Ewch i’r prif gynnwys
Victor Gutierrez Basulto

Victor Gutierrez Basulto

Academaidd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
GutierrezBasultoV@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76058
Campuses
Abacws, Ystafell Ystafell 5.64, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys deallusrwydd artiffisial a theori cronfa ddata, ac yn ehangach, rhesymu â chefndir neu synnwyr cyffredin a gwybodaeth arbenigol. Yn benodol, rwy'n gweithio ar

 • Graffiau Gwybodaeth
 • Rhesymu gyda Data Amherffaith
 • Dysgu Cynrychiolaeth
 • Technegau sy'n ymwybodol o wybodaeth ar gyfer NLP a Rheoli Data
 • Integreiddio Rhesymu a Dysgu

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

 • Hu, Z., Gutierrez Basulto, V., Xiang, Z., Li, R. and Pan, J. Z. 2022. Transformer-based entity typing in knowledge graphs. Presented at: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, 07-11 December 2022Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics. pp. 5988-6001.
 • Bouraoui, Z., Gutierrez Basulto, V. and Schockaert, S. 2022. Integrating ontologies and vector space embeddings using conceptual spaces. Presented at: International Research School in Artificial Intelligence in Bergen (AIB 2022), 7-11 June 2022The OpenAccess Series in Informatics, Vol. 99. Open Access Series in Informatics (OASIcs) Dagstuhl, Germany: Dagstuhl Publishing pp. 3:1-3:30., (10.4230/OASIcs.AIB.2022.3)
 • Hu, Z., Gutierrez Basulto, V., Xiang, Z., Li, X., Li, R. and Pan, J. Z. 2022. Type-aware embeddings for multi-hop reasoning over knowledge graphs. Presented at: 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI 2022), Vienna, Austria, 23-29 July 2022.
 • Bienvenu, M., Cima, G. and Gutierrez Basulto, V. 2022. LACE: A Logical Approach to Collective Entity resolution. Presented at: 41st ACM SIGMOD/PODS International Conference on Management of Data 2022, Philadelphia, PA, United States, 12-17 June 2022.
 • Gutierrez Basulto, V., Gutowski, A., Ibanez Garcia, Y. and Murlak, F. 2022. Finite entailment of UCRPQs over ALC Ontologies. Presented at: 19th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2022), Haifa, Israel, 31 July - 05 August 2022.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Gutierrez Basulto, V., Jung, J. C. and Schneider, T. 2014. Lightweight description logics and branching time: a troublesome marriage. Presented at: Fourteenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, KR 2014, Vienna, Austria, 20-24 July 2014Fourteenth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning. AAAI Publications

2013

 • Gutierrez Basulto, V., Ibanez-Garcia, Y., Kontchakov, R. and Kostylev, E. V. 2013. Conjunctive queries with negation over DL-Lite: A closer look. Presented at: Web Reasoning and Rule Systems - 7th International Conference, RR 2013, Mannheim, Germany, 27-29 July 2013 Presented at Faber, W. and Lembo, D. eds.Web Reasoning and Rule Systems: 7th International Conference, RR 2013, Mannheim, Germany, July 27-29, 2013. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science Springer pp. 109-122., (10.1007/978-3-642-39666-3_9)

2012

2011

2010

 • Klarman, S. and Gutierrez Basulto, V. 2010. ALC_ALC: A context description logic. Presented at: Logics in Artificial Intelligence - 12th European Conference, JELIA 2010, Helsinki, Finland, September 13-15, 2010Logics in Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science Berlin, Heidelberg: Springer, (10.1007/978-3-642-15675-5_19)

Articles

Conferences

Ymchwil

Grantiau Ymchwil 

 • 2020-2022 Fframwaith Meintiol Uno ar gyfer Dadgysylltu ac Atgyweirio Data mewn Systemau a Gyfoethogir gan Ontoleg PI Víctor Gutiérrez-Basulto, Meghyn Bienvenu (CNRS, Prifysgol Labri Bordeaux), a ariennir gan y Gymdeithas Frenhinol.
 • 2016-2019 Grant Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND o fewn rhaglen Sêr Cymru II
 • 2014-2016 M8 Grant Ôl-ddoethurol Gyrfa Gynnar o fewn Menter Rhagoriaeth Llywodraeth yr Almaen ym Mhrifysgol Bremen 
 • 2009-2013 Grant PhD DAAD-CONACYT i gynnal astudiaethau PhD  ym Mhrifysgol Bremen

Addysgu

Cyfarwyddwr  Rhaglen MSc AI.

Rwy'n addysgu ac  yn arwain y modiwlau canlynol

 • Patrymau Rhaglennu CMT304, a
 • CMT117 Cynrychiolaeth Wybodaeth

Bywgraffiad

Ers mis Tachwedd 2018 rwy'n academydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Rhwng Tachwedd 2016 a Hydref 2018, roeddwn yn Gymrawd H2020 Marie Skłodowska-Curie yr UE o fewn rhaglen Sêr Cymru II.

Cyn Caerdydd

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, gweithiais am ddwy flynedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Bremen yn y Grŵp Theori Deallusrwydd Artiffisial dan arweiniad Carsten Lutz. Rhwng mis Medi 2013 a mis Ionawr 2014, gweithiais ym Mhrifysgol Lerpwl fel cynorthwyydd ymchwil gyda Frank Wolter a Boris Konev.

Ym mis Tachwedd 2013, cefais fy PhD ym Mhrifysgol Bremen dan oruchwyliaeth Carsten Lutz. Cefais MSc mewn rhesymeg Gyfrifiadurol o TU Dresden yn 2009.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr  Papur Myfyrwyr Gorau yn y 19eg Gynhadledd Ryngwladol ar Gynrychiolaeth a Rhesymu Gwybodaeth (KR 2022), ynghyd ag Albert Gutowski, Yazmín Ibáñez-García a Flip Murlak
 • Daeth y Papur Gorau yn ail yn yr 16eg Gynhadledd Ryngwladol ar Gynrychiolaeth a Rhesymu Gwybodaeth (KR 2018), ynghyd â Steven Schockaert
 • Gwobr Papur Myfyrwyr Gorau yn y 7fed Gynhadledd Ryngwladol ar Systemau Rhesymu a Rheol y We (RR 2013), ynghyd â Yazmín Ibáñez-García, Kontchako Rhufeinigv ac Egor Kostylev
 • Gwobr Papur Myfyrwyr Gorau yn yr 20fed Cynhadledd Ewropeaidd ar Ddeallusrwydd Artiffisial (ECAI 2012), ynghyd â Jean Christoph Jung a Carsten Lutz
 • Gwobr Papur Myfyrwyr Gorau yn y 24ain Gweithdy Rhyngwladol ar Resymeg Disgrifiad (DL 2011), ynghyd â Szymon Klarman

Pwyllgorau ac adolygu

Cadeiriau

Aelodaeth mewn PCs a Gweithgareddau Adolygu eraill

 • Uwch PC o IJCAI 2021, IJCAI-PRICAI 2020
 • Aelod Pwyllgor Rhaglen AAAI21, KR 2020, ECAI 2020, AAAI 2020, AMSER 2020, IJCAI 2019, AAAI 2019, IJCAI-ECAI 2018, KR 2018, DL 2018, ESWC 2017, DL 2017, DL 2017, RR 2016, DL 2016,    RR 2015. DL 2015
 • Adolygydd ar gyfer Artificial Intelligence Journal, Journal of Artificial Intelligence Research, Fuzzy Sets and Systems Journal, rhifyn arbennig "Ontologies and Data Management" o KI