Ewch i’r prif gynnwys
Jane Graves

Jane Graves

Gweinyddwr Gweithredol

Ysgol Busnes Caerdydd

Trosolwyg

Daeth Jane yn Weinyddwr Gweithredol ar gyfer yr Adran Cyfrifeg a Chyllid ym mis Gorffennaf 2023, ar ôl ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd ym mis Tachwedd 2021 fel Gweinyddwr rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheoli Llywodraeth y DU.

Dechreuodd Jane ei gyrfa fel Llyfrgellydd Cynorthwyol yn Henley y Coleg Rheoli, cyn symud ymlaen i rolau yn gweithio gyda pheirianwyr Peiriannau Ymchwil [RM]. Yn ogystal â bod yn geidwad llyfrau hunangyflogedig, mae Jane wedi bod yn gyd-sylfaenydd ac Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer dau BBaCh. 

Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd, mae Jane wedi cael nifer o rolau a chyfrifoldebau gwahanol gan gynnwys Swyddog Digwyddiadau Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), ac fel Gweinyddwr Sefydliad Peirianneg Meinwe Caerdydd (CITER);  Arthritis Research UK Biomecaneg a Chanolfan Ragoriaeth Biobeirianneg; ac ar gyfer Astudiaeth Datblygiad Plant Caerdydd.  

Mae Jane hefyd wedi bod ar secondiad gydag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (2019-2021) fel Cydlynydd Cynhadledd ar gyfer cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Affricanaidd y DU yn gyntaf (wedi'i chanslo oherwydd y pandemig) ac yna cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Cyfreithiol Cymdeithasol (SLSA).  Hwn oedd cynhadledd rithwir tri diwrnod cyntaf erioed y SLSA a denodd fwy na chynrychiolwyr 760 o dros 40 o wledydd gyda rhaglen derfynol o gyflwyniadau llafar a dderbynnir 491, cystadleuaeth posteri, pedair sesiwn lawn ac arddangoswyr.