'r Unol Daleithiau fel anryddfrydwr (yn hytrach na rhyddfrydol neu wrth-ryddfrydol) ac yn pratice gofodol rhyddhaol. Rhan o'r prosiect hwn yw ymchwiliadau i antifascism queer yn y 1970au a gwrthffasgaeth chwyldroadol yn y 1990au.

Rwyf hefyd yn cydweithio ag Archif Walter Benjamin yn Academi Celfyddydau Berlin, Swyddfa Cyfathrebu Trefol Poligonal, a'r Amgueddfa Charlottenburg-Wilmersdorf ar Brosiect Benjamin Berlin. Mae'r prosiect hwn yn coffáu Walter Benjamin yn Berlin ac yn archwilio ffyrdd eraill o gofio'r cyhoedd. Gan ddatblygu llwyfan canllaw sain a churadu ymyriadau mannau cyhoeddus, mae'n archwilio bywyd Benjamin a'i waith ar ddinasoedd modern i ddatrys y broblem o addasu bywyd trefol a rôl creadigrwydd wrth wrthweithio patrymau meddwl ffasgaidd yn y ddinas gyfoes.

Fi yw'r arweinydd ymchwil rhyngddisgyblaethol yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ac yn gyd-sylfaenydd Ymchwil Rhyngddisgyblaethol CIRAF–Caerdydd ar Antifascism a'r dde eithaf, sy'n rhwydwaith ymchwil sy'n rhychwantu chwe ysgol yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Ymunais â'r Ysgol yn 2016 a chyn hynny dysgais ym Mhrifysgol y Celfyddydau Llundain, Central Saint Martins, yn yr Adran Gymdeithaseg yn Ysgol Economeg Llundain. Cyn fy ngyrfa academaidd bûm yn ymarfer fel pensaer yn Fienna, Barcelona a Llundain.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2012

2010

2009

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn torri ar draws ffiniau disgyblaethol i ymchwilio i'r berthynas rhwng gwleidyddiaeth a dylunio. Mae fy ngwaith yn cyfrannu at dri phrif faes.

Gwleidyddiaeth ac Estheteg: Mae fy ngwaith yn ymestyn dadleuon ynghylch gwleidyddiaeth estheteg a dimensiwn esthetig gwleidyddiaeth radical. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn agweddau democrataidd ar brosesau a ffurfiau esthetig ac rwyf wedi astudio adeiladu tyrau hapfasnachol yn Llundain ac, yn fwy diweddar, estheteg isadeileddau trefol. Cyhoeddwyd yr ymchwil hon mewn monograff, Ruined Skylines: Aesthetics, Politics and London's Towering Cityscape (a adolygwyd yn Astudiaethau Trefol, LSE Review of Books, Cultural Geographies), yn ogystal ag mewn nifer o erthyglau cyfnodolion. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda chydweithwyr ar brosiect ar Drais o Harddwch Trefol.

Theori Trefol Beirniadol: Rwy'n cyfrannu at ddatblygiadau newydd mewn theori feirniadol trwy lens cyflyrau trefol cyfoes. Rwyf wedi canolbwyntio ar astudio gwaith damcaniaethwyr beirniadol sy'n gysylltiedig ag Ysgol Frankfurt a Walter Benjamin yn arbennig. Ysgrifennais ar ei 'ddull monadolegol', ac rwy'n archwilio dinasluniau baróc wedi'u haddasu a'u hariannu, y berthynas rhwng montages llenyddol a dinasluniau democrataidd, a gofodau o ddarnio a dieithrio cymdeithasol. Cyhoeddwyd yr ymchwil hon mewn sawl erthygl mewn cyfnodolion ac mewn penodau llyfrau (e.e. Y Ditectif Moderniaeth; Delweddu dinas sanctaidd). Ar hyn o bryd rwy'n dechrau prosiect cydweithredol newydd ar wenith ar-lein.

Ffasgiaeth, hil, a materoldeb: Mewn cyfnod pan fo'r dde eithafol ar gynnydd, mae'r dde eithafol yn dod yn fwyfwy prif ffrwd, ac mae'n ymddangos bod arweinwyr awtocrataidd yn ddirwystr mewn llawer o wledydd 'democrataidd', mae'r gwaith hwn yn archwilio gofodau asgell dde ac amseroedd gofod awdurdodaidd sy'n israddol gwahaniaeth i weledigaeth ganolog. Gan gymryd hanes Benjamin o ffasgaeth fel 'esthetigeiddio gwleidyddiaeth' a gwaith Deleuze a Guattari ar y grefft o fyw yn groes i bob math o ffasgaeth fel mannau cychwyn, mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn archwilio dychymyg ffasgaidd dinas ôl-hil yn erbyn antifascism fel arfer gofodol anrhyddfrydol a gwahanol fathau o wrthffasgwyr gofod trefol (gwirioneddol a rhithwir).

Addysgu

In the Academic Year 2016/17 I lead and teach the two modules CPT771 Urban Design Thinkers and CPT910 Autumn Studio. I contribute to the modules CPT852 Urban Design Foundation and CPT805 Site Planning, Design and Development. I also supervise postgraduate dissertation students and co-supervise a doctoral thesis on the topic of urban conflicts and the transformative potential of dissensus.

I am interested in supervising additional PhD students who work on social, cultural and political aspects of architecture and urban design and who have an interest in Critical Theory and Political Philosophy.

Bywgraffiad

Previous academic positions

 • 2016 - present: Lecturer in Urban Design, Cardiff University, School of Geography and Planning.
 • 2015 - 2016: Course Tutor in Sociology and City Design, London School of Economics and Political Science, Department of Sociology.
 • 2008 - 2016: Associate Lecturer, University of the Arts London, Central Saint Martins, Spatial Practices Programme.
 • 2011 - 2014: Guest Lecturer, London School of Economics and Political Science, Cities Programme.

Education

 • 2013: PhD (Sociology) London School of Economics and Political Science, UK.
 • 2005: Master in Architecture, Academy of Fine Arts Vienna, Austria.

Professional experience

 • 2014 - 2015: Urban Researcher, LSE Cities, London, UK.
 • 2008 - 2009: Urban Researcher, Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), London, UK.
 • 2005 - 2007: Project Architect, Foreign Office Architects (FOA), London, UK.
 • 2004 - 2005: Architect, F451 Arquitectura, Barcelona, Spain.
 • 2002 - 2004: Architect, Frötscher Lichtenwagner Architekten, Vienna, Austria.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu datganiadau o ddiddordeb ar gyfer goruchwyliaeth PhD ar draws cylch gwaith eang fy arbenigeddau ymchwil. Yn benodol, rwy'n awyddus i glywed gan ddarpar fyfyrwyr PhD sydd â diddordeb yn y meysydd canlynol:

 • Gwleidyddiaeth dylunio a dylunio gwleidyddiaeth
 • Gofodau a gwleidyddiaeth estheteg
 • Ysgrifennu trefol creadigol
 • Mannau asgell dde
 • Symudiadau ffasgaidd ac antifascist
 • Ras a gofod
 • Theori feirniadol a theori hil feirniadol