Ewch i’r prif gynnwys
Matthew Griffin

Yr Athro Matthew Griffin

Pennaeth Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth
Canolfan Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg Caerdydd (Cyd-gyfarwyddwr)

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
GriffinMJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74203
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N3.15, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Rwy'n aelod (ac ar hyn o bryd yn Bennaeth y Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth), gyda blynyddoedd lawer o brofiad mewn seryddiaeth ac offeryniaeth is-goch ac is-filimetr, yn seiliedig ar y ddaear ac yn y gofod.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

 • Church, S. E., Price, M. C., Griffin, M. J., Ade, P. A. R., Emery, R. J. and Swinyard, B. M. 1992. Non-linear effects in doped-germanium photoconductors for the ISO long wavelength spectrometer. Presented at: ESA Symposium on photon detectors for space instrumentation: ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 10-12 November 1992 Presented at Guyenne, T. D. and Hunt, J. J. eds.Proceedings of an ESA Symposium on photon detectors for space instrumentation. ESA SP Vol. 356. Paris, France: European Space Agency pp. 261-264.
 • Padman, R. et al. 1992. A dual-polarization InSb receiver for 461/492 GHz. International Journal of Infrared and Millimetre Waves 13(10), pp. 1487-1513. (10.1007/BF01009232)
 • Price, M. C., Griffin, M. J., Church, S. E., Murray, A. G. and Ade, P. A. R. 1992. Ionising radiation-induced effects in doped germanium FIR photoconductors. Presented at: ESA Symposium on photon detectors for space instrumentation: ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 10-12 November 1992 Presented at Guyenne, T. D. and Hunt, J. J. eds.Proceedings of an ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992. ESA. SP Paris, France: European Space Agency pp. 309-312.
 • Murray, A. G., Griffin, M. J., Ade, P. A. R., Leotin, J., Meny, C. and Sirmain, G. 1992. Optimisation of FIR photoconductors for atmospheric spectroscopy. Presented at: ESA Symposium on photon detectors for space instrumentation: ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 10-12 November 1992 Presented at Guyenne, T. and Hunt, J. eds.Proceedings of an ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992. ESA. SP Vol. 356. Paris, France: European Space Agency pp. 159-163.
 • Engemann, D. et al. 1992. Extrinsic photoconductor detectors for the wavelength range 2 microns to 240 microns. Presented at: ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992 Presented at Guyenne, T. D. and Hunt, J. J. eds.Proceedings of an ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992. ESA SP Vol. 356. Paris, France: European Space Agency pp. 389-392.
 • Church, S. E., Griffin, M. J., Ade, P. A. R., Price, M. C., Emery, R. J. and Swinyard, B. M. 1992. Performance testing of doped-germanium photoconductors for the ISO long wavelength spectrometer. Presented at: ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992 Presented at Guyenne, T. D. and Hunt, J. J. eds.Proceedings of an ESA Symposium on Photon Detectors for Space Instrumentation : ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10- 12 November 1992. ESA SP Vol. 356. Paris, France: European Space Agency pp. 255-260.

1990

1989

1988

1987

 • Hepburn, I. D., Ade, P. A. R., Griffin, M. J., Holland, W. S., Culhane, J. L., Kessel, R. and Walton, D. M. 1987. Development of X-ray calorimetric detectors and data processing techniques at London University. Presented at: Low Temperature Detectors for Neutrinos and Dark Matter, Ringberg Castle, Tegernsee, May 12–13, 1987 Presented at Pretzl, K., Schmitz, N. and Stodolsky, L. eds.Low Temperature Detectors for Neutrinos and Dark Matter Proceedings of a Workshop, Held at Ringberg Castle, Tegernsee, May 12–13, 1987. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag

1986

1985

1984

1983

Articles

Book sections

 • Griffin, M. J. and Ade, P. A. R. 2010. Narrow-band imaging by use of interferometers. In: Huber, M. C. E. et al. eds. Observing Photons in Space. ISSI Scientific Report Vol. SR-009. Noordwijk, the Netherlands: ESA Communications Productions, pp. 313-326.
 • Bernard, J. et al. 2007. PILOT: measuring polarization in the interstellar medium. In: Miville-Deschênes, M. and Boulanger, F. eds. Sky Polarisation at Far-Infrared to Radio Wavelengths: The Galactic Screen before the Cosmic Microwave Background. EAS Publications Series Vol. 23. European Astronomical Society, pp. 189-203., (10.1051/eas:2007012)

Conferences

Monographs

Ymchwil

Seryddiaeth ac offeryniaeth is-goch ac is-goch ymhell, yn enwedig datblygu technoleg ac offerynnau ar gyfer arsyllfeydd ar y ddaear a lloeren.

Mae'r gweithgareddau diweddar a'r presennol yn cynnwys:

 • Prif Ymchwilydd ar gyfer yr offeryn Herschel-SPIRE
 • Cydlynydd prosiect FP-7 yr Undeb Ewropeaidd SPACEKIDS
 • Cyd-I ar brosiectau FP-7 HELP (seryddiaeth allgyrsiol sy'n gysylltiedig â Herschel) a FISICA (datblygiad technoleg interferometry FIR)
 • Aelod o gydweithrediad SPICA a Thîm Astudio Gwyddoniaeth ESA SPICA. Astudiwyd SPICA gan ESA ac asiantaeth ofod Japan JAXA, i'w astudio fel ymgeisydd ar gyfer cenhadaeth ESA M5, ond ni ddewiswyd
 • Cyd-PI y DU ar gyfer cenhadaeth nodweddu allblaned ARIEL, a fabwysiadwyd gan ESA fel ei chenhadaeth M4, gyda lansiad wedi'i rhagweld yn 2029

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n drefnydd modiwl ar gyfer y cwrs craidd blwyddyn gyntaf "Trydan, Magnetedd, a Thonnau". Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf hefyd wedi dysgu "Ffiseg Dyfeisiau Lled-ddargludyddion", "Canfod Ymbelydredd Electromagnetig", "Yr Haul a'r Sêr" ac "Offeryniaeth ar gyfer Seryddiaeth".

Bywgraffiad

Astudiais Beirianneg Drydanol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, gan raddio ym 1976, ac ar ôl hynny gweithiais mewn diwydiant cyn gwneud MSc mewn Astrophsyics ac yna PhD mewn Astroffiseg yng Ngholeg Queen Mary Llundain, gan raddio ym 1985. Arhosais yn Queen Mary tan 2001, pan ymunais â'r Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Cyflawniad Grŵp y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: Tîm SCUBA, 2009
 • Arthur C Clarke Gwobr Cyflawniad Unigol, Cynhadledd Ofod y DU, 2010
 • Gwobr Grand Prix Cymdeithas Awyrenneg a Astronawteg Ffrainc i Herschel/Tîm Planck, 2010
 • Medal y Gymdeithas Seryddol Frenhinol Jackson-Gwilt, 2011
 • Arthur C Clarke Academic Study/Research Achievement Award: Tîm Herschel-SPIRE, Cynhadledd Ofod y DU, 2013
 • Y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, Gwobr Cyflawniad Grŵp: Tîm Herschel-SPIRE, 2014
 • Doethuriaeth er Anrhydedd (Docteur Honoris Causa), Université Aix-Marseille, 2018

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Sefydliad Ffiseg
 • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Aelod o'r Gymdeithas Seryddol Frenhinol

Safleoedd academaidd blaenorol

1989 - 2000  Darlithydd/Darllenydd/Athro yn yr Adran Ffiseg, Y Frenhines Mary, Prifysgol Llundain

Roeddwn yn Bennaeth Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd rhwng 2014 a 2018.

Pwyllgorau ac adolygu

Ar hyn o bryd:

 • Aelod o is-banel Ffiseg Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU (REF2021)
 • Aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddoniaeth Gofod yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) (SSAC)
 • Aelod o SRON, Yr Iseldiroedd, Pwyllgor Cynghori Gwyddoniaeth
 • Cadeirydd Bwrdd Rheoli Rhaglen Athena Asiantaeth Ofod y DU (UKSA)
 • Aelod o Bwyllgor Cynghori Rhaglen Ofod UKSA (SPAC)
 • Aelod o Banel Cynllun Hyrwyddo Teilyngdod Unigol (IMP) y Cynghorau Ymchwil
 • Bwrdd Golygyddol ar gyfer y Journal of Astronomical Instrumentation
 • Aelod o Banel Cymrodoriaethau Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Yn flaenorol, rwyf wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau adolygu cymheiriaid a llunio polisïau RCUK, gan gynnwys Bwrdd JCMT (fel cadeirydd), Bwrdd Gwyddoniaeth STFC (fel cadeirydd), Pwyllgor Rhaglen Gwyddoniaeth Asiantaeth Ofod Ewrop (cynrychiolydd y DU), ac ar baneli Ewropeaidd gan gynnwys Pwyllgor Cynghori Gwyddoniaeth Gofod Ewrop a Grŵp Cynghori Gwyddoniaeth FP-7 yr Undeb Ewropeaidd. Rwyf hefyd wedi gwasanaethu ar sawl panel gwerthuso ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys ar gyfer Prifysgolion ac asiantaethau yn Ffrainc, Sweden, Iwerddon ac UDA.