Ewch i’r prif gynnwys
Detelina Grozeva

Dr Detelina Grozeva

Cyswllt Ymchwil - Ystadegau

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Ystadegydd (Cydymaith Ymchwil) yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR). Mae fy nghefndir mewn Ystadegau Meddygol a Geneteg Ddynol.

Cwblheais fy PhD ym Mhrifysgol Caerdydd mewn geneteg ddynol. Roedd fy hyfforddiant ymchwil doethurol ar fath penodol o amrywiad genetig o'r enw amrywiad rhif copi, gan ymchwilio a yw amrywiadau genetig o'r fath yn gysylltiedig ag anhwylder deubegynol a sgitsoffrenia. Yna ymunais â Phrifysgol Caergrawnt i weithio gyda'r Athro Lucy Raymond i nodi a deall achosion genetig Anabledd Deallusol prin difrifol trwy ddadansoddi data'r genhedlaeth nesaf o garfan fawr o gleifion. Ar wahân i ddod o hyd i achos clefyd mewn cleifion heb ddiagnosis o'r blaen yn seiliedig ar dreigladau hysbys, gwnaethom hefyd nodi genynnau newydd sy'n cyfrannu at anabledd deallusol. Yn ystod fy swydd ôl-ddoethurol yng Nghaergrawnt, cefais ddiddordeb mewn sut y gellir gweithredu darganfyddiadau gwyddonol a thriniaethau newydd i wella iechyd ac ansawdd bywyd cleifion, a dyna pam y dechreuais MSc rhan-amser mewn Ystadegau gyda Chymwysiadau Meddygol ochr yn ochr â'm hymchwil ôl-ddoethurol llawn amser gyda'r bwriad o weithio mewn treialon clinigol. Cyn ymuno â'r CTR yn 2020, cwblheais ail hyfforddiant ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roeddwn yn ymwneud â phrosesu, dadansoddi a dehongli data dilyniannu DNA y genhedlaeth nesaf (~ 6,000 o gyfranogwyr) er mwyn dyrannu mecanweithiau moleciwlaidd ac achosion genetig clefyd Alzheimer.

Ers pontio i ymchwil treialon clinigol, rwyf wedi bod yn gweithio ar ddylunio, dadansoddi ac adrodd astudiaethau mewn ystod o feysydd clinigol gan gynnwys heintiau, poblogaeth ac iechyd meddwl a COVID-19.
Rwyf wedi cyhoeddi'n helaeth mewn geneteg ddynol, anhwylderau iechyd meddwl ac yn fwy diweddar - canlyniadau o'r astudiaethau rwy'n gweithio arnynt yn y CTR.

Yn y CTR, rwy'n rhan o'r tîm Ystadegau ac ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan yn yr astudiaethau canlynol fel yr Ystadegydd Treial:
- Atal Digartrefedd, gwella iechyd i'r rhai sy'n gadael carchar: treial rheoledig peilot ar hap o ymyrraeth Amser Critigol (PHaCT) 
- Procalcitonin: Gwerthuso defnydd gwrthfiotig mewn cleifion ysbyty COVID-19 (PEACH)
- Treial rheoli ar hap o ymyrraeth seicolegol ar gyfer atal iselder ymhlith pobl ifanc (WOLFSON)

Astudiaethau wedi'u cwblhau:
- Astudiaeth Iechyd ac Ymddygiad Ceisio Cymorth COVID (CABS)
- Canlyniadau beichiogrwydd a newydd-anedig i fenywod â COVID-19 (PAN-COVID)

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Addysgu

Rwyf wedi dysgu ar yr MSc mewn Biowybodeg ac Epidemioleg Genynnol, Prifysgol Caerdydd (2018-2020).

Rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr BSc, MPhil a Meddygol/Rhan II Gwyddorau Naturiol (Prifysgolion Caergrawnt a Chaerdydd, 2012-2020).

Bywgraffiad

Swyddi academaidd

2022 - presennol: Cydymaith Ymchwil (Ystadegau), Canolfan Ymchwil Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd
2020 - 2022: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Ystadegau), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd, Caerdydd

2018 - 2020: Biolegydd/Cyswllt Ymchwil Cyfrifiannol, Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, Prifysgol Caerdydd,  Caerdydd
Prosiect: Geneteg Clefyd Alzheimer
2012 - 2017: dadansoddwr genom/Cydymaith Ymchwil, Adran Geneteg Feddygol, Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt
Prosiect: Geneteg anabledd deallusol

Addysg a chymwysterau

  • MSc Ystadegau gyda Chymwysiadau Meddygol (teilyngdod), Ysgol Mathemateg ac Ystadegau, Prifysgol Sheffield, Sheffield
    MSc thesis : "Dulliau amcangyfrif maint sampl ar gyfer canlyniadau cyfrif yn RCTs", goruchwyliwr: Yr Athro Stephen Walters, Cyfarwyddwr Dylunio, Treialon ac Ystadegau Adran, Prifysgol Sheffield; Dyfarnwyd gyda Rhagoriaeth
  • Tystysgrif Graddedigion mewn Ystadegau (teilyngdod), Ysgol Mathemateg ac Ystadegau, Prifysgol Sheffield, Sheffield
  • PhD mewn Bioleg Moleciwlaidd/Geneteg: "Copi Nifer Amrywiad mewn Anhwylder Deubegwn", Canolfan MRC mewn Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd; a ddyfernir heb unrhyw gywiriadau