Ewch i’r prif gynnwys
Richard Gater

Dr Richard Gater

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n gynorthwyydd ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol i Oedolion (CARE), gyda gwybodaeth am ymchwil sy'n gysylltiedig â gwrywdod a dulliau ymchwil ansoddol.

Bywgraffiad

Rwy'n gynorthwyydd ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol i Oedolion (CARE), gyda gwybodaeth am ymchwil sy'n gysylltiedig â gwrywdod a dulliau ymchwil ansoddol.

Roedd fy PhD yn astudiaeth ethnograffig a gynhaliwyd yng Nghymoedd De Cymru mewn cydweithrediad â sefydliad canolfan ieuenctid ac archwiliodd y pontio ysgol i'r gwaith a hunaniaeth wrywaidd grŵp o ddynion ifanc dosbarth gweithiol ymylol rhwng 12 a 21 oed, ochr yn ochr â chyfweliadau â gweithwyr ieuenctid ac athro ysgol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2017: Gwobr Ysgol y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol am: Traethawd Hir Israddedig Gorau gan Fyfyriwr Cymdeithaseg, Prifysgol De Cymru

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

2022 - 2023: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd

Arbenigeddau

  • Astudiaethau o ddynion a gwrywdod
  • Rhyw, iechyd a lles
  • Rhyw, rhywioldeb ac addysg