Ewch i’r prif gynnwys
Kamal Haddad

Mr Kamal Haddad

Tiwtor Graddedig

Ysgol Bensaernïaeth

Email
HaddadKS@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Bute, Llawr 1, Ystafell 1.40, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

I am a PhD student at the Welsh school of Architecture at Cardiff University with a focus on studying sustainable materials in general and cob in particular. My current research mainly concerns bio-stabilizing sustainable art-based construction materials to achieve better structural and hygrothermal performance in order to improve the thermal comfort perception of users within small housing units in Jordan. Besides, I am a holder of a Masters of Science degree in Computational Methods in architecture with a distinction from the Welsh School of Architecture at Cardiff University since 2020. Previously, an architectural engineering graduate from Al-Ahliyya Amman University in Jordan with an Excellent grade. My research interests are currently focused on optimising sustainable building materials, environmental experimentation and simulation, in addition to building energy and thermal models. My non-research interests are mainly concerned with game development and programming.

Cyhoeddiad

2024

2023

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

PhD mewn Pensaernïaeth (2021-presennol)

Title: Optimeiddio'r perfformiadau hygrosgopig, thermol a strwythurol o ddeunyddiau daearol bio-seiliedig cynaliadwy: Cob Fel Astudiaeth Achos

Nod: Datblygu a gwneud y gorau o ddeunyddiau adeiladu a geometreg tgael eu defnyddio mewn unedau tai cynaliadwy, hygro yn thermol gyfforddus, ac yn strwythurol sefydlog yn yr Iorddonen

Prosiectau Ymchwil

 • Cynorthwy-ydd Resarch wrth Synhwyro'r prosiect labordy byw. Roedd y rôl yn cynnwys casglu adolygiad llenyddiaeth ar wahanol astudiaethau achos labordy byw er mwyn gwella'r cyfleusterau yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Mae interersts ymchwil cyfredol yn cynnwys:

 1. Optimeiddio Deunyddiau Cynaliadwy
 2. Modelu Ynni
 3. Astudiaethau Cysur Thermol Dan Do ac Awyr Agored

Addysgu

Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Archaeoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd ers 2021

 • Cynorthwy-ydd addysgu i fyfyrwyr MSc mewn Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth
  • Canfod Ffurflenni Cyfrifiadurol: Roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o sesiynau tiwtorial yn ogystal â rhoi adborth i fyfyrwyr.
  • Dylunio Cyfrifiadurol ar gyfer Ffabrigo: Roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o sesiynau tiwtorial a gweithdai ar argraffu robotig.
 • Cynorthwy-ydd Addysgu ar gyfer myfyrwyr BSc Pensaernïaeth yn WSA:
  • Technoleg Bensaernïol 3: Roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o diwtorialau ar y gwahanol agweddau technolegol mewn pensaernïaeth yn ogystal â chynorthwyo mewn gormodedd gwahanol a gafodd eu cymedroli gan arweinydd y modiwl. Ar ben hynny, roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o sgyrsiau, darlithoedd a gweithdai ar adeiladu cynaliadwy a chymhathu ynni yn yr amgylchedd adeiledig.
  • Sgiliau Dylunio: Mae'r cwrs yn integreiddio rhwng stiwdios dylunio a cheisiadau technoleg ar gyfer myfyrwyr pensaernïol ail flwyddyn. Roedd y rôl yn cynnwys rhoi gweithdai sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddylunio goleuadau a rhoi adborth priodol.
 • Cwrs Guest MSc Adeiladau Mega cynaliadwy a oedd yn cynnwys rhoi adborth ac arweiniad i fyfyrwyr ar eu gwaith.
 • Cynorthwyo mewn gwahanol weithdai fel llysgennad myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd. Roedd y rôl yn cynnwys cyflwyno disgyblaeth Pensaernïaeth i blant ynghyd â nifer o weithgareddau.

Cynorthwy-ydd Addysgu ym Mhrifysgol Al-Ahliyya Amman

 • Cydlynydd Arweiniol a Chynorthwyydd Addysgu ar gyfer Prosiectau Graddio Myfyrwyr Peirianneg Bensaernïol: Roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o sesiynau tiwtorial ar y gwahanol agweddau technolegol mewn pensaernïaeth wrth ystyried cynhyrchu dyluniadau aestahtically llwyddiannus a swyddogaethol effeithlon. Ar ben hynny, roedd y rôl yn cynnwys rhoi nifer o sgyrsiau, darlithoedd a gweithdai ar agweddau pensaernïol a thechnolegol dylunio pensaernïol.
 • Cynorthwy-ydd Addysgu ar gyfer Modiwlau Dylunio Trefol: Roedd y rôl yn cynnwys goruchwylio a rhoi nifer o diwtorialau ar ddylunio trefol llwyddiannus ar gyfer gwahanol ardaloedd heriol yn yr Iorddonen. Mae'r rôl hefyd wedi cynnwys darparu anfantais a gwerthuso perfformiad y myfyrwyr.

 

Bywgraffiad

Addysg

2021 - Yn bresennol: Doethur mewn Athroniaeth mewn Pensaernïaeth, Prifysgol Caerdydd

2019-2020: Gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth mewn Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth, Prifysgol Caerdydd

2012 - 2017: Baglor Gwyddoniaeth mewn Enguineering Pensaernïol, Al-Ahliyya Prifysgol Amman

Profiad gwaith

2022-2023: Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

2021 - Yn bresennol: Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

2019: Cynorthwyydd Addysgu a Goruchwyliwr Lab ym Mhrifysgol Al-Ahliyya Amman

2017- 2019: Cynllunydd Pensaernïol Trefnu am ddim ac Ymgynghorydd Hysbysebu

2016: Architect Intern yng nghwmni Arabtech Jardaneh, Jordan

Hyfforddiant a Gwiriadau

2019

Revit Architecture Ardystiedig Proffesiynol Awdurdodedig gan Autodesk

Revit Architecture Modelling and Organic Architecture (78 hours training) Authorised by Pioneers Academy

Revit Architecture and Conceptual Massing Certification a ddyfarnwyd gan Pearson.

Technolegau Smart: Gweithdy Realiti Rhithwir (VR) Awdurdodwyd gan Assosiation Peirianwyr Jordan

Gweithdy Dinasoedd Smart Awdurdodedig gan Assosiation Jordan Engineers

2018

Rhaglen Hyfforddi Goruchwyliaeth Adeiladu (hyfforddiant 30 awr) Awdurdodwyd gan Asiantaeth y Swistir ar gyfer Datblygu a Chynorthwyo Peirianwyr Jordan

2015 - 2017

Gweithdy Meistroli Autodesk Awdurdodedig gan Academi Arloeswyr

Cronfa King Abdullah II ar gyfer Datblygu a Hyfforddiant Sefydliad LOYAC

Ardystiad Autodesk yn 3Ds Max mewn Delweddu Pensaernïol a Mewnol

Medrau

 • Modelu Environemntal ac Ynni
  • DesignBuilder
  • Offer Ladybug (Ladybug, Honeybee, Dragonfly)
  • Visualiser golau dydd VELUX
  • Mewnwelediad Autodesk
 • Modelu Cyfrifiadurol a Sgriptio
  • Grashopper
  • Dynamo
  • Houdini
  • Python Sgriptio
  • C # Sgriptio
  • Python ar gyfer Dadansoddi Data
 • Offer Pensaernïol, Trefol a Mewnol
  • Autodesk Revit
  • Autodesk 3Ds Max
  • Google Sketchup
  • Rhino
  • Blender
  • QGIS
 • Rendro a Delweddu
  • Peiriant afreal
  • Undod
  • Lumion
  • Cynnig Twin
  • Vray rendro 
 • Golygu delwedd a fideo
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Premier Pro
  • Pro dorri terfynol

Ieithoedd Llafar

Arabeg (Mamiaith)

Saesneg (rhugl)

Twrceg (Diploma mewn Iaith Twrceg)

Ffrangeg (Basgeg)

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Jordan Engineers Assosiation, Jordan

Aelod o Charted Institute of Building Service Engineers, UK

Aelod o Sefydliad Adeiladau Charted, UK