Ewch i’r prif gynnwys
Luca Giommoni

Mr Luca Giommoni

Reader

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Darllenydd mewn Troseddeg yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae fy arbenigedd yn troi o gwmpas marchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon a marchnadoedd anghyfreithlon ehangach. Mae fy ymchwil yn ymchwilio i fasnachu pobl ac yn archwilio sut mae technolegau digidol yn ail-lunio marchnadoedd anghyfreithlon traddodiadol.

Mae fy ngwaith yn cael ei gydnabod yn fyd-eang ac mae wedi'i gyhoeddi mewn nifer o gyfnodolion rhyngwladol uchel eu parch a adolygir gan gymheiriaid, gan gynnwys y International Journal of Drug Policy, Crime and Justice, European Journal of Criminology, British Journal of Criminology, Drug and Alcohol Dependence a Social Networks.

Rwyf wedi llwyddo i gynhyrchu incwm ymchwil sy'n fwy na £1.5 miliwn, gyda chyllid gan ffynonellau cenedlaethol a rhyngwladol fel yr ESRC, EPSRC, y Comisiwn Ewropeaidd, a'r Swyddfa Gartref. Mae fy ngwaith hefyd yn gydweithredol, gan fy mod yn aml yn partneru gyda'r Labordy Gwyddor Data Cymdeithasol a'rLabordy Casineb, gan ddefnyddio fy sgiliau i ddadansoddi cymunedau ar-lein a chymhwyso dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol i ddata'r cyfryngau cymdeithasol.

Cyn cofleidio fy swydd bresennol, dilynais fy PhD yn yr Università Cattolica del Sacro Cuore ym Milan wrth weithio fel ymchwilydd yn Transcrime, taith a oedd yn rhychwantu rhwng 2011 a 2015 Treuliais amser hefyd fel ysgolhaig gwadd ym Mhrifysgol Maryland, Parc y Coleg rhwng Awst 2013 a Chwefror 2014, gan gydweithio â'r Athro Peter Reuter.

Rwyf bob amser yn agored i ystyried cynigion gan ddarpar fyfyrwyr PhD sy'n rhannu diddordeb yn fy meysydd arbenigedd, gan gynnwys marchnadoedd anghyfreithlon, masnachu mewn pobl, troseddau cyfundrefnol, a masnachu anghyfreithlon ar-lein.

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Articles

Book sections

Ymchwil

Deall risg mewn marchnadoedd heb eu rheoleiddio: achos dynion sy'n prynu rhyw, £9,213 (CoI)  

Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol, ESRC, £1.5M (CoI)

Amcangyfrifon llif ariannol anghyfreithlon a marchnadoedd anghyfreithlon, Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throsedd, USD 5,842, (PI)

Sut mae Technolegau Ar-lein yn Trawsnewid Troseddau Cyfundrefnol Trawswladol (Cyber-TNOC ), PaCCS ESRC, £449,957 (CoI)

Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, £81,965. (CoI)

HateLab (Canolfan Ymchwil a Pholisi Seibergasineb), ESRC, £1.8M (CoI)

Byd o Drafferth: Rheoli Terfysgaeth a Throseddau Treisgar Mawr gan ddefnyddio dadansoddeg ac ymchwil cyfathrebu ffynhonnell agored. ESRC GCRF, £7,000 (CoI).

Crowdsourcing data cysylltiedig â throseddu: Astudiaeth beilot ar y defnydd o torfoli ar gyfer casglu data ar farchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon. Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch Prifysgol Caerdydd, £6,500 (PI).

Addysgu

Addysgu Israddedig

 • Troseddu ac Erledigaeth (Bl 2)
 • Cyffuriau, Trosedd a Chymdeithas (Bl 3)

Addysgu Ôl-raddedig

 • Ymchwilio i droseddau, diogelwch a chyfiawnder
 • Troseddau Rhyngwladol a Thrasgenedlaethol

Bywgraffiad

Cyflogaeth 

2022 - presennol: Darllenydd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2019 - 2022: Darlithydd Senio, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2015 - 2019: Darlithydd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2011 - 2015: Ymchwilydd yn Transcrime

Addysg

2011 - 2015: PhD. (Troseddeg), Università Cattolica del Sacro Cuore o Milan, yr Eidal.

2013 - 2014: Ysgolhaig Ymweliad, Prifysgol Maryland (MD), UDA.

2009 - 2011: MSc (Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol), Università Cattolica del Sacro Cuore o Milan, yr Eidal.

Aelodaethau proffesiynol

 • American Society of Criminology, 
 • European Society of Criminology, 
 • International Society for the Study of Drug Policy

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr PhD sydd â diddordeb mewn marchnadoedd anghyfreithlon, masnachu mewn pobl, troseddau cyfundrefnol, seiberdroseddu a masnachu anghyfreithlon ar-lein.

Arbenigeddau

 • Troseddau cyfundrefnol
 • Masnachu Cyffuriau
 • Marchnadoedd anghyfreithlon
 • Masnachu mewn Pobl